Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles stāsti. Ko no tiem var mācīties?

13. daļas ievads

13. daļas ievads

Jēzus nāca uz zemi, lai atdotu savu dzīvību par nepilnīgiem cilvēkiem. Kaut gan Jēzus nomira, viņš uzvarēja pasauli. Jehova bija uzticīgs savam Dēlam un piecēla viņu no nāves. Līdz pat savai nāvei Jēzus pazemīgi kalpoja citiem un piedeva viņu kļūdas. Pēc augšāmcelšanas Jēzus parādījās saviem mācekļiem. Viņš tiem mācīja, kā paveikt svarīgo darbu, kas tiem uzticēts. Vecāki, palīdziet bērnam saprast, ka arī mēs piedalāmies šajā darbā!

ŠAJĀ SADAĻĀ

87. STĀSTS

Jēzus pēdējie Pashas svētki

Pēdējās maltītes laikā Jēzus deva svarīgus norādījumus saviem apustuļiem.

88. STĀSTS

Jēzus tiek apcietināts

Jūda atved sev līdzi uz Ģetzemanes dārzu daudz ļaužu ar zobeniem un rungām, lai viņi apcietinātu Jēzu.

89. STĀSTS

Pēteris noliedz Jēzu

Kas notika Kajafas nama pagalmā? Kas notika ar Jēzu Kajafas namā?

90. STĀSTS

Jēzus Golgātā tiek sodīts ar nāvi

Kāpēc Pilāts pavēlēja nogalināt Jēzu?

91. STĀSTS

Jēzus ir piecelts no nāves

Kas neparasts notika turpmākajās dienās pēc Jēzus nāves?

92. STĀSTS

Jēzus vēlreiz parādās mācekļiem

Ko viņš darīja, lai pievērstu mācekļu uzmanību?

93. STĀSTS

Jēzus atgriežas debesīs

Pirms atgriešanās debesīs viņš deva mācekļiem dažus svarīgus norādījumus.