Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles stāsti. Ko no tiem var mācīties?

 2. STĀSTS

Dievs rada pirmo vīrieti un sievieti

Dievs rada pirmo vīrieti un sievieti

Vietā, ko sauca par Ēdeni, Jehova izveidoja dārzu. Tajā bija daudz ziedu, koku un dzīvnieku. Tad Dievs no zemes putekļiem izveidoja pirmo cilvēku, Ādamu, un iepūta elpu viņa nāsīs. Vai zini, kas notika? Cilvēks kļuva dzīvs! Jehova lika Ādamam rūpēties par Ēdenes dārzu un dot vārdus visiem dzīvniekiem.

Jehova deva Ādamam kādu svarīgu likumu. Viņš teica: ”Tu drīksti ēst augļus no visiem kokiem, izņemot vienu īpašu koku. Ja tu ēdīsi augļus no šī koka, tu mirsi.”

Pēc kāda laika Jehova sacīja: ”Es radīšu Ādamam palīgu.” Dievs lika nākt dziļam miegam pār Ādamu un no vienas viņa ribas izveidoja viņam sievu. Sievas vārds bija Ieva. Ādams un Ieva kļuva par pirmo ģimeni. Ādams bija tik priecīgs par savu  sievu, ka izsaucās: ”Lūk, ko Jehova ir izveidojis no manas ribas! Beidzot ir kāds, kas līdzīgs man!”

Jehova lika Ādamam un Ievai radīt bērnus un piepildīt zemi. Viņš vēlējās, lai pirmie cilvēki rod prieku, strādājot kopā, un pārvērš visu zemi par paradīzi, kas būtu tikpat skaista kā Ēdenes dārzs. Tomēr tā nenotika. Kāpēc ne? To uzzināsim nākamajā nodaļā.

”Tas, kurš viņus ir radījis, jau sākumā viņus radīja par vīrieti un sievieti.” (Mateja 19:4)