Jāzeps bija viens no Jēkaba jaunākajiem dēliem. Jāzepa vecākie brāļi pamanīja, ka viņš ir tēva mīļākais dēls. Kā, tavuprāt, tas viņiem lika justies? Viņi bija greizsirdīgi un ienīda Jāzepu. Reiz Jāzeps redzēja vairākus neparastus sapņus un pastāstīja tos saviem brāļiem. Šie sapņi viņiem lika noprast, ka pienāks laiks, kad viņiem būs jāklanās Jāzepa priekšā. Tāpēc viņi to ienīda vēl vairāk!

Kādu dienu Jāzepa brāļi ganīja aitas netālu no Sihemas pilsētas. Jēkabs sūtīja Jāzepu tos apraudzīt. Brāļi iztālēm ieraudzīja Jāzepu nākam un savā starpā sprieda: ”Tur nāk tas sapņotājs! Nogalināsim viņu!” Viņi to sagrāba un iemeta dziļā bedrē. Bet Jūda, viens no brāļiem, ierosināja: ”Nenogalināsim viņu! Labāk pārdosim viņu verdzībā.” Un viņi pārdeva Jāzepu par 20 sudraba gabaliem midiāniešu tirgotājiem, kas devās uz Ēģipti.

Tad Jāzepa brāļi viņa drēbes iemērca āža asinīs, aiznesa tēvam un vaicāja: ”Vai tās nav tava dēla drēbes?” Jēkabs nosprieda, ka Jāzepu ir saplosījis kāds zvērs. Viņš bija satriekts, un neviens viņu nespēja mierināt.

Ēģiptē Jāzepu pārdeva Potifaram, kas bija ietekmīgs vīrs. Bet Jehova bija ar Jāzepu. Potifars redzēja, ka Jāzeps ir čakls strādnieks un uz viņu var paļauties. Pēc neilga laika Potifars nodeva Jāzepa pārziņā visu savu īpašumu.

Potifara sieva ievēroja, ka Jāzeps ir izskatīgs un spēcīgs jauneklis. Dienu no dienas viņa centās pierunāt Jāzepu, lai tas  guļ ar viņu. Kā rīkojās Jāzeps? Viņš to atraidīja, sacīdams: ”Nē! Tas nav pareizi. Saimnieks man uzticas, un tu esi viņa sieva. Ja es gulēšu ar tevi, es grēkošu pret Dievu!”

Reiz Potifara sieva mēģināja piespiest, lai Jāzeps guļ ar viņu, un sagrāba Jāzepu aiz drēbēm. Taču viņš izrāvās un aizbēga. Kad pārnāca Potifars, sieva apgalvoja, ka Jāzeps viņai ir uzbrucis. Viņa neizstāstīja, kas bija noticis īstenībā. Potifars ļoti sadusmojās un lika Jāzepu iemest cietumā. Taču Jehova neaizmirsa Jāzepu.

”Tāpēc kļūstiet pazemīgi zem Dieva varenās rokas, lai viņš jūs noteiktā laikā paaugstinātu.” (1. Pētera 5:6)