Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

14. daļas ievads

14. daļas ievads

Agrīnie kristieši izplatīja labo vēsti par valstību līdz pat tālākajām zemes malām. Jēzus tiem norādīja, kur sludināt, un brīnumainā veidā deva spēju mācīt cilvēkus viņu dzimtajā valodā. Jehova tiem deva drosmi un spēku izturēt niknas vajāšanas.

Kādā redzējumā Jēzus parādīja Jānim Jehovas spožumu. Citā parādībā Jānis vēroja, kā debesu valstība uzvar Sātanu un izbeidz viņa valdīšanu uz visiem laikiem. Jānis redzēja Jēzu valdām kā ķēniņu un 144 tūkstošus līdzvaldnieku kopā ar viņu. Vēl Jānim tika dots redzējums par to, kā visa zeme kļūst par paradīzi, kur ikviens pielūdz Jehovu mierā un vienotībā.

ŠAJĀ SADAĻĀ

94. STĀSTS

Mācekļi saņem svēto garu

Kādu brīnumainu spēju svētais gars viņiem deva?

95. STĀSTS

Viņus nekas nevarēja apturēt

Reliģiskie vadītāji, kas nogalināja Jēzu, tagad centās apklusināt viņa mācekļus. Bet viņi to nespēja.

96. STĀSTS

Jēzus izraugās Saulu

Sauls bija liels kristiešu ienaidnieks, bet tad viņš mainījās.

97. STĀSTS

Kornēlijs saņem svēto garu

Kāpēc Dievs sūtīja Pēteri pie cilvēka, kurš nebija jūds?

98. STĀSTS

Labā vēsts izplatās daudzās zemēs

Apustulis Pāvils un viņa biedri uzsāka sludināšanu tālās zemēs.

99. STĀSTS

Cietuma uzraugs kļūst par Jēzus sekotāju

Kāpēc Pāvils un Sīla tika iemesti cietumā? Kā cietuma uzraugs kļuva par Jēzus sekotāju?

100. STĀSTS

Pāvils un Timotejs

Divi ticības biedri daudzus gadus strādā kopā, kļūstot par labiem draugiem.

101. STĀSTS

Pāvils tiek nosūtīts uz Romu

Ceļojums ir briesmu pilns, bet nekādas grūtības nevar salauzt apustuli Pāvilu.

102. STĀSTS

Jānim tiek dota atklāsme

Jēzus viņam deva virkni redzējumu par nākotni.

103. STĀSTS

”Lai nāk tava valstība”

Jānim dotā atklāsme parāda, kā Dieva valstība izmainīs dzīvi uz zemes.