Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles stāsti. Ko no tiem var mācīties?

 45. STĀSTS

Valsts tiek sadalīta

Valsts tiek sadalīta

Kamēr Salamans kalpoja Jehovam, Izraēlā valdīja miers. Taču Salamans apprecēja daudzas cittautietes, kas pielūdza elkus. Pamazām Salamans mainījās, un arī viņš sāka pielūgt elkus. Tas Jehovu sadusmoja. Viņš sacīja Salamanam: ”Izraēla tiks atņemta tavai dzimtai un sadalīta divās daļās. Lielāko daļu es atdošu vienam no taviem kalpiem, bet tava dzimta valdīs pār mazāko.”

Šo lēmumu Jehova darīja zināmu arī citā veidā. Viens no Salamana kalpiem, Jerobeāms, iedams pa ceļu, sastapa pravieti Ahiju. Ahija novilka savus virssvārkus un saplēsa tos 12 gabalos, sacīdams Jerobeāmam: ”Jehova atņems Izraēlas valsti Salamana dzimtai un sadalīs divās daļās. Ņem desmit no šiem gabaliem, jo tu būsi ķēniņš pār desmit ciltīm.” To uzzinājis, ķēniņš Salamans gribēja nogalināt Jerobeāmu. Tāpēc Jerobeāms aizbēga uz Ēģipti. Pēc kāda laika Salamans nomira, un par ķēniņu kļuva viņa dēls Rehabeāms. Tad Jerobeāms saprata, ka var atgriezties Izraēlā.

 Izraēliešu vecākie sacīja Rehabeāmam: ”Ja tu labi izturēsies pret ļaudīm, viņi būs tev uzticīgi.” Bet Rehabeāma draugi, kas bija gados jauni, teica: ”Tev jābūt stingram pret tautu! Liec viņiem strādāt vēl smagāk!” Rehabeāms uzklausīja savu draugu padomu. Viņš izturējās cietsirdīgi pret ļaudīm, un tie sadumpojās. Tie iecēla Jerobeāmu par desmit cilšu ķēniņu, un viņa valsti turpmāk sauca par Izraēlu. No atlikušajām divām ciltīm izveidojās Jūdejas valsts, kuras iedzīvotāji palika uzticīgi Rehabeāmam. Tā izraēliešu 12 ciltis tika sadalītas.

Jerobeāms negribēja, ka viņa pavalstnieki dodas pielūgt Dievu uz Jeruzālemi, kas atradās ķēniņa Rehabeāma valsts teritorijā. Vai zini, kāpēc? Jerobeāms baidījās, ka viņi varētu sākt atbalstīt Rehabeāmu. Tāpēc viņš lika izgatavot divus zelta teļus un sacīja tautai: ”Jeruzāleme ir pārāk tālu. Jūs varat pielūgt tepat.” Tauta sāka pielūgt zelta teļus un atkal aizmirsa Jehovu.

”Neejiet nesaderīgā jūgā ar neticīgajiem. Jo kāda saistība ir taisnībai ar nelikumību? [..] Un kas ticīgajam kopīgs ar neticīgo?” (2. Korintiešiem 6:14, 15)