Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles stāsti. Ko no tiem var mācīties?

 95. STĀSTS

Viņus nekas nevarēja apturēt

Viņus nekas nevarēja apturēt

Ik dienu pie tempļa vārtiem ubagoja kāds vīrs, kas nevarēja staigāt. Reiz viņš redzēja Pēteri un Jāni ieejam templī. Viņš tiem teica: ”Lūdzu, iedodiet man kādu mazumiņu!” Pēteris sacīja: ”Es tev došu kaut ko, kas ir labāks par naudu. Jēzus vārdā — celies un staigā!” Tad Pēteris viņam palīdzēja piecelties, un vīrs sāka staigāt! Apkārtējos šis brīnums tik ļoti sajūsmināja, ka daudzi kļuva ticīgi.

Taču priesteri un saduceji bija dusmīgi. Viņi sagrāba apustuļus, aizveda tos uz tiesu un prasīja tiem: ”No kurienes jums ir spēks dziedināt šo vīrieti?” Pēteris atbildēja: ”Mēs esam saņēmuši spēku no Jēzus Kristus, kuru jūs nogalinājāt.” ”Nepiemini mums vairs Jēzu!” reliģiskie vadītāji kliedza. Bet apustuļi atteica: ”Mums ir jāstāsta par viņu. Mēs nepārstāsim to darīt!”

Tiklīdz Pēteris un Jānis bija atbrīvoti, viņi devās pie pārējiem mācekļiem un pastāstīja par notikušo. Viņi vērsās pie Jehovas ar lūgumu: ”Lūdzu, palīdzi mums būt drosmīgiem, lai mēs varētu turpināt tavu darbu!” Jehova viņiem deva savu svēto garu, un viņi turpināja sludināt un dziedināt. Arvien vairāk cilvēku kļuva ticīgi. Saducejus pārņēma tik liela skaudība, ka tie lika apustuļus saņemt ciet un iemest cietumā. Bet naktī Jehova sūtīja eņģeli, kas atvēra cietuma durvis un sacīja apustuļiem: ”Dodieties atpakaļ uz templi un turpiniet mācīt!”

Jau nākamajā rītā sinedrijam tika paziņots: ”Cietuma durvis ir aizslēgtas, bet apcietinātie ir prom! Viņi ir templī un tur māca cilvēkus!” Apustuļus vēlreiz apcietināja un aizveda uz sinedriju.  Augstais priesteris viņiem sacīja: ”Mēs pavēlējām jums nerunāt par Jēzu!” Bet Pēteris atteica: ”Mums pirmām kārtām jāklausa Dievam, nevis cilvēkiem.”

Reliģiskie vadītāji kļuva tik dusmīgi, ka gribēja nogalināt apustuļus. Bet tad piecēlās kāds farizejs, vārdā Gamaliēls, un sacīja: ”Uzmanieties! Varbūt Dievs ir ar šiem vīriem. Vai jūs tiešām gribat cīnīties pret Dievu?” Tie paklausīja viņa padomam. Nopēruši apustuļus ar rīkstēm, tie vēlreiz viņiem pavēlēja pārtraukt sludināšanu un tad atlaida. Bet apustuļus nekas nevarēja apturēt! Viņi turpināja drosmīgi sludināt labo vēsti gan templī, gan pa mājām.

”Mums pirmām kārtām jāklausa Dievam, nevis cilvēkiem.” (Apustuļu darbi 5:29)