Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Bībeles stāsti. Ko no tiem var mācīties?

Šajā grāmatā var uzzināt par cilvēces vēsturi, sākot no radīšanas un beidzot ar Jēzus Kristus dzimšanu un apsolījumiem par Dieva valstību.

Vadošās padomes vēstule

Kā izmantot šo grāmatu?

1. STĀSTS

Dievs izveido debesis un zemi

Bībelē teikts, ka Dievs radīja debesis un zemi. Kāpēc pirms visa pārējā radīšanas Dievs radīja vienu eņģeli?

2. STĀSTS

Dievs rada pirmo vīrieti un sievieti

Dievs radīja pirmo vīrieti un sievieti un ielika viņus Ēdenes dārzā. Viņš vēlējās, lai cilvēkiem dzimtu bērni un viņi pārvērstu zemi par paradīzi.

3. STĀSTS

Ādams un Ieva nepaklausa Dievam

Ar ko īpašs bija koks Ēdenes dārza vidū? Kāpēc Ieva ēda augli no šī koka?

4. STĀSTS

Dusmas ir bīstamas

Dievs pieņēma Ābela upuri, bet Kaina upuri ne. Kad Kains to saprata, viņš ļoti sadusmojās un izdarīja kaut ko ļoti sliktu.

5. STĀSTS

Noasa šķirsts

Kad ļaunie eņģeļi apprecēja sievietes, viņām dzima dēli, kas izauga par varmākām. Bet Noass bija labs cilvēks — viņš mīlēja un klausīja Dievu.

6. STĀSTS

Astoņi cilvēki izglābjas plūdos

Plūdus izraisīja lietus, kas lija 40 dienas un 40 naktis. Noass kopā ar ģimeni šķirstā pavadīja gandrīz gadu. Galu galā viņi varēja iziet no tā.

7. STĀSTS

Bābeles tornis

Cilvēki nolēma celt pilsētu un torni, kam gals sniegtos debesīs. Kāpēc Dievs pēkšņi lika viņiem runāt dažādās valodās?

8. STĀSTS

Ābrahāms un Sāra paklausa Dievam

Kāpēc Ābrahāms un Sāra nomainīja pilsētas ērtības pret klejotāju dzīvi?

9. STĀSTS

Beidzot piedzimst dēls

Kā Dievs piepildīja Ābrahāmam doto solījumu? Ar kuru no Ābrahāma dēliem tas bija saistīts — ar Īzāku vai Ismaēlu?

10. STĀSTS

Atcerieties Lata sievu!

Dievs lika ugunij un sēram līt pār Sodomu un Gomoru. Kāpēc šīs pilsētas tika iznīcinātas? Kāpēc mums jāatceras Lata sieva?

11. STĀSTS

Ticības pārbaudījums

Dievs sacīja Ābrahāmam: ”Ņem savu vienīgo dēlu un upurē viņu uz kalna Morija zemē.” Kā Ābrahāms tika galā ar šo ticības pārbaudījumu?

12. STĀSTS

Jēkabs saņem mantojumu

Īzākam un Rebekai piedzima dvīņi Ēzavs un Jēkabs. Tā kā Ēzavs piedzima pirmais, viņam pienācās īpašs mantojums. Kāpēc viņš to iemainīja pret bļodu viruma?

13. STĀSTS

Jēkabs un Ēzavs salīgst mieru

Kā Jēkabs saņēma svētību no eņģeļa? Kā viņš salīga mieru ar Ēzavu?

14. STĀSTS

Vergs, kurš bija paklausīgs Dievam

Kāpēc Jāzeps pieredzēja lielas ciešanas, kaut gan rīkojās pareizi?

15. STĀSTS

Jehova nepamet Jāzepu

Lai gan Jāzeps bija tālu prom no savas ģimenes, viņš nebija viens, jo Dievs bija ar viņu.

16. STĀSTS

Kas bija Ījabs?

