Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 65. STĀSTS

Estere izglābj savu tautu

Estere izglābj savu tautu

Estere bija jauna jūdiete, kas dzīvoja Persijas pilsētā Sūzās. Viņa bija cēlusies no jūdiem, kurus uz šejieni no Jeruzālemes bija atvedis Nebukadnecars. Esteri uzaudzināja viņas brālēns Mordohajs — Persijas ķēniņa Ahasvera kalps.

Ķēniņš Ahasvers meklēja jaunu ķēniņieni. Viņa kalpi atveda pie viņa visskaistākās sievietes, arī Esteri. No visām sievietēm ķēniņš izraudzījās tieši viņu. Mordohajs piekodināja Esterei nevienam neteikt, ka viņa ir jūdiete.

Lepns vīrs, vārdā Hamans, bija augstmaņu priekšnieks. Viņš gribēja, lai visi klanītos viņa priekšā. Mordohajs atteicās to darīt, tāpēc Hamans tik ļoti sadusmojās, ka gribēja viņu nogalināt. Kad Hamans uzzināja, ka Mordohajs ir jūds, viņš nolēma nogalināt visus jūdus valstī. Viņš sacīja ķēniņam: ”Jūdi ir bīstami, tev jātiek no tiem vaļā.” Ahasvers atteica: ”Rīkojies, kā pats uzskati par pareizu!” — un deva tam tiesības izdot likumu. Hamans izdeva likumu, kurā bija teikts, ka adara mēneša trīspadsmitajā dienā jānogalina visi jūdi. To visu vēroja Jehova.

Estere neko nezināja par šo likumu. Tāpēc Mordohajs nosūtīja tā norakstu un sacīja viņai: ”Tev jārunā ar ķēniņu!” Estere teica: ”Ikviens, kas iet pie ķēniņa bez uzaicinājuma, tiek nogalināts. Ķēniņš mani nav aicinājis 30 dienas! Tomēr es iešu. Ja viņš izstieps man pretī savu scepteri, es palikšu dzīva. Ja ne — man jāmirst.”

Estere iegāja ķēniņa pils pagalmā. Viņu ieraugot, ķēniņš izstiepa scepteri. Viņa piegāja tuvāk, un ķēniņš vaicāja: ”Ko tu vēlies, Estere?” Viņa atbildēja:  ”Es gribu uzaicināt tevi un Hamanu uz dzīrēm.” Dzīru laikā Estere viņus aicināja uz vēl vienām dzīrēm nākamajā dienā. Otro dzīru laikā ķēniņš prasīja: ”Ko es varu darīt tavā labā?” Estere atbildēja: ”Kāds vēlas iznīcināt mani un manu tautu. Lūdzu, glāb mūs!” Ķēniņš jautāja: ”Kurš grib jūs iznīcināt?” Viņa teica: ”Ļaunais Hamans!” Ahasvers kļuva tik dusmīgs, ka lika nekavējoties nogalināt Hamanu.

Taču neviens nevarēja atcelt Hamana likumu, pat ķēniņš ne. Tāpēc ķēniņš iecēla Mordohaju par augstmaņu priekšnieku un deva tam tiesības izdot jaunu likumu. Mordohajs izdeva likumu, ar kuru jūdiem tika atļauts aizstāvēties, ja viņiem uzbruks. Adara mēneša trīspadsmitajā dienā jūdi sakāva savus ienaidniekus. Pēc tam katru gadu viņi atzīmēja šo uzvaru.

”Manis dēļ jūs vedīs pārvaldnieku un ķēniņu priekšā, viņiem un tautām par liecību.” (Mateja 10:18)