Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles stāsti. Ko no tiem var mācīties?

2. daļas ievads

2. daļas ievads

Kāpēc Jehova sūtīja plūdus, kas iznīcināja tālaika pasauli? Jau pašos cilvēces pirmsākumos aizsākās cīņa — cīņa starp labo un ļauno. Daži cilvēki, piemēram, Ādams, Ieva un viņu dēls Kains, nostājās ļaunuma pusē. Savukārt citi, piemēram, Ābels un Noass, iestājās par to, kas ir labs. Vairums cilvēku kļuva tik ļauni, ka Jehova nolēma iznīcināt bezdievīgo pasauli. Šajā grāmatas daļā uzzināsim, ka Jehova redz, kurā pusē mēs esam nostājušies, un ka viņš nekad neļaus ļaunajam uzvarēt labo.

ŠAJĀ SADAĻĀ

3. STĀSTS

Ādams un Ieva nepaklausa Dievam

Ar ko īpašs bija koks Ēdenes dārza vidū? Kāpēc Ieva ēda augli no šī koka?

4. STĀSTS

Dusmas ir bīstamas

Dievs pieņēma Ābela upuri, bet Kaina upuri ne. Kad Kains to saprata, viņš ļoti sadusmojās un izdarīja kaut ko ļoti sliktu.

5. STĀSTS

Noasa šķirsts

Kad ļaunie eņģeļi apprecēja sievietes, viņām dzima dēli, kas izauga par varmākām. Bet Noass bija labs cilvēks — viņš mīlēja un klausīja Dievu.

6. STĀSTS

Astoņi cilvēki izglābjas plūdos

Plūdus izraisīja lietus, kas lija 40 dienas un 40 naktis. Noass kopā ar ģimeni šķirstā pavadīja gandrīz gadu. Galu galā viņi varēja iziet no tā.