Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles stāsti. Ko no tiem var mācīties?

 102. STĀSTS

Jānim tiek dota atklāsme

Jānim tiek dota atklāsme

Apustulis Jānis atradās apcietinājumā Patmas salā, un Jēzus viņam deva atklāsmi 16 nākotnes redzējumos. Šie redzējumi atklāja, kā tiks svētīts Jehovas vārds, kā atnāks valstība un kā viņa griba īstenosies gan debesīs, gan uz zemes.

Vienā no redzējumiem Jānim tika parādīts Jehova savā varenajā tronī debesīs. Jehovam apkārt stāvēja 24 vecākie baltās drēbēs, un katram galvā bija zelta kronis. No troņa nāca zibeņi un pērkona dārdi. 24 vecākie krita ceļos Jehovas priekšā un pielūdza viņu. Citā redzējumā Jānis skatīja lielu pulku cilvēku no visām tautām, ciltīm un valodām, kuri pielūdza Jehovu. Jērs, kas ir Jēzus, rūpējās par viņiem un veda viņus pie dzīvības ūdens. Vēl citā redzējumā Jēzus sāka valdīt kā ķēniņš debesīs kopā ar 24 vecākajiem. Nākamajā redzējumā Jēzus cīnījās ar pūķi, kas ir Sātans, un viņa dēmoniem. Jēzus tos nometa no debesīm uz zemi.

 Tad Jānis redzēja brīnišķīgu ainu, kurā Jērs kopā ar 144 tūkstošiem izredzēto stāv uz Cionas kalna. Vēl viņš redzēja eņģeli, kas laidās pār zemi un aicināja cilvēkus bīties Dievu un dot viņam godu.

Nākamajā redzējumā norisinājās Armagedona karš. Šajā karā Jēzus un viņa karaspēks uzvarēja Sātana ļauno pasauli. Pēdējā parādībā Jānis redzēja laiku, kad debesīs un uz zemes valda pilnīga saskaņa. Sātans un viņa sekotāji ir iznīcināti uz visiem laikiem. Ikviens debesīs un uz zemes ciena Jehovas svēto vārdu un pielūdz tikai Jehovu.

”Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī.” (1. Mozus 3:15)