Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles stāsti. Ko no tiem var mācīties?

 46. STĀSTS

Kurš ir patiesais Dievs?

Kurš ir patiesais Dievs?

Desmit cilšu valstī Izraēlā valdīja daudzi slikti ķēniņi, bet viens no vissliktākajiem bija Ahabs. Viņš apprecēja ļaunu sievieti, kas pielūdza Baalu. Viņu sauca Izebele. Ahabs un Izebele piepildīja zemi ar Baala pielūgsmi un nogalināja Jehovas praviešus. Kā rīkojās Jehova? Viņš sūtīja pravieti Eliju nodot Ahabam kādu vēsti.

Elija paziņoja ķēniņam Ahabam, ka viņa ļaunuma dēļ Izraēlā nelīs lietus. Vairāk nekā trīs gadus neauga labība, un ļaudis cieta badu. Tad Jehova atkal sūtīja Eliju pie Ahaba. Ķēniņš sacīja: ”Tu iegrūdi mūs postā! Tā ir tava vaina!” Elija atbildēja: ”Es neizraisīju sausumu. To izdarīji tu, jo pielūdzi Baalu. Pārbaudīsim, kurš ir patiesais Dievs! Sapulcini tautu un Baala praviešus Karmela kalnā.”

Tauta sapulcējās kalnā. Elija sacīja: ”Izlemiet! Ja Jehova ir patiesais Dievs, sekojiet viņam! Ja Baals — tad sekojiet tam! Man ir priekšlikums: lai 450 Baala pravieši sagatavo upuri un piesauc savu dievu, un arī es sagatavošu upuri un piesaukšu Jehovu. Tas, kurš atbildēs, sūtot uguni, ir patiesais Dievs.” Tauta piekrita.

Baala pravieši sagatavoja upuri. Visu dienu viņi sauca savu dievu: ”Ak, Baal, atbildi mums!” Tā kā Baals neatsaucās, Elija sāka zoboties, sakot: ”Sauciet taču skaļāk! Varbūt viņš ir aizmidzis un viņu vajag pamodināt.” Pienāca vakars, bet Baala pravieši turpināja saukt savu dievu. Taču atbildes nebija.

Elija uzlika uz altāra savu upuri un aplēja visu ar ūdeni. Tad viņš lūdza: ”Jehova, lūdzu, liec cilvēkiem saprast, ka tu esi patiesais Dievs!” Jehova nekavējoties sūtīja uguni no debesīm, un tā aprija upuri. Tad ļaudis sauca: ”Jehova ir patiesais Dievs!” Elija pavēlēja:  ”Neļaujiet Baala praviešiem izglābties!” Tajā dienā tika nogalināti visi 450 Baala pravieši.

Kad virs jūras parādījās mazs mākonītis, Elija sacīja Ahabam: ”Tuvojas vētra. Sagatavo ratus un dodies mājās!” Savilkās tumši mākoņi, sacēlās stiprs vējš, un sākās spēcīga lietusgāze. Sausums bija beidzies! Ahabs dzina savus ratus uz priekšu, cik ātri vien spēja. Tomēr Elija ar Jehovas palīdzību skrēja ātrāk par ratiem! Bet vai ar to Elijas grūtības beidzās? Uzzināsim!

”Lai ļaudis zina, ka tu, kam vārds ir Jehova, vien tu esi Visaugstākais pār visu zemi!” (Psalms 83:19, NW)