Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles stāsti. Ko no tiem var mācīties?

 63. STĀSTS

Uzraksts uz sienas

Uzraksts uz sienas

Ar laiku par Babilonijas valdnieku kļuva Belsacars. Kādu vakaru viņš uzaicināja uz dzīrēm tūkstoš ietekmīgāko vīru valstī. Viņš pavēlēja kalpiem atnest zelta kausus, ko Nebukadnecars bija atvedis no Jehovas tempļa. Belsacars un viņa viesi dzēra no šiem kausiem un slavēja savus dievus. Pēkšņi parādījās cilvēka roka un uz sienas sāka rakstīt noslēpumainus vārdus.

Belsacars bija pārbijies. Viņš atsauca burvjus un apsolīja tiem: ”Ja kāds varēs pateikt, ko nozīmē šie vārdi, es viņu padarīšu par trešo varenāko vīru Babilonijā.” Burvji mēģināja to darīt, tomēr nespēja. Tad atnāca ķēniņiene un sacīja: ”Ir kāds vīrs, vārdā Daniēls, kas izskaidroja sapņus un noslēpumus Nebukadnecaram. Viņš tev var izskaidrot šos vārdus.”

Daniēls atnāca pie ķēniņa. Belsacars viņam teica: ”Ja tu varēsi izlasīt un izskaidrot šos vārdus, es tev došu zelta ķēdi un tu būsi trešais varenākais cilvēks Babilonijā.” Daniēls atbildēja: ”Man nav vajadzīgas tavas dāvanas! Bet es tev pastāstīšu, ko šie vārdi nozīmē. Tavs tēvs Nebukadnecars bija lepns, un Jehova viņu pazemoja. Tu zini visu, kas ar viņu notika, tomēr esi izturējies necienīgi pret Jehovu, dzerdams vīnu no zelta kausiem, kas ir paņemti no viņa tempļa. Tāpēc Dievs uzrakstīja vārdus: mene, mene, tekel, upharsin. Šie vārdi nozīmē, ka mēdieši un persieši iekaros Babilonu un tu vairs nebūsi ķēniņš.”

Likās, ka neviens nespēj iekarot Babilonu. Šo pilsētu sargāja biezi mūri un dziļa upe. Taču tajā pašā naktī mēdieši un persieši uzbruka Babilonai. Persiešu valdnieks Kīrs novirzīja upes ūdeni tā, lai karavīri varētu tikt līdz pilsētas vārtiem. Kad viņi tur  nonāca, izrādījās, ka vārti ir vaļā. Karaspēks iegāja pa vārtiem, ieņēma pilsētu un nogalināja Babilonijas ķēniņu. Tad Kīrs kļuva par Babilonijas valdnieku.

Nepagāja pat gads, kad Kīrs paziņoja: ”Jehova man pavēlēja atjaunot viņa templi Jeruzālemē. Ikviens no viņa tautas, kurš vēlas piedalīties atjaunošanas darbos, var doties uz turieni.” Un tieši tā, kā Jehova bija apsolījis, 70 gadus pēc Jeruzālemes iznīcināšanas daudzi jūdi atgriezās dzimtenē. Kīrs nosūtīja atpakaļ zelta un sudraba kausus un citus traukus, ko Nebukadnecars bija paņēmis no tempļa. Lūk, kā Jehova izmantoja Kīru, lai palīdzētu savai tautai!

”Kritusi, kritusi lielā Babilona! Tā ir kļuvusi par dēmonu mitekli!” (Atklāsmes 18:2)