Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Ko patiesībā māca Bībele?

 DEVIŅPADSMITĀ NODAĻA

Palieciet Dieva mīlestībā

Palieciet Dieva mīlestībā
  • Ko nozīmē mīlēt Dievu?

  • Kā mēs varam palikt Dieva mīlestībā?

  • Kā Jehova atalgos tos, kas paliek viņa mīlestībā?

Vai šajos nemierīgajos laikos Jehova būs jūsu patvērums?

1., 2. Kur mūsdienās var atrast drošu patvērumu?

JŪS ejat pa ceļu vējainā dienā. Debesis pamazām satumst. Pamalē jau zibeņo, ducina pērkons, pēc tam sākas stiprs lietus. Jūs steigšus turpināt ceļu, izmisīgi meklējot patvērumu. Te pēkšņi jūs ceļa malā ieraugāt izturīgu nojumi, zem kuras jums izdodas patverties sausumā. Ir tik patīkami būt šajā vietā!

2 Mēs dzīvojam nemierīgos laikos, un stāvoklis pasaulē arvien vairāk pasliktinās. Taču ir kāds drošs patvērums, kurā var rast aizsardzību no nelabojama ļaunuma. Lūk, kas Bībelē teikts par cilvēku, kurš ir atradis šo patvērumu: ”Tas saka uz to Kungu: ”Mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos!”” (Psalms 91:2.)

3. Kā padarīt Jehovu par savu patvērumu?

3 Jā, Visuma Radītājs un Augstākais valdnieks Jehova var būt mūsu patvērums un sargs. Viņš spēj mūs pasargāt, jo ir daudz spēcīgāks par ikvienu un par jebko,  kas varētu mums kaitēt. Pat ja mums notiktu kaut kas slikts, Jehova var novērst visas nepatīkamās sekas, kas mums būtu jāpieredz. Bet kā mēs varam padarīt Jehovu par savu patvērumu? Mums ir jāpaļaujas uz viņu. Turklāt Dieva Rakstos ir lasāms aicinājums: ”Pasargait sevi Dieva mīlestībā.” (Jūdas 21.) Mums jāpaliek Dieva mīlestībā, uzturot mīlestības pilnas attiecības ar debesu Tēvu. Tādā gadījumā mums nebūs jāšaubās, ka viņš ir mūsu patvērums. Bet kā izveidot šādas attiecības ar Dievu?

SASKATĪT DIEVA MĪLESTĪBAS IZPAUSMES UN ATSAUKTIES UZ VIŅA MĪLESTĪBU

4., 5. Kādi fakti liecina par Jehovas mīlestību pret mums?

4 Lai paliktu Dieva mīlestībā, mums jādomā par to, kā Jehova ir apliecinājis savu mīlestību pret mums. To palīdz saprast dažas no Bībeles mācībām, kas apskatītas šajā grāmatā. Jehova ir Radītājs, un viņš mums ir devis brīnišķīgu mājvietu — zemeslodi. Viņš ir parūpējies, lai uz zemeslodes pārpilnībā būtu pieejami pārtikas krājumi un ūdens, kā arī dabas resursi, aizraujoša dzīvnieku pasaule un skaistas ainavas. Dievs ir Bībeles autors, un tajā viņš ir atklājis savu vārdu un savas īpašības. Bez tam viņa Rakstos ir stāstīts, ka viņš ir sūtījis uz zemi savu mīļoto Dēlu Jēzu, kas ir cietis un miris par mums. (Jāņa 3:16.) Šī dāvana mums ļauj cerēt uz brīnišķīgu nākotni.

5 Mūsu cerība uz nākotni ir saistīta arī ar kaut ko citu, ko Dievs ir paveicis. Jehova ir izveidojis debesu valdību — mesiānisko Valstību. Tā drīz darīs galu visām ciešanām un pārveidos zemi par paradīzi. Ir saviļņojoši domāt, ka tādos apstākļos mēs mierīgi un laimīgi varēsim dzīvot mūžīgi. (Psalms 37:29.) Bet jau tagad Dievs mūs pamāca, kā vislabāk dzīvot. Viņš ir devis arī iespēju viņu lūgt, tāpēc mēs jebkurā brīdī varam viņu  uzrunāt. Tie ir tikai daži fakti, kas liecina par Jehovas mīlestību pret cilvēkiem kopumā un pret mums personīgi.

