Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles stāsti. Ko no tiem var mācīties?

 7. STĀSTS

Bābeles tornis

Bābeles tornis

Pēc plūdiem Noasa dēliem un viņu sievām piedzima daudz bērnu. Viņu ģimenes auga, un cilvēki sāka apdzīvot arvien plašākus zemes apgabalus, kā jau Jehova bija licis.

Tomēr bija cilvēki, kas neklausīja Jehovam. Tie sacīja: ”Uzcelsim pilsētu un apmetīsimies tur. Un uzbūvēsim torni — tik augstu, lai tā gals sniegtos debesīs. Tā mēs kļūsim slaveni.”

 Jehovam nepatika, ko šie cilvēki darīja, tāpēc viņš nolēma tos apturēt. Vai zini, kā? Viņš izdarīja tā, ka tie pēkšņi sāka runāt dažādās valodās. Viņi vairs nesaprata cits citu un tāpēc pārtrauca celtniecību. Pilsētu, ko viņi bija būvējuši, nosauca par Bābeli (tas nozīmē ”sajukums”). Ļaudis pamazām sāka izklīst un apdzīvot visu zemi. Bet, lai kur viņi dzīvotu, viņi turpināja rīkoties slikti. Vai bija atlicis kāds, kurš mīlēja Jehovu? To mēs uzzināsim nākamajā nodaļā.

”Katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemots, bet, kas sevi pazemina, tiks paaugstināts.” (Lūkas 18:14)