Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles stāsti. Ko no tiem var mācīties?

11. daļas ievads

11. daļas ievads

Ar šo daļu sākas notikumi, kas aprakstīti Grieķu rakstos. Jēzus piedzima trūcīgā ģimenē kādā mazā pilsētiņā. Viņš strādāja kopā ar tēvu, kas bija namdaris. Jēzum bija jākļūst par cilvēces glābēju. Jehova bija viņu izraudzījies par debesu valstības ķēniņu. Vecāki, palīdziet savam bērnam saprast, cik rūpīgi Jehova izvēlējās ģimeni un vidi, kurā Jēzus uzauga! Pārrunājiet, kā Jehova pasargāja Jēzu no Hēroda rokas un kā Jānis paveica Jehovas uzticēto uzdevumu sagatavot ceļu Jēzum! Pievērsiet uzmanību tam, ka nekas nevar izjaukt Jehovas nodomu! Uzsveriet, ka Jēzus augstu vērtēja Jehovas gudrību, pat būdams ļoti jauns!

ŠAJĀ SADAĻĀ

68. STĀSTS

Elizabetei piedzimst bērns

Kāpēc Elizabetes vīram tika teikts, ka viņš nevarēs runāt, līdz bērns nebūs piedzimis?

69. STĀSTS

Eņģelis Gabriēls apciemo Mariju

Eņģelis Marijai nodeva vēsti, kas mainīja viņas dzīvi.

70. STĀSTS

Eņģeļi paziņo par Jēzus piedzimšanu

Gani, kas dzirdēja eņģeļu vēsti, reaģēja nekavējoties.

71. STĀSTS

Jehova aizsargā Jēzu

Ļauns ķēniņš gribēja nogalināt Jēzu.

72. STĀSTS

Jēzus divpadsmit gadu vecumā

Ar ko viņš pārsteidza skolotājus templī?

73. STĀSTS

Jānis sagatavo ceļu

Izaudzis Jānis kļuva par pravieti. Viņš mācīja, ka drīz nāks Mesija. Kā cilvēki uzņēma šo vēsti?