6. Kā būtu jāatsaucas uz Jehovas mīlestību?

6 Ņemot vērā iepriekšminēto, ikvienam no mums jāatbild uz svarīgu jautājumu: kā es atsaukšos uz Jehovas mīlestību? Daudzi droši vien sacīs: ”Protams, man jāatbild Jehovam ar pretmīlestību.” Vai tādas ir arī jūsu domas? Jēzus teica, ka vislielākais bauslis ir šis: ”Tev būs Dievu savu Kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visa sava prāta.” (Mateja 22:37.) Var nosaukt ļoti daudzus iemeslus, kāpēc Dievs Jehova ir pelnījis mīlestību. Bet vai mīlēt Jehovu no visas sirds, dvēseles un prāta nozīmē tikai just mīlestību?

7. Vai mīlestība pret Dievu ir saistīta tikai ar emocijām? Paskaidrojiet.

7 No Bībeles var redzēt, ka mīlestība pret Dievu ietver daudz vairāk nekā tikai emocijas. Lai gan just mīlestību pret Jehovu ir būtiski, patiesa mīlestība pret viņu ar to tikai sākas. No ābola sēkliņas ar laiku izaug ražīga ābele, bet, ja jūs vēlētos apēst ābolu, jūs nebūtu apmierināts, ja kāds jums iedotu tikai sēkliņu. Tāpat ir ar mīlestību pret Dievu Jehovu — emocijas ir tikai sākums. Bībelē sacīts: ”Šī ir Dieva mīlestība, ka turam viņa baušļus, un viņa baušļi nav grūti.” (1. Jāņa 5:3.) Mīlestība pret Dievu ir patiesa tikai tad, ja tai ir labi augļi. Tai jāizpaužas rīcībā. (Mateja 7:16—20.)

8., 9. Kā mēs varam apliecināt, ka mīlam Dievu un esam viņam pateicīgi?

8 Mūsu mīlestība pret Dievu kļūst redzama, ja ievērojam viņa baušļus un dzīvojam pēc viņa principiem. To darīt nav pārlieku grūti. Jehovas likumi it nemaz nav apgrūtinoši — tie ir paredzēti, lai mūsu dzīve būtu patīkama, laimīga un sniegtu gandarījumu. (Jesajas 48:17, 18.)  Dzīvojot saskaņā ar Jehovas norādījumiem, mēs parādām debesu Tēvam, ka tiešām esam pateicīgi par to, ko viņš ir darījis mūsu labā. Diemžēl mūsdienu pasaulē šāda pateicība ir retums. Mēs nedrīkstam būt tikpat nepateicīgi kā daži cilvēki Jēzus laikā. Jēzus reiz izdziedināja desmit spitālīgos, bet tikai viens no tiem atgriezās pie Jēzus, lai pateiktos. (Lūkas 17:12—17.) Mums, protams, jālīdzinās šim pateicīgajam cilvēkam, nevis deviņiem nepateicīgajiem.

9 Bet kādi ir Jehovas baušļi, kas mums jāievēro? Par daudziem no tiem šajā grāmatā jau runāts, taču tagad būtu labi dažus atkārtot. Dieva baušļu ievērošana mums palīdzēs palikt Dieva mīlestībā.

ARVIEN VAIRĀK TUVOTIES JEHOVAM

10. Paskaidrojiet, kāpēc ir svarīgi nepārtraukti apgūt zināšanas par Dievu Jehovu!

10 Zināšanu apguve par Jehovu ir būtisks priekšnosacījums, kas ļauj viņam tuvoties. Tam būtu jābūt pastāvīgam procesam. Ja jūs ļoti aukstā naktī sildītos  ārā pie ugunskura, vai jūs ļautu liesmām kļūt mazākām un beigās vispār apdzist? Nē, jūs mestu klāt malku, uzturot liesmu gaišu un siltu. No tā, iespējams, būtu atkarīga jūsu dzīvība. Tāpat kā ar malku var uzturēt uguni, ”Dieva atziņa” jeb zināšanas par Dievu palīdz saglabāt stipru mīlestību pret Jehovu. (Salamana Pamācības 2:1—5.)

