Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles stāsti. Ko no tiem var mācīties?

10. daļas ievads

10. daļas ievads

Jehova ir valdnieks pār visu. Viņš vienmēr visu ir noteicis un noteiks arī turpmāk. Piemēram, viņš izglāba Jeremiju no nāves dziļā bedrē. Viņš pasargāja Sadrahu, Mesahu un Abed-Nego no degoša cepļa un Daniēlu no lauvu rīkles. Jehova aizsargāja Esteri, lai viņa varētu izglābt savu tautu. Viņš neļaus ļaunumam turpināties mūžīgi. Pravietojumi par milzu statuju un lielo koku garantē, ka Jehovas valstība drīz darīs galu ļaunumam un valdīs pār zemi.

ŠAJĀ SADAĻĀ

57. STĀSTS

Jehova sūta Jeremiju sludināt

Jaunā pravieša sacītais ļoti saniknoja Jūdejas vecākos.

58. STĀSTS

Jeruzāleme tiek nopostīta

Jūdejas iedzīvotāji turpināja pielūgt viltus dievus, tāpēc Jehova viņus atmeta.

59. STĀSTS

Četri zēni, kas paklausīja Jehovam

Ebreju jaunieši bija apņēmušies palikt uzticīgi Jehovam, arī kalpojot Nebukadnecara galmā Babilonā.

60. STĀSTS

Valstība, kas pastāvēs mūžīgi

Daniēls izskaidroja, ko nozīmē Nebukadnecara savādais sapnis.

61. STĀSTS

Trīs ebreji nepielūdz statuju

Sadrahs, Mesahs un Abed-Nego atteicās mesties zemē ķēniņa Nebukadnecara uzstādītās zelta statujas priekšā.

62. STĀSTS

Sapnis par milzīgo koku

Nebukadnecara sapnī tiek pareģota viņa nākotne.

63. STĀSTS

Uzraksts uz sienas

Kad šis noslēpumainais uzraksts parādījās, un ko tas nozīmēja?

64. STĀSTS

Daniēls lauvu bedrē

Lūdz Jehovu katru dienu, tāpat kā to darīja Daniēls!

65. STĀSTS

Estere izglābj savu tautu

Kaut gan Estere piederēja pie citas tautas, viņa no bārenes kļuva par ķēniņieni.

66. STĀSTS

Ezra māca tautai Dieva likumus

Kad izraēlieši uzklausīja Ezru, viņi deva īpašu solījumu Dievam.

67. STĀSTS

Jeruzālemes mūris

Nehemija uzzināja, ka ienaidnieki gatavojas uzbrukt. Kāpēc viņš nenobijās?