Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles stāsti. Ko no tiem var mācīties?

 24. STĀSTS

Solījums tiek lauzts

Solījums tiek lauzts

Jehova sacīja Mozum: ”Uzkāp pie manis kalnā! Es uzrakstīšu likumus uz akmens plāksnēm un iedošu tās tev.” Mozus uzkāpa kalnā un palika tur 40 dienas un naktis. Kamēr viņš tur bija, Jehova uzrakstīja desmit likumus jeb baušļus uz divām akmens plāksnēm un iedeva tās Mozum.

Pēc kāda laika izraēlieši sāka domāt, ka Mozus viņus ir pametis. Viņi sacīja Āronam: ”Mums ir vajadzīgs kāds, kurš mūs vadītu. Taisi mums dievu!” Tad Ārons teica: ”Atnesiet man savas zeltlietas!” Viņš izkausēja zeltu un no tā izveidoja teļa statuju. Ļaudis sacīja: ”Šis teļš ir mūsu Dievs, kas mūs izveda no Ēģiptes!” Viņi sāka pielūgt zelta teļu un sarīkoja svētkus. Vai tas bija pareizi? Nē, nebija, jo izraēlieši bija apsolījuši kalpot vienīgi Jehovam. Bet tagad viņi bija lauzuši savu solījumu.

 Jehova redzēja, kas notiek nometnē, un teica Mozum: ”Ej lejā pie tautas! Viņi ir nepaklausīgi un pielūdz elku.” Mozus devās lejup no kalna, nesdams abas akmens plāksnes.

Tuvojoties nometnei, Mozus izdzirdēja izraēliešu dziedāšanu. Vēlāk viņš ieraudzīja, ka tie dejo un klanās teļa priekšā. Tas Mozu ļoti sadusmoja. Viņš nosvieda abas plāksnes zemē, un tās sašķīda gabalos. Mozus tūlīt pat iznīcināja teļa statuju. Tad viņš vaicāja Āronam: ”Kā ļaudis panāca, ka tu izdarīji kaut ko tik sliktu?” Ārons atbildēja: ”Nedusmojies! Tu zini, kāda ir šī tauta. Viņi gribēja sev dievu, tāpēc es iemetu ugunī viņu zeltu, un tā iznāca šis teļš!” Ārons bija rīkojies nepareizi. Mozus atkal devās augšup kalnā un lūdza, lai Jehova piedod savai tautai.

Jehova piedeva tiem, kas bija gatavi viņam paklausīt. Vai tu saproti, cik svarīgi izraēliešiem bija pakļauties Mozus vadībai?

”Ja tu esi Dievam devis īpašu solījumu, tad nekavējies to izpildīt, jo — Viņam nav labs prāts uz neprašām. Ko tu esi apsolījis, to pildi!” (Salamans Mācītājs 5:3)