Tāpat kā uguns ugunskurā, mīlestība pret Jehovu ir jāuztur dzīva

11. Kā tas, ko mācīja Jēzus, ietekmēja viņa sekotājus?

11 Jēzus vēlējās, lai viņa sekotāju mīlestība pret Jehovu un pret Jehovas iedvesmotajiem patiesības vārdiem būtu dzīva un stipra. Pēc savas augšāmcelšanas Jēzus runāja ar diviem mācekļiem par dažiem Ebreju rakstu pravietojumiem, kas bija piepildījušies viņa dzīvē. Kā tas ietekmēja šos mācekļus? Vēlāk viņi teica: ”Vai mūsu sirds mūsos nedega, kad viņš ar mums runāja ceļā, mums rakstus izskaidrodams?” (Lūkas 24:32.)

12., 13. a) Kas mūsdienās ir noticis ar cilvēku vairākuma mīlestību pret Dievu un Bībeli? b) Kā nepieļaut, ka mūsu mīlestība izdzistu?

12 Vai tad, kad jūs uzzinājāt, ko patiesībā māca Bībele, jūsu sirdi nepārņēma prieks, mīlestība pret Dievu un dedzīga vēlēšanās rīkoties? Tā noteikti bija. Kaut ko līdzīgu ir izjutuši daudzi. Taču turpmāk ir jāpanāk, lai šī mīlestība neatslābtu un kļūtu vēl stiprāka. Tas nav viegli, jo mūsdienu pasaulē notiek kaut kas pavisam pretējs. Jēzus paredzēja: ”Mīlestība daudzos izdzisīs.” (Mateja 24:12.) Kā nepieļaut, ka mūsu mīlestība pret Jehovu un pret Bībeles patiesību izdzistu?

13 Turpiniet apgūt zināšanas par Dievu Jehovu un Jēzu Kristu. (Jāņa 17:3.) Rūpīgi pārdomājiet to, ko uzzināt no Dieva Rakstiem, un jautājiet sev: ”Ko es no tā varu mācīties par Dievu Jehovu? Vai es saskatu vēl kādu iemeslu mīlēt viņu ar visu savu sirdi, prātu un dvēseli?” (1. Timotejam 4:15.) Pārdomājot šādus jautājumus, ir iespējams uzturēt dzīvu savu mīlestību pret Jehovu.

14. Kā lūgšanas palīdz uzturēt dzīvu mīlestību pret Jehovu?

 14 Vēl viena iespēja uzturēt dzīvu savu mīlestību pret Jehovu ir regulāri viņu lūgt. (1. Tesaloniķiešiem 5:17.) Šīs grāmatas septiņpadsmitajā nodaļā bija stāstīts, ka lūgšana ir vērtīga dāvana no Dieva. Tāpat kā cilvēku attiecības sekmē regulāra un atklāta domu apmaiņa, mūsu attiecības ar Jehovu paliks sirsnīgas un tuvas tikai tad, ja regulāri viņu lūgsim. Ir svarīgi nepieļaut, ka lūgšanas kļūtu mehāniskas — ka mēs sāktu atkārtot vienus un tos pašus vārdus, nevis runātu par savām patiesajām izjūtām un domām. Mums jārunā ar Jehovu tā, kā bērns runā ar tēvu, ko viņš mīl. Protams, pie Jehovas jāvēršas ar cieņu, bet tas jādara atklāti, godīgi un no sirds. (Psalms 62:9.) Kā redzam, iedziļināšanās Bībelē un sirsnīgas lūgšanas ir būtiska pielūgsmes sastāvdaļa, kas palīdz palikt Dieva mīlestībā.

KALPOT DIEVAM AR PRIEKU

15., 16. Kāpēc iespēju sludināt Valstību var uzskatīt par priekšrocību un dārgumu?

