Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

4. daļas ievads

4. daļas ievads

Šajā daļā mēs iepazīsimies ar Jāzepu, Ījabu, Mozu un izraēliešu tautu. Mēs uzzināsim, ka viņi pieredzēja dažādus pārbaudījumus, ko bija izraisījis Sātans, piemēram, nonāca ieslodzījumā, tika padarīti par vergiem, saskārās ar netaisnību un pat tuvinieku nāvi. Tomēr Jehova viņus dažādos veidos aizsargāja. Vecāki, palīdziet bērnam saprast, kā šie Jehovas kalpi spēja paciest ļaunumu, nezaudējot ticību!

Jehova sūtīja desmit mocības, lai parādītu, ka ir varenāks par visiem Ēģiptes dieviem. Uzsveriet, kā Jehova ir pasargājis savus kalpus agrāk un kā viņš tos atbalsta mūsdienās.

ŠAJĀ SADAĻĀ

14. STĀSTS

Vergs, kurš bija paklausīgs Dievam

Kāpēc Jāzeps pieredzēja lielas ciešanas, kaut gan rīkojās pareizi?

15. STĀSTS

Jehova nepamet Jāzepu

Lai gan Jāzeps bija tālu prom no savas ģimenes, viņš nebija viens, jo Dievs bija ar viņu.

16. STĀSTS

Kas bija Ījabs?

Viņš paklausīja Jehovam pat tad, kad to darīt nebija viegli.

17. STĀSTS

Mozus izvēlas kalpot Jehovam

Mazo Mozu izglāba viņa mātes atjautīgais plāns.

18. STĀSTS

Degošais krūms

Kāpēc krūms ugunī nesadega?

19. STĀSTS

Pirmās trīs mocības

Faraons izraisīja savas tautas ciešanas, jo bija pārāk lepns, lai izpildītu vienkāršu norādījumu.

20. STĀSTS

Nākamās sešas mocības

Ar ko šīs mocības atšķīrās no pirmajām trijām?

21. STĀSTS

Desmitā mocība

Šī mocība nesa tik lielu postu, ka pat lepnais faraons piekāpās.

22. STĀSTS

Brīnums pie Sarkanās jūras

Faraons bija pārcietis desmit mocības. Vai viņš paliks dzīvs, kad Dievs paveiks vēl vienu brīnumu?