Mūsu ēras 30. gada pavasarī Jēzus devās uz Jeruzālemi. Pilsētā bija sapulcējušies daudzi cilvēki, lai svinētu Pashu. Svētku laikā templī upurēja dzīvniekus. Daži dzīvniekus veda līdzi no mājām, bet citi tos pirka turpat uz vietas Jeruzālemē.

Kad Jēzus aizgāja uz templi, viņš redzēja, ka tur pārdod dzīvniekus. Pārdevēji nodarbojās ar naudas pelnīšanu tieši Jehovas pielūgsmes namā! Kā Jēzus rīkojās? Viņš uztaisīja no virvēm pātagu un izdzina aitas un liellopus no tempļa. Viņš apgāza naudas mainītāju galdus un izgāza visas monētas zemē. Tiem, kas pārdeva baložus, Jēzus  teica: ”Nesiet to visu prom no šejienes! Nepadariet mana Tēva namu par tirgus laukumu!”

Ļaudis bija pārsteigti par Jēzus rīcību. Viņa mācekļi atcerējās, kas bija pravietots par Mesiju: ”Manī kvēlos dedzība par Jehovas namu.”

Vēlāk, mūsu ēras 33. gadā, Jēzus vēlreiz attīrīja templi. Viņš nevienam neļāva izrādīt necieņu pret sava Tēva namu.

”Jūs nevarat kalpot Dievam un bagātībai.” (Lūkas 16:13)