15 Pētīt Bībeli un lūgt Dievu mēs varam vienatnē. Bet kalpot Dievam nozīmē arī stāstīt par saviem uzskatiem citiem. Vai jūs jau ar kādu esat runājis par Bībeles patiesību? To darīt ir brīnišķīga priekšrocība. Stāstot citiem to, ko esam uzzinājuši par Dievu Jehovu, mēs pildām ļoti svarīgu uzdevumu, kas ir uzticēts visiem patiesajiem kristiešiem, — sludinām labo vēsti par Dieva Valstību. (Mateja 24:14; 28:19, 20.)

16 Apustulis Pāvils uzskatīja savu kalpošanu par ārkārtīgi vērtīgu un sauca to par ”dārgumu”. (2. Korintiešiem 4:7, JD.) Stāstīt cilvēkiem par Dievu Jehovu un viņa nodomiem ir pats labākais, ko vispār var darīt. Tā mēs kalpojam vislabākajam Kungam un gūstam vislielāko labumu, kāds vien iespējams. Piedaloties šajā darbā,  mēs palīdzam godprātīgiem cilvēkiem tuvoties debesu Tēvam un iet pa ceļu, kas ved uz mūžīgu dzīvību. Kas gan varētu sniegt vēl lielāku gandarījumu? Turklāt, kad stāstām citiem par Jehovu un viņa Rakstiem, aug mūsu  pašu ticība un mīlestība pret viņu. Jehova ļoti augstu vērtē mūsu pūles. (Ebrejiem 6:10.) Sludināšana ir darbs, kas palīdz palikt Dieva mīlestībā. (1. Korintiešiem 15:58.)

17. Kāpēc sludināšanu nevar atlikt uz vēlāku laiku?

17 Ir svarīgi paturēt prātā, ka Valstības sludināšanu nevar atlikt uz vēlāku laiku. Bībelē ir paskaidrots, kāpēc tas tā ir: ”Tā Kunga lielā diena ir tuvu, tā ir jau klātu un nāk steigdamās.” (Cefanjas 1:14.) Strauji tuvojas laiks, kad Jehova darīs galu visai pašreizējai sistēmai, un cilvēki ir jābrīdina par to. Viņiem jāzina, ka tagad ir pēdējais laiks atzīt Jehovu par savu valdnieku. Gals ”nekur nepaliks”. (Habakuka 2:3.)

18. Kāpēc mums jākalpo Jehovam kopā ar patiesajiem kristiešiem?

18 Jehova vēlas, lai mēs viņam kalpotu kopā ar patiesajiem kristiešiem. Tāpēc viņa Rakstos ir teikts: ”Vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami, un to jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu.” (Ebrejiem 10:24, 25.) Kad kopā ar ticības biedriem pulcējamies kristiešu sapulcēs, mums ir lieliska iespēja cildināt un pielūgt Dievu, ko mēs mīlam. Turklāt šādās reizēs mēs varam uzmundrināt un paskubināt cits citu.

19. Kā var stiprināt mīlestības saites kristiešu draudzē?

19 Kad esam kopā ar citiem Jehovas kalpiem, mēs stiprinām mīlestības un draudzības saites draudzē. Mums jāmeklē citos labais, tāpat kā Jehova meklē labo mūsos. Negaidiet no ticības biedriem pilnību. Atcerieties, ka ikviens no viņiem ir atšķirīgā garīgās izaugsmes posmā un ikviens mēdz kļūdīties. (Kolosiešiem 3:13.) Centieties veidot draudzīgas attiecības ar tiem, kas no sirds mīl Jehovu, — tas sekmēs jūsu garīgo izaugsmi. Kalpojot Jehovam kopā ar garīgajiem brāļiem un  māsām, jūs spēsiet palikt Dieva mīlestībā. Bet kā Jehova atalgo tos, kas uzticīgi viņam kalpo un paliek viņa mīlestībā?

CENTIETIES SASNIEGT ”ĪSTO DZĪVĪBU”

20., 21. Kas ir ”īstā dzīvība”, un kāpēc perspektīva to iegūt ir tik brīnišķīga?