Viņš paklausīja Jehovam pat tad, kad to darīt nebija viegli.

17. STĀSTS

Mozus izvēlas kalpot Jehovam

Mazo Mozu izglāba viņa mātes atjautīgais plāns.

18. STĀSTS

Degošais krūms

Kāpēc krūms ugunī nesadega?

19. STĀSTS

Pirmās trīs mocības

Faraons izraisīja savas tautas ciešanas, jo bija pārāk lepns, lai izpildītu vienkāršu norādījumu.

20. STĀSTS

Nākamās sešas mocības

Ar ko šīs mocības atšķīrās no pirmajām trijām?

21. STĀSTS

Desmitā mocība

Šī mocība nesa tik lielu postu, ka pat lepnais faraons piekāpās.

22. STĀSTS

Brīnums pie Sarkanās jūras

Faraons bija pārcietis desmit mocības. Vai viņš paliks dzīvs, kad Dievs paveiks vēl vienu brīnumu?

23. STĀSTS

Izraēlieši dod solījumu Jehovam

Kad izraēlieši bija apmetušies pie Sinaja kalna, viņi deva īpašu solījumu Dievam.

24. STĀSTS

Solījums tiek lauzts

Kamēr Mozum tika doti desmit baušļi, tauta izdarīja nopietnu grēku.

25. STĀSTS

Saiešanas telts Jehovas pielūgsmei

Pielūgsmei paredzētajā teltī atradās līguma šķirsts.

26. STĀSTS

Divpadsmit izlūki

Jozua un Kālebs atšķīrās no pārējiem desmit izlūkiem.

27. STĀSTS

Sacelšanās pret Jehovu

Korahs, Dātans, Abirāms un 250 citi vīri neņēma vērā svarīgu faktu par Jehovu.

28. STĀSTS

Bileāma ēzelis runā

Ēzelis redzēja to, ko neredzēja Bileāms.

29. STĀSTS

Jehova izraugās Jozuu

Dievs deva Jozuam norādījumus, kas var noderēt arī mums.

30. STĀSTS

Rahāba paslēpj izlūkus

Jērikas mūri sabruka. Tomēr Rahābas māja palika neskarta, lai gan bija celta uz pilsētas mūra.

31. STĀSTS

Jozua un gibeonieši

Jozua lūgšanā teica Dievam: ”Saule, apstājies!” Vai Dievs atbildēja?

32. STĀSTS

Jauns vadonis un divas drosmīgas sievietes

Pēc Jozuas nāves izraēlieši sāka pielūgt elkus. Dzīve kļuva grūta, tomēr situācija mainījās, pateicoties tiesnesim Barakam, pravietei Deborai un Jaēlas drosmīgai rīcībai.

33. STĀSTS

Rute un Naomija

Divas atraitnes dodas uz Izraēlu. Viena no sievietēm, Rute, dodas strādāt tīrumā, kur viņu pamana Boāss.

34. STĀSTS

Gideons sakauj midiāniešus

Midiānieši bija padarījuši izraēliešu dzīvi neciešamu, tāpēc tie lūdza palīdzību Jehovam. Kā Gideona nelielā armija uzveica ienaidnieku karaspēku, kurā bija 135 tūkstoši kareivju?

35. STĀSTS

Anna lūdz, lai Dievs viņai dāvā dēlu

Elkana kopā ar Annu, Penīnu un bērniem dodas uz saiešanas telti Šilo. Tur Anna lūdz, lai viņai būtu dēls. Pēc nepilna gada piedzimst Samuēls.

36. STĀSTS

Jeftas solījums

Kādu solījumu deva Jefta, un kāpēc? Kāda bija Jeftas meitas attieksme pret tēva solījumu?

37. STĀSTS

Jehova runā ar Samuēlu

Augstā priestera Ēļa dēli kalpoja par priesteriem saiešanas teltī, tomēr neievēroja Dieva likumus. Mazais Samuēls bija citāds, un Jehova runāja ar viņu.

