Jehova bija devis izraēliešiem tiesnešus, lai tie vadītu tautu, bet izraēlieši vēlējās sev ķēniņu. Viņi teica Samuēlam: ”Visām apkārtējām tautām ir ķēniņi. Mēs arī gribam ķēniņu!” Samuēlam tas nepatika, tāpēc viņš vērsās lūgšanā pie Jehovas. Jehova viņam sacīja: ”Ne jau tevi tauta atraida. Viņi atraida mani. Saki viņiem, ka viņiem var būt ķēniņš, bet ķēniņš no viņiem daudz ko prasīs.” Tomēr tauta palika pie sava: ”Mums vienalga. Mēs gribam ķēniņu!”

Jehova sacīja Samuēlam, ka pirmais ķēniņš būs vīrs, vārdā Sauls. Kad Sauls aizgāja uz Rāmu satikt Samuēlu, Samuēls viņu svaidīja par ķēniņu, izliedams eļļu uz viņa galvas.

Samuēls sapulcināja izraēliešus, lai tos iepazīstinātu ar jauno ķēniņu. Bet Sauls nekur nebija atrodams. Vai zini, kāpēc? Tāpēc, ka viņš bija paslēpies starp mantām. Kad ļaudis beidzot Saulu atrada, viņi to atveda un nostādīja tautas vidū. Sauls bija garāks par visiem pārējiem un ļoti izskatīgs. Samuēls sacīja: ”Lūk, vīrs, kuru Jehova ir izvēlējies!” Tauta uzgavilēja: ”Lai dzīvo ķēniņš!”

Sākumā ķēniņš Sauls uzklausīja Samuēlu un bija paklausīgs Jehovam. Bet vēlāk viņš mainījās. Piemēram, Saulam nebija atļauts veikt upurēšanu. Reiz Samuēls lika Saulam gaidīt, kamēr viņš atnāks upurēt. Bet Samuēls kavējās, tāpēc Sauls izlēma, ka upurēs pats. Kāda bija Samuēla reakcija? Viņš sacīja Saulam: ”Tu nedrīkstēji nepaklausīt Jehovam.” Vai Sauls kaut ko mācījās no savas kļūdas?

Vēlāk, kad Sauls devās cīnīties ar amalekiešiem, Samuēls piekodināja viņam nevienu neatstāt dzīvu. Tomēr Sauls nolēma pasaudzēt ķēniņu Agagu. Jehova sacīja Samuēlam: ”Sauls ir novērsies no manis, un viņš nav man paklausīgs.” Samuēls bija ļoti bēdīgs un teica Saulam: ”Tā kā tu vairs neklausi Jehovam,  viņš izraudzīsies citu ķēniņu.” Kad Samuēls pagriezās, lai dotos prom, Sauls sagrāba viņu aiz virssvārku stūra, un tas noplīsa. Tad Samuēls teica Saulam: ”Tāpat Jehova ir atrāvis tavu ķēniņa varu.” Jehova bija izlēmis dot varu tam, kurš mīl viņu un ir viņam paklausīgs.

”Paklausība ir labāka nekā upuris.” (1. Samuēla 15:22)