Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles stāsti. Ko no tiem var mācīties?

 86. STĀSTS

Jēzus pieceļ Lācaru no nāves

Jēzus pieceļ Lācaru no nāves

Betānijā dzīvoja trīs ļoti labi Jēzus draugi — Lācars un viņa māsas Marija un Marta. Kādu dienu, kad Jēzus atradās Perejā, Marija un Marta atsūtīja viņam steidzamu vēsti: ”Lācars ir ļoti slims. Lūdzu, nāc ātri pie mums!” Taču Jēzus negāja uzreiz. Pēc divām dienām viņš saviem mācekļiem teica: ”Dosimies uz Betāniju! Lācars guļ, un es eju viņu modināt.” Apustuļi sacīja: ”Ja jau Lācars guļ, tad drīz kļūs vesels.” Tad Jēzus viņiem skaidri pateica: ”Lācars ir nomiris.”

Kad Jēzus sasniedza Betāniju, Lācars bija kapā jau četras dienas. Daudzi bija atnākuši mierināt Martu un Mariju. Kad Marta uzzināja, ka Jēzus nāk, viņa steidzās tam pretī. Viņa sacīja: ”Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris!” Jēzus viņai teica: ”Tavs brālis atkal dzīvos. Vai tu tam tici, Marta?” Viņa atbildēja: ”Es ticu, ka viņš celsies, kad notiks augšāmcelšana.” Tad Jēzus teica: ”Es esmu augšāmcelšana un dzīvība.”

Marta aizgāja pie Marijas un viņai sacīja: ”Jēzus ir atnācis!” Marija steidzās pie Jēzus, un daudzi viņai sekoja. Viņa nokrita pie Jēzus kājām un gauži raudāja. Viņa teica: ”Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis vēl joprojām būtu dzīvs!” Jēzu aizkustināja Marijas bēdas, un arī viņš sāka raudāt. Kad ļaudis redzēja, ka viņš raud, tie sacīja: ”Var redzēt, cik ļoti Jēzus mīlēja Lācaru!” Bet daži brīnījās: ”Kāpēc viņš neizglāba savu draugu?”

Jēzus aizgāja pie kapavietas, kuras ieeju aizsedza liels akmens. Viņš pavēlēja: ”Noveliet akmeni!” Marta iebilda: ”Ir pagājušas četras dienas! Viņš jau ož.” Tomēr akmens tika novelts, un Jēzus sacīja lūgšanu: ”Tēvs, es tev pateicos, ka esi mani uzklausījis! Es zinu, ka tu vienmēr mani uzklausi, bet es runāju, visiem dzirdot, lai šie ļaudis zinātu, ka tu esi mani  sūtījis!” Tad viņš skaļā balsī sauca: ”Lācar, nāc ārā!” Un notika brīnums: Lācars iznāca ārā. Viņa kājas un rokas bija notītas ar lina apsējiem. Jēzus teica: ”Atraisiet viņu un ļaujiet viņam iet!”

Daudzi, kas to redzēja, sāka ticēt Jēzum. Bet daži par notikušo aizgāja pastāstīt farizejiem. Tagad farizeji gribēja nogalināt Jēzu un Lācaru. Viens no 12 apustuļiem, Jūda Iskariots, slepus aizgāja pie farizejiem un jautāja: ”Cik jūs man maksāsiet, ja es jums palīdzēšu apcietināt Jēzu?” Viņi piedāvāja 30 sudraba gabalus, un Jūda meklēja izdevību nodot Jēzu farizeju rokās.

”Dievs mums ir Dievs, kas var mums palīdzēt. Dievs tas Kungs mūs izglābj arī no nāves.” (Psalms 68:21)