Jēzus nāca uz zemi, lai atdotu savu dzīvību par nepilnīgiem cilvēkiem. Kaut gan Jēzus nomira, viņš uzvarēja pasauli. Jehova bija uzticīgs savam Dēlam un piecēla viņu no nāves. Līdz pat savai nāvei Jēzus pazemīgi kalpoja citiem un piedeva viņu kļūdas. Pēc augšāmcelšanas Jēzus parādījās saviem mācekļiem. Viņš tiem mācīja, kā paveikt svarīgo darbu, kas tiem uzticēts. Vecāki, palīdziet bērnam saprast, ka arī mēs piedalāmies šajā darbā!