Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 83. STĀSTS

Jēzus paēdina tūkstošiem cilvēku

Jēzus paēdina tūkstošiem cilvēku

Tuvojās 32. gada Pashas svētki. Apustuļi tikko bija atgriezušies no sludināšanas ceļojuma. Viņi bija noguruši, tāpēc Jēzus viņus laivā aizveda uz Betsaidu, lai varētu nedaudz atpūsties. Bet, kad laiva tuvojās krastam, Jēzus ieraudzīja tūkstošiem cilvēku, kas bija sekojuši viņiem. Kaut gan Jēzus bija gribējis pabūt tikai ar saviem apustuļiem, viņš sanākušos laipni uzņēma. Viņš izdziedināja tos, kas bija slimi, un sāka mācīt ļaudis. Visu dienu Jēzus tiem stāstīja par Dieva valstību. Vakarā apustuļi piegāja pie viņa un sacīja: ”Ļaudis droši vien ir izsalkuši. Sūti viņus prom, lai viņi varētu sagādāt sev ēdienu!”

Jēzus atbildēja: ”Viņiem nekur nav jāiet. Dodiet viņiem ēst tepat!” Apustuļi bija nesaprašanā: ”Vai gribi, lai ejam un nopērkam viņiem maizi?” Filips, viens no apustuļiem, piebilda: ”Pat ja mums būtu daudz naudas, mēs nevarētu nopirkt maizi tik lielam ļaužu pulkam.”

Jēzus vaicāja: ”Cik daudz ēdiena mums ir?” Andrejs atbildēja: ”Mums ir pieci klaipi maizes un divas nelielas zivtiņas. Tas nekas nav!” Jēzus sacīja: ”Atnesiet man maizi un zivis!” Viņš lika cilvēkiem apsēsties zemē grupās pa 50 un 100. Jēzus paņēma maizi un zivis un, paskatījies uz debesīm, teica lūgšanu. Tad viņš maizi un zivis deva apustuļiem, un viņi izdalīja sanākušajiem. Tur bija pieci tūkstoši vīriešu, kā arī sievietes  un bērni, un tie visi ēda, līdz bija paēduši. Pēc tam apustuļi salasīja visu, kas bija palicis pāri, lai nekas neietu zudumā. Iznāca pilni 12 grozi! Tas gan bija brīnums, vai ne?

Šis notikums cilvēkus tik ļoti iespaidoja, ka viņi gribēja iecelt Jēzu par ķēniņu. Bet Jēzus zināja, ka vēl nav pienācis Jehovas noliktais laiks viņam kļūt par ķēniņu. Tāpēc viņš aizsūtīja ļaudis projām un lika apustuļiem pārcelties uz Galilejas jūras otru krastu. Viņi iesēdās laivā, bet Jēzus viens pats uzkāpa kalnā. Kāpēc viņš tā darīja? Viņam bija vajadzīgs laiks, kad sarunāties ar savu Tēvu. Lai cik aizņemts bija Jēzus, viņš vienmēr atrada laiku lūgšanām.

”Darbojieties, lai iegūtu nevis tādu ēdienu, kas bojājas, bet tādu, kas paliek mūžīgai dzīvei un ko jums dos Cilvēka dēls.” (Jāņa 6:27)