Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles stāsti. Ko no tiem var mācīties?

 28. STĀSTS

Bileāma ēzelis runā

Bileāma ēzelis runā

Izraēlieši tuksnesī bija pavadījuši gandrīz 40 gadus. Viņi bija iekarojuši daudzas nocietinātas pilsētas. Tad viņi apmetās Moāba līdzenumā uz austrumiem no Jordānas upes, un nu bija pienācis laiks ieiet Apsolītajā zemē. Moābiešu ķēniņš Balaks ļoti baidījās, ka izraēlieši iekaros viņu zemi. Tāpēc viņš aicināja kādu vīru, vārdā Bileāms, atnākt uz Moābu un nolādēt izraēliešus.

Bet Jehova sacīja Bileāmam: ”Tu nedrīksti nolādēt izraēliešus!” Tāpēc Bileāms atteicās iet. Ķēniņš Balaks aicināja viņu vēlreiz un solīja dot visu, ko vien viņš vēlēsies. Tomēr Bileāms atkal atteicās. Tad Dievs sacīja: ”Tu vari iet, bet tev jāsaka tikai tas, ko es likšu.”

Bileāms sēdās sava ēzeļa mugurā un devās uz Moābu. Viņš grasījās nolādēt izraēliešus, kaut arī Jehova viņam bija aizliedzis to darīt. Jehovas eņģelis trīs reizes nostājās uz ceļa viņam priekšā. Bileāms to neredzēja, bet viņa ēzelis gan. Pirmajā reizē ēzelis nogriezās no ceļa un gāja pa lauku. Otrreiz ēzelis piespiedās pie mūra, saspiežot Bileāma kāju. Trešajā reizē ēzelis nogūlās ceļa vidū. Un katru reizi Bileāms sita to ar nūju.

Pēc trešās reizes Jehova lika ēzelim runāt. Ēzelis jautāja Bileāmam: ”Kāpēc tu mani sit?” Bileāms atbildēja: ”Tu pataisi mani par muļķi! Ja man būtu zobens, es tevi nogalinātu.” Ēzelis sacīja: ”Es tev piederu jau daudzus gadus. Vai agrāk es esmu tā darījis?”

Tad Jehova ļāva Bileāmam ieraudzīt eņģeli. Eņģelis teica: ”Jehova tev aizliedza nolādēt izraēliešus.” Bileāms atbildēja: ”Esmu rīkojies nepareizi. Es iešu atpakaļ uz mājām.” Bet  eņģelis sacīja: ”Tu vari doties uz Moābu, bet tev jāsaka tikai tas, ko liks Jehova.”

Vai Bileāms guva mācību no šī gadījuma? Nē, neguva vis. Bileāms trīs reizes mēģināja nolādēt izraēliešus, taču katru reizi Jehova pārvērta lāstu par svētību. Galu galā izraēlieši uzbruka Moābai un Bileāms tika nogalināts. Vai nebūtu bijis labāk, ja Bileāms būtu paklausījis Jehovam?

”Sargieties no mantrausības, jo pat tad, ja cilvēkam visa kā ir pārpārēm, viņa dzīvība nav atkarīga no tā, kas viņam pieder.” (Lūkas 12:15)