Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles stāsti. Ko no tiem var mācīties?

 1. STĀSTS

Dievs izveido debesis un zemi

Dievs izveido debesis un zemi

Dievs Jehova ir mūsu Radītājs. Viņš ir radījis visu — gan to, ko var redzēt, gan to, ko nevar. Vispirms viņš radīja to, ko mēs nevaram redzēt, — daudz, daudz eņģeļu. Vai tu zini, kas ir eņģeļi? Eņģeļi ir būtnes, kas līdzīgas pašam Jehovam. Mēs viņus nevaram redzēt, tāpat kā mēs nevaram redzēt Dievu. Pirmais eņģelis, ko Jehova radīja, kļuva par viņa palīgu. Šis eņģelis palīdzēja Jehovam radīt zvaigznes, planētas un visu pārējo. Viena no radītajām planētām, Zeme, ir mūsu brīnišķīgās mājas.

Jehova sagatavoja zemi, lai uz tās varētu dzīvot cilvēki un dzīvnieki. Viņš parūpējās, lai zemi apspīdētu saules gaisma. Viņš radīja arī kalnus, okeānus un upes.

Kas notika tālāk? Jehova teica: ”Lai izaug zāle un koki, un citi augi!” Un viss sāka zaļot un plaukt. Tad Jehova radīja visādus dzīvniekus — tādus, kas lido, peld, lien un rāpo. Viņš radīja mazus dzīvniekus, tādus kā pele, un arī lielus dzīvniekus, piemēram, ziloni. Kurš ir tavs mīļākais dzīvnieks?

Pēc tam Jehova sacīja eņģelim, kuru bija radījis pašu pirmo: ”Veidosim cilvēku!” Cilvēkam bija jāatšķiras no dzīvniekiem. Viņam bija jāspēj izgudrot jaunas lietas. Viņam bija jāprot runāt, smieties un lūgt Dievu. Jehova gribēja, lai  cilvēks rūpētos par zemi un dzīvniekiem. Vai tu zini, kas bija pirmais cilvēks? Noskaidrosim!

”Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.” (1. Mozus 1:1)