38. STĀSTS

Jehova Samsonam dod neparastu spēku

Dievs deva Samsonam spēku, lai tas cīnītos ar filistiešiem, bet Samsons pieļāva kļūdu, un filistieši viņu sagūstīja.

39. STĀSTS

Pirmais izraēliešu ķēniņš

Dievs bija devis izraēliešiem tiesnešus, kas tos vadīja, taču viņi prasīja sev ķēniņu. Samuēls svaidīja Saulu par pirmo ķēniņu, bet vēlāk Jehova atmeta Saulu. Kāpēc?

40. STĀSTS

Dāvids un Goliāts

Jehova izraugās Dāvidu par nākamo izraēliešu ķēniņu, un Dāvids pierāda, ka tā ir bijusi laba izvēle.

41. STĀSTS

Dāvids un Sauls

Kāpēc viens no šiem vīriem ienīda otru, un kā rīkojās ienīstais?

42. STĀSTS

Jonatāns — drosmīgs un uzticīgs vīrs

Ķēniņa dēls kļuva par labu Dāvida draugu.

43. STĀSTS

Ķēniņš Dāvids izdara smagu grēku

Sliktiem lēmumiem ir smagas sekas.

44. STĀSTS

Templis Jehovam

Dievs atbildēja uz ķēniņa Salamana lūgumu un dāvāja viņam īpašas svētības.

45. STĀSTS

Valsts tiek sadalīta

Daudzi izraēlieši pārstāj kalpot Jehovam.

46. STĀSTS

Kurš ir patiesais Dievs?

Kurš ir patiesais Dievs? Jehova vai Baals?

47. STĀSTS

Jehova stiprina Eliju

Kā tu domā, vai viņš var stiprināt arī tevi?

48. STĀSTS

Atraitnes dēls tiek piecelts no nāves

Divi brīnumi vienā namā.

49. STĀSTS

Ļaunā ķēniņiene saņem sodu

Izebele plāno nogalināt izraēlieti Nabotu, lai dabūtu viņa vīna dārzu. Viņas ļaunprātība nepaliek nepamanīta Dievam Jehovam.

50. STĀSTS

Jehova atbalsta ķēniņu Jošafatu

Kad Jūdejai uzbruka ienaidnieki, labais ķēniņš Jošafats vērsās pie Dieva lūgšanā.

51. STĀSTS

Karavīrs un mazā izraēliešu meitene

Mazā izraēliešu meitene pastāsta savai kundzei par Jehovas spēku, un iznākums ir apbrīnojams.

52. STĀSTS

Jehovas ugunīgais karapulks

Kā Elīsas kalps ieraudzīja, ka to, kas ir ar viņiem, ir vairāk nekā to, kas ir ar viņu pretiniekiem?

53. STĀSTS

Drosmīgais Jojada

Uzticīgs priesteris nepakļaujas ļaunai ķēniņienei.

54. STĀSTS

Jehova ir pacietīgs ar Jonu

Kāpēc vienu no Dieva praviešiem norija milzīga zivs? Kā viņš izglābās? Un ko Jehova viņam iemācīja?

55. STĀSTS

Jehovas eņģelis aizsargā Hiskiju

Jūdejas ienaidnieki apgalvoja, ka Jehova neaizstāvēs savu tautu, bet viņi kļūdījās.

56. STĀSTS

Josija mīlēja Dieva likumus

Josija kļuva par ķēniņu astoņu gadu vecumā, un viņš palīdzēja savai tautai pielūgt Jehovu.

57. STĀSTS

Jehova sūta Jeremiju sludināt

Jaunā pravieša sacītais ļoti saniknoja Jūdejas vecākos.

58. STĀSTS

Jeruzāleme tiek nopostīta

Jūdejas iedzīvotāji turpināja pielūgt viltus dievus, tāpēc Jehova viņus atmeta.

