Timotejs bija jauns brālis Listras draudzē. Viņa tēvs bija grieķis, bet māte — jūdiete. Timoteja māte Einīke un vecāmāte Loida sāka mācīt viņam par Jehovu, kad viņš vēl bija pavisam mazs.

Otrā sludināšanas ceļojuma laikā apciemodams Listras draudzi, Pāvils ievēroja, ka Timotejs no sirds mīl ticības biedrus un vēlas tiem palīdzēt. Pāvils aicināja Timoteju pievienoties viņam ceļojumā. Laika gaitā Pāvils apmācīja Timoteju, un viņš kļuva par labu sludinātāju un labās vēsts skolotāju.

Svētais gars vadīja Pāvilu un Timoteju, lai kurp viņi dotos. Vienu nakti Pāvils redzēja parādību, kurā kāds vīrs aicināja viņu nākt uz Maķedoniju un palīdzēt tās iedzīvotājiem. Tāpēc Pāvils, Timotejs, Sīla un Lūka devās uz turieni sludināt un izveidot draudzes.

Maķedonijas pilsētā Tesalonikā daudzi vīrieši un sievietes kļuva par kristiešiem. Taču bija jūdi, kas apskauda Pāvilu un viņa biedrus. Tie savāca pūli un ar varu aizveda brāļus pie pilsētas vadītājiem, sacīdami: ”Šie cilvēki pretojas Romas varai!” Pāvila un Timoteja dzīvība bija apdraudēta, tāpēc naktī viņi aizbēga uz Beroju.

Berojas iedzīvotāji labprāt uzklausīja labo vēsti, un daudzi grieķi un jūdi kļuva ticīgi. Bet, kad no Tesalonikas atnāca jūdi un sacēla nemieru, Pāvils devās uz Atēnām. Timotejs un Sīla palika Berojā stiprināt brāļus. Pēc kāda laika Pāvils lika Timotejam atgriezties Tesalonikā, lai viņš palīdzētu turienes brāļiem izturēt niknās vajāšanas. Vēlāk Pāvils sūtīja Timoteju apmeklēt daudzas citas draudzes un tās uzmundrināt.

 Pāvils sacīja Timotejam: ”Tie, kas vēlas kalpot Jehovam, tiks vajāti.” Timotejs par savu ticību tika vajāts un apcietināts. Viņš bija priecīgs par iespēju apliecināt savu uzticību Jehovam.

Pāvils teica filipiešiem: ”Es sūtu pie jums Timoteju. Viņš jums mācīs, ko nozīmē staigāt patiesībā, un dos norādījumus, kā sludināt.” Pāvils zināja, ka uz Timoteju var paļauties. Viņi daudzus gadus kalpoja kopā kā labi draugi un ticības biedri.

”Man nav neviena cita, kam būtu tāda attieksme kā viņam un kas patiesi rūpētos par jums. Visi pārējie meklē nevis Kristus Jēzus, bet gan savu labumu.” (Filipiešiem 2:20, 21)