Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles stāsti. Ko no tiem var mācīties?

1. daļas ievads

1. daļas ievads

Bībele sākas ar materiālās pasaules radīšanas aprakstu, kas ļauj uzzināt par visu apbrīnojamo, ko Jehova ir izveidojis debesīs un uz zemes. Vecāki, palīdziet bērnam saskatīt radītās pasaules daudzveidību! Uzsveriet, ka Dievs cilvēkus ir radījis pārākus par dzīvniekiem, piešķirot spēju runāt, domāt, izgudrot, dziedāt un lūgt. Māciet bērnam augstu vērtēt Jehovas spēku un gudrību, un īpaši viņa mīlestību pret visu radīto — arī pret katru no mums.

ŠAJĀ SADAĻĀ

1. STĀSTS

Dievs izveido debesis un zemi

Bībelē teikts, ka Dievs radīja debesis un zemi. Kāpēc pirms visa pārējā radīšanas Dievs radīja vienu eņģeli?

2. STĀSTS

Dievs rada pirmo vīrieti un sievieti

Dievs radīja pirmo vīrieti un sievieti un ielika viņus Ēdenes dārzā. Viņš vēlējās, lai cilvēkiem dzimtu bērni un viņi pārvērstu zemi par paradīzi.