59. STĀSTS

Četri zēni, kas paklausīja Jehovam

Ebreju jaunieši bija apņēmušies palikt uzticīgi Jehovam, arī kalpojot Nebukadnecara galmā Babilonā.

60. STĀSTS

Valstība, kas pastāvēs mūžīgi

Daniēls izskaidroja, ko nozīmē Nebukadnecara savādais sapnis.

61. STĀSTS

Trīs ebreji nepielūdz statuju

Sadrahs, Mesahs un Abed-Nego atteicās mesties zemē ķēniņa Nebukadnecara uzstādītās zelta statujas priekšā.

62. STĀSTS

Sapnis par milzīgo koku

Nebukadnecara sapnī tiek pareģota viņa nākotne.

63. STĀSTS

Uzraksts uz sienas

Kad šis noslēpumainais uzraksts parādījās, un ko tas nozīmēja?

64. STĀSTS

Daniēls lauvu bedrē

Lūdz Jehovu katru dienu, tāpat kā to darīja Daniēls!

65. STĀSTS

Estere izglābj savu tautu

Kaut gan Estere piederēja pie citas tautas, viņa no bārenes kļuva par ķēniņieni.

66. STĀSTS

Ezra māca tautai Dieva likumus

Kad izraēlieši uzklausīja Ezru, viņi deva īpašu solījumu Dievam.

67. STĀSTS

Jeruzālemes mūris

Nehemija uzzināja, ka ienaidnieki gatavojas uzbrukt. Kāpēc viņš nenobijās?

68. STĀSTS

Elizabetei piedzimst bērns

Kāpēc Elizabetes vīram tika teikts, ka viņš nevarēs runāt, līdz bērns nebūs piedzimis?

69. STĀSTS

Eņģelis Gabriēls apciemo Mariju

Eņģelis Marijai nodeva vēsti, kas mainīja viņas dzīvi.

70. STĀSTS

Eņģeļi paziņo par Jēzus piedzimšanu

Gani, kas dzirdēja eņģeļu vēsti, reaģēja nekavējoties.

71. STĀSTS

Jehova aizsargā Jēzu

Ļauns ķēniņš gribēja nogalināt Jēzu.

72. STĀSTS

Jēzus divpadsmit gadu vecumā

Ar ko viņš pārsteidza skolotājus templī?

73. STĀSTS

Jānis sagatavo ceļu

Izaudzis Jānis kļuva par pravieti. Viņš mācīja, ka drīz nāks Mesija. Kā cilvēki uzņēma šo vēsti?

74. STĀSTS

Jēzus kļūst par Mesiju

Ko nozīmē Jāņa vārdi, ka Jēzus ir Dieva Jērs?

75. STĀSTS

Velns pārbauda Jēzu

Velns trīs reizes kārdināja Jēzu. Kādi bija šie trīs kārdinājumi? Kā Jēzus atbildēja?

76. STĀSTS

Jēzus attīra templi

Kāpēc Jēzus izdzen lopus no tempļa un apgāž naudas mainītāju galdus?

77. STĀSTS

Sieviete pie akas

Samariete pie Jēkaba akas bija pārsteigta, ka Jēzus runā ar viņu. Kāpēc? Ko īpašu samariete pirmā uzzināja no Jēzus?

78. STĀSTS

Jēzus sludina vēsti par valstību

Dažiem Jēzus izteica aicinājumu kļūt par ”cilvēku zvejniekiem”. Vēlāk viņš apmācīja 70 savus sekotājus sludināt labo vēsti.

79. STĀSTS

Jēzus paveic daudzus brīnumus

Visur, kur viņš gāja, slimie vērsās pie viņa pēc palīdzības, un viņš tos visus dziedināja. Viņš pat piecēla no nāves mazu meiteni.

