Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 80. STĀSTS

Jēzus izvēlas divpadsmit apustuļus

Jēzus izvēlas divpadsmit apustuļus

Pēc tam, kad Jēzus bija sludinājis apmēram pusotru gadu, viņam bija jāpieņem svarīgs lēmums. Kas būs tie, ar kuriem viņš cieši sadarbosies? Kurus viņš apmācīs rūpēties par kristiešu draudzi? Lai to izlemtu, Jēzum vajadzēja Jehovas vadību. Tāpēc viņš uzkāpa kalnā, kur neviens viņu netraucētu, un visu nakti pavadīja lūgšanās. No rīta Jēzus sasauca savus mācekļus un no tiem izraudzījās 12 apustuļus. Vai vari dažus no tiem nosaukt vārdā? Apustuļus sauca Pēteris, Andrejs, Jēkabs, Jānis, Filips, Bartolomejs, Toms, Matejs, Jēkabs, Alfeja dēls, Tadejs, Sīmanis un Jūda Iskariots.

Andrejs, Pēteris, Filips, Jēkabs

Šie divpadsmit ceļoja kopā ar Jēzu. Kad Jēzus apustuļus bija apmācījis, viņš tos sūtīja sludināt. Jehova deva tiem spēku izdzīt dēmonus un dziedināt slimos.

Jānis, Matejs, Bartolomejs, Toms

Jēzus viņus sauca par draugiem, un viņš tiem uzticējās. Farizeji uzskatīja apustuļus par neizglītotiem un vienkāršiem  cilvēkiem. Bet Jēzus bija labi sagatavojis apustuļus svarīgajam darbam. Viņi bija kopā ar Jēzu viņa dzīves nozīmīgākajos brīžos, piemēram, laikā pirms viņa nāves un pēc viņa augšāmcelšanas. Tāpat kā Jēzus, lielākā daļa apustuļu bija no Galilejas. Daži no viņiem bija precējušies.

Jēkabs, Alfeja dēls, Jūda Iskariots, Tadejs, Sīmanis

Apustuļi bija nepilnīgi cilvēki, tāpēc pieļāva kļūdas. Palaikam viņi neapdomāja, ko saka. Reizēm pieņēma sliktus lēmumus. Dažreiz viņi bija nepacietīgi. Viņi pat strīdējās par to, kurš no viņiem ir svarīgāks. Tomēr viņi bija labi cilvēki, kas mīlēja Jehovu. Pēc Jēzus aiziešanas viņiem bija jākļūst par kristiešu draudzes pamatu.

”Es jūs saucu par draugiem, jo visu, ko esmu dzirdējis no Tēva, es jums esmu darījis zināmu.” (Jāņa 15:15)