Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles stāsti. Ko no tiem var mācīties?

 11. STĀSTS

Ticības pārbaudījums

Ticības pārbaudījums

Ābrahāms mācīja savam dēlam Īzākam mīlēt Jehovu un paļauties uz visiem Jehovas solījumiem. Bet reiz, kad Īzāks bija apmēram 25 gadus vecs, Jehova lika Ābrahāmam darīt kaut ko tādu, kas nepavisam nebija viegli.

Dievs Ābrahāmam sacīja: ”Ņem savu vienīgo dēlu un upurē viņu uz kalna Morija zemē.” Ābrahāmam nebija ne jausmas, kāpēc Jehova viņam to prasīja. Tomēr viņš paklausīja Jehovam.

Nākamajā dienā agri no rīta Ābrahāms ņēma Īzāku un divus kalpus un devās uz Moriju. Pēc trīs dienu gājuma viņi iztālēm ieraudzīja kalnus. Ābrahāms lika kalpiem gaidīt, kamēr viņš ar Īzāku ies upurēt Jehovam. Ābrahāms lika Īzākam nest malku, bet pats paņēma nazi. Īzāks jautāja tēvam: ”Kur tad ir upurējamais dzīvnieks?” Ābrahāms atbildēja: ”To sagādās Jehova.”

Uzkāpuši kalnā, viņi uzbūvēja altāri. Tad Ābrahāms sasēja Īzākam rokas un kājas un uzcēla viņu uz altāra.

Ābrahāms satvēra nazi. Tajā brīdī Jehovas eņģelis sauca no debesīm: ”Ābrahām! Nenogalini zēnu! Tagad es zinu, ka tu tici Dievam, jo biji gatavs upurēt  savu dēlu.” Tad Ābrahāms ieraudzīja aunu, kuram ragi bija ieķērušies krūmā. Viņš tūlīt atsēja Īzāku un upurēja aunu viņa vietā.

No tā laika Jehova sauca Ābrahāmu par savu draugu. Vai zini, kāpēc? Ābrahāms darīja visu, ko Jehova no viņa prasīja, pat tad, kad nesaprata, kāpēc tas tiek prasīts.

Jehova Ābrahāmam atkārtoja savu solījumu: ”Es tevi svētīšu un vairošu tavus pēcnācējus.” Jehova arī apsolīja, ka caur Ābrahāma ģimeni svētīs visus labos cilvēkus.

”Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka atdeva savu vienīgo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, neietu bojā, bet iegūtu mūžīgu dzīvi.” (Jāņa 3:16)