Jehova apsolīja Jēkabam, ka viņu pasargās, tāpat kā bija pasargājis Ābrahāmu un Īzāku. Jēkabs apmetās uz dzīvi Hāranā. Tur viņš apprecējās, viņam piedzima daudz bērnu, un viņš kļuva ļoti bagāts.

Kādu dienu Jehova sacīja Jēkabam: ”Ej atpakaļ uz dzimto zemi!” Jēkabs kopā ar savu ģimeni uzsāka garu mājupceļu. Kad viņi vēl bija ceļā, Jēkabam tika pavēstīts: ”Tavs brālis Ēzavs nāk kopā ar 400 vīriem!” Jēkabs baidījās, ka Ēzavs vēlas nodarīt pāri viņam un viņa ģimenei. Viņš lūdza Jehovam: ”Pasargā mani no mana brāļa!” Nākamajā dienā Jēkabs nosūtīja Ēzavam dāvanu — daudz aitu, kazu, govju, kamieļu un ēzeļu.

Tajā naktī Jēkabs, palicis viens pats, ieraudzīja eņģeli. Eņģelis sāka ar viņu cīnīties, un viņi cīnījās līdz pat rītam. Lai gan Jēkabs tika ievainots, viņš nepadevās. Tad eņģelis sacīja: ”Atlaid mani!” Bet Jēkabs atteica: ”Nelaidīšu, kamēr tu nebūsi mani svētījis!”

Galu galā eņģelis svētīja Jēkabu. Tagad Jēkabs bija pārliecināts, ka Jehova aizsargās viņu no Ēzava.

Kad pienāca rīts, Jēkabs tālumā ieraudzīja Ēzavu un viņa 400 vīrus. Jēkabs gāja ģimenei pa priekšu un septiņas reizes paklanījās savam brālim. Ēzavs piesteidzās pie Jēkaba un  apskāva viņu. Abi brāļi izplūda asarās un salīga mieru. Vai Jehova bija apmierināts ar to, kā Jēkabs atrisināja šo situāciju? Kā tev šķiet?

Vēlāk Ēzavs atgriezās mājās, bet Jēkabs turpināja ceļu. Pavisam Jēkabam bija 12 dēli. Viņus sauca Rūbens, Simeons, Levijs, Jūda, Dans, Naftalis, Gads, Ašers, Isašars, Zebulons, Jāzeps un Benjamīns. Vienu no viņa dēliem — Jāzepu — Jehova izmantoja, lai glābtu savu tautu. Vai zini, kā tas notika? Par to būs stāstīts tālāk.

”Mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, tad jūs būsiet sava debesu Tēva dēli.” (Mateja 5:44, 45)