Agrīnie kristieši izplatīja labo vēsti par valstību līdz pat tālākajām zemes malām. Jēzus tiem norādīja, kur sludināt, un brīnumainā veidā deva spēju mācīt cilvēkus viņu dzimtajā valodā. Jehova tiem deva drosmi un spēku izturēt niknas vajāšanas.

Kādā redzējumā Jēzus parādīja Jānim Jehovas spožumu. Citā parādībā Jānis vēroja, kā debesu valstība uzvar Sātanu un izbeidz viņa valdīšanu uz visiem laikiem. Jānis redzēja Jēzu valdām kā ķēniņu un 144 tūkstošus līdzvaldnieku kopā ar viņu. Vēl Jānim tika dots redzējums par to, kā visa zeme kļūst par paradīzi, kur ikviens pielūdz Jehovu mierā un vienotībā.