Bībele sākas ar materiālās pasaules radīšanas aprakstu, kas ļauj uzzināt par visu apbrīnojamo, ko Jehova ir izveidojis debesīs un uz zemes. Vecāki, palīdziet bērnam saskatīt radītās pasaules daudzveidību! Uzsveriet, ka Dievs cilvēkus ir radījis pārākus par dzīvniekiem, piešķirot spēju runāt, domāt, izgudrot, dziedāt un lūgt. Māciet bērnam augstu vērtēt Jehovas spēku un gudrību, un īpaši viņa mīlestību pret visu radīto — arī pret katru no mums.