20 Jehova atalgo savus uzticamos kalpus ar dzīvību. Bet par kādu dzīvību ir runa? Padomāsim par šādu jautājumu: vai mēs pašreiz tiešām dzīvojam? Lielākā daļa cilvēku teiktu, ka atbilde ir acīm redzama. Mēs elpojam, ēdam, dzeram, tātad, protams, esam dzīvi. Dzīves laimīgākajos brīžos mēs varbūt pat sakām: ”Tā nu gan ir īsta dzīve!” Tomēr, kā var redzēt no Bībeles, vienā ziņā neviens cilvēks mūsdienās nav īsti dzīvs.

Jehova vēlas, lai jūs iegūtu ”īsto dzīvību”. No jums ir atkarīgs, vai jūs to iegūsiet

21 Dieva Rakstos ir lasāms mudinājums tiekties pēc ”īstās dzīvības”. (1. Timotejam 6:19.) No šiem vārdiem izriet, ka ”īsto dzīvību” varēs iegūt tikai nākotnē. Kad būsim pilnīgi, mēs būsim dzīvi vārda pilnā nozīmē, jo tad mēs dzīvosim tā, kā Dievs sākotnēji bija paredzējis. Dzīvojot paradīzē uz zemes, kad mums būs nevainojama veselība un kad varēsim izjust mieru un laimi, mēs beidzot būsim ieguvuši ”īsto dzīvību” — mūžīgu dzīvi. (1. Timotejam 6:12.) Vai tā nav brīnišķīga perspektīva?

22. Kā ir iespējams iegūt ”īsto dzīvību”?

22 Kā mēs varam iegūt ”īsto dzīvību”? Kad Pāvils par to runāja, viņš arī aicināja kristiešus ”darīt labu” un ”būt bagātiem labos darbos”. (1. Timotejam 6:18.) Tātad daudz kas ir atkarīgs no tā, vai mēs dzīvojam saskaņā ar to, ko esam uzzinājuši no Bībeles. Bet vai Pāvils gribēja teikt, ka ar labiem darbiem ”īsto dzīvību” var nopelnīt? Nē, tā nebūtu jādomā, jo šādas lieliskas nākotnes izredzes mums ir Dieva ”nepelnītās žēlastības” dēļ. (Romiešiem 5:15.) Taču Jehova labprāt atalgo tos, kas viņam uzticīgi  kalpo. Viņš vēlas, lai jūs iegūtu ”īsto dzīvību”. Visi, kas paliek Dieva mīlestībā, varēs izjust laimi un mieru un dzīvot mūžīgi.

23. Kāpēc mums jāpaliek Dieva mīlestībā?

23 Ikvienam no mums būtu sev jāpajautā: ”Vai es kalpoju Dievam tā, kā viņš to liek darīt Bībelē?” Ja pastāvīgi pārbaudām sevi un rūpējamies, lai atbilde uz šo jautājumu būtu apstiprinoša, tad mēs esam uz pareizā ceļa. Mēs varam būt pārliecināti, ka Jehova ir mūsu patvērums. Viņš pasargās savus uzticīgos kalpus vecās sistēmas raižpilnajās pēdējās dienās. Jehova mūs izglābs un ļaus dzīvot brīnišķīgajā jaunajā pasaulē, kas nu jau ir pavisam tuvu. Cik priecīgi mēs būsim tajā laikā! Mēs tad varēsim priecāties, ka vecās pasaules pēdējās dienās esam pieņēmuši pareizos lēmumus. Ja mēs tagad pieņemsim šādus lēmumus, mēs iegūsim ”īsto dzīvību” — tādu dzīvi, kādu cilvēkiem ir paredzējis Dievs Jehova, — un varēsim dzīvot mūžīgi.

Uzzināt vairāk

BĪBELES STUNDAS

Kāpēc ir vērts iepazīt Bībeli?

Miljoniem cilvēku visā pasaulē Bībelē ir atraduši atbildes uz būtiskākajiem jautājumiem dzīvē. Vai arī jūs vēlaties uzzināt, kādas atbildes sniedz Bībele?