80. STĀSTS

Jēzus izvēlas divpadsmit apustuļus

Kādam darbam viņi tika izraudzīti? Vai jūs atceraties viņu vārdus?

81. STĀSTS

Kalna runa

Ļaudis bija sapulcējušies kalna nogāzē, un Jēzus tiem deva noderīgas pamācības.

82. STĀSTS

Jēzus māca lūgt Dievu

Par ko lūgt Jēzus mudināja savus mācekļus?

83. STĀSTS

Jēzus paēdina tūkstošiem cilvēku

Ko šis brīnums mums atklāj par Jēzu un Jehovu?

84. STĀSTS

Jēzus iet pa ūdens virsu

Vai vari iztēloties, kā jutās apustuļi, redzēdami šo brīnumu?

85. STĀSTS

Jēzus dziedina sabatā

Kāpēc ne visi priecājās par to, ko viņš darīja?

86. STĀSTS

Jēzus pieceļ Lācaru no nāves

Ieraudzījis Martu raudam, arī Jēzus sāk raudāt. Bet asaras drīz vien pārvēršas priekā.

87. STĀSTS

Jēzus pēdējie Pashas svētki

Pēdējās maltītes laikā Jēzus deva svarīgus norādījumus saviem apustuļiem.

88. STĀSTS

Jēzus tiek apcietināts

Jūda atved sev līdzi uz Ģetzemanes dārzu daudz ļaužu ar zobeniem un rungām, lai viņi apcietinātu Jēzu.

89. STĀSTS

Pēteris noliedz Jēzu

Kas notika Kajafas nama pagalmā? Kas notika ar Jēzu Kajafas namā?

90. STĀSTS

Jēzus Golgātā tiek sodīts ar nāvi

Kāpēc Pilāts pavēlēja nogalināt Jēzu?

91. STĀSTS

Jēzus ir piecelts no nāves

Kas neparasts notika turpmākajās dienās pēc Jēzus nāves?

92. STĀSTS

Jēzus vēlreiz parādās mācekļiem

Ko viņš darīja, lai pievērstu mācekļu uzmanību?

93. STĀSTS

Jēzus atgriežas debesīs

Pirms atgriešanās debesīs viņš deva mācekļiem dažus svarīgus norādījumus.

94. STĀSTS

Mācekļi saņem svēto garu

Kādu brīnumainu spēju svētais gars viņiem deva?

95. STĀSTS

Viņus nekas nevarēja apturēt

Reliģiskie vadītāji, kas nogalināja Jēzu, tagad centās apklusināt viņa mācekļus. Bet viņi to nespēja.

96. STĀSTS

Jēzus izraugās Saulu

Sauls bija liels kristiešu ienaidnieks, bet tad viņš mainījās.

97. STĀSTS

Kornēlijs saņem svēto garu

Kāpēc Dievs sūtīja Pēteri pie cilvēka, kurš nebija jūds?

98. STĀSTS

Labā vēsts izplatās daudzās zemēs

Apustulis Pāvils un viņa biedri uzsāka sludināšanu tālās zemēs.

99. STĀSTS

Cietuma uzraugs kļūst par Jēzus sekotāju

Kāpēc Pāvils un Sīla tika iemesti cietumā? Kā cietuma uzraugs kļuva par Jēzus sekotāju?

100. STĀSTS

Pāvils un Timotejs

Divi ticības biedri daudzus gadus strādā kopā, kļūstot par labiem draugiem.

101. STĀSTS

Pāvils tiek nosūtīts uz Romu

Ceļojums ir briesmu pilns, bet nekādas grūtības nevar salauzt apustuli Pāvilu.

102. STĀSTS

Jānim tiek dota atklāsme

Jēzus viņam deva virkni redzējumu par nākotni.

103. STĀSTS

”Lai nāk tava valstība”

Jānim dotā atklāsme parāda, kā Dieva valstība izmainīs dzīvi uz zemes.