Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles stāsti. Ko no tiem var mācīties?

 72. STĀSTS

Jēzus divpadsmit gadu vecumā

Jēzus divpadsmit gadu vecumā

Jāzeps ar Mariju, Jēzu un pārējiem dēliem un meitām dzīvoja Nācaretē. Jāzeps nodrošināja ģimenei iztiku, strādājot par namdari. Viņš bērniem stāstīja par Jehovu un mācīja viņa likumus. Ģimene regulāri apmeklēja sinagogu un katru gadu gāja uz Pashas svētkiem Jeruzālemē.

Kad Jēzum bija 12 gadi, viņa ģimene, kā parasti, devās garajā ceļā uz Jeruzālemi. Pilsēta bija pārpilna ļaužu, kas bija atnākuši svinēt Pashu. Pēc svētkiem Jāzeps un Marija uzsāka ceļu mājup. Viņi domāja, ka Jēzus iet kopā ar citiem ceļabiedriem. Bet tad, kad viņi to sāka meklēt pie radiniekiem, viņi to neatrada.

Jāzeps ar Mariju atgriezās Jeruzālemē un trīs dienas meklēja savu dēlu. Galu galā viņi aizgāja uz templi. Un tur bija Jēzus — nosēdies starp skolotājiem, viņš uzmanīgi klausījās un uzdeva jautājumus. Skolotājus tas ļoti iespaidoja, un viņi sāka iztaujāt  Jēzu. Viņi ļoti brīnījās par Jēzus atbildēm. Bija redzams, ka viņš labi pārzina Jehovas bauslību.

Jāzeps un Marija bija ļoti noraizējušies, meklēdami Jēzu. Marija sacīja: ”Bērns, mēs tevi visur izmeklējāmies! Kur tu biji?” Jēzus atteica: ”Vai jūs nezinājāt, ka man jābūt šeit, mana Tēva namā?”

Jēzus kopā ar vecākiem atgriezās mājās Nācaretē. Jāzeps mācīja Jēzum namdara amatu. Kā tu domā, kāds bija Jēzus bērnībā? Jēzus auga, viņa gudrība vairojās, un viņš iemantoja aizvien lielāku Dieva un cilvēku labvēlību.

”Man ir prieks dzīvot pēc Tava prāta, mans Dievs, un Tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī.” (Psalms 40:9)