Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles stāsti. Ko no tiem var mācīties?

 44. STĀSTS

Templis Jehovam

Templis Jehovam

Kad Salamans bija kļuvis par izraēliešu ķēniņu, Jehova viņam jautāja: ”Ko tu gribi, lai es tev dodu?” Salamans atbildēja: ”Es esmu jauns un nepieredzējis. Lūdzu, dod man gudrību, lai es prastu rūpēties par tavu tautu!” Jehova teica: ”Tāpēc, ka tu man esi prasījis gudrību, es darīšu tevi par gudrāko cilvēku uz zemes. Es tev piešķiršu arī bagātību. Un, ja tu mani klausīsi, tu nodzīvosi garu mūžu.”

Salamans uzsāka tempļa būvniecību. Viņš izmantoja vislabāko zeltu, sudrabu, koku un akmeni. Tūkstošiem prasmīgu vīriešu un sieviešu piedalījās tempļa celšanā. Pēc septiņiem gadiem templi varēja veltīt Jehovam. Tajā atradās altāris, uz kura bija uzlikti upuri. Salamans nometās ceļos altāra priekšā un lūdza: ”Ak, Jehova, lai gan tev šis templis nav gana liels un gana skaists, lūdzu, pieņem mūsu kalpošanu un uzklausi mūsu lūgšanas!” Ko Jehova domāja par templi un Salamana lūgšanu? Tiklīdz Salamans bija beidzis lūgt, Jehova no debesīm sūtīja uguni, kas aprija upurus uz altāra. Tā Jehova parādīja, ka ir apmierināts ar templi. To redzot, izraēlieši ļoti priecājās.

Ziņas par ķēniņa Salamana gudrību izplatījās visā Izraēlā un pat tālās zemēs. Ļaudis nāca pie Salamana, lai viņš tiem palīdzētu atrisināt dažādas problēmas. Pat Sabas ķēniņiene atnāca pārbaudīt Salamana gudrību un uzdeva viņam sarežģītus jautājumus. Dzirdējusi atbildes, viņa sacīja: ”Es neticēju tam, ko ļaudis man stāstīja par tevi, bet tagad redzu, ka esi vēl gudrāks, nekā viņi teica. Tavs Dievs, Jehova, ir svētījis tevi.” Izraēlieši dzīvoja labi un bija laimīgi. Tomēr tā neturpinājās ilgi.

”Te, lūk, ir kas vairāk par Salamanu.” (Mateja 12:42)