Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 SEŠPADSMITĀ NODAĻA

Nostājieties patiesās pielūgsmes pusē

Nostājieties patiesās pielūgsmes pusē
  • Kas Bībelē teikts par tēlu lietošanu?

  • Kāds ir kristiešu viedoklis par reliģiskiem svētkiem?

  • Kā varētu paskaidrot savus uzskatus citiem, viņus neaizvainojot?

1., 2. Kādu jautājumu vajadzētu sev uzdot pēc aiziešanas no viltus reliģijas, un kāpēc, jūsuprāt, ir svarīgi tā rīkoties?

KĀ JŪS rīkotos, ja uzzinātu, ka vietā, kur jūs dzīvojat, ir izplatījies indīgs piesārņojums, jo kāds slepus ir atbrīvojies no toksiskiem atkritumiem, un situācija jau ir kļuvusi bīstama cilvēku dzīvībai? Ja vien būtu iespējams, jūs noteikti atstātu apdraudēto vietu. Bet pēc tam būtu jānoskaidro svarīgs jautājums: ”Vai es neesmu saindējies?”

2 Kaut ko līdzīgu var teikt, runājot par viltus reliģiju. Bībelē norādīts, ka tā ir piesārņota ar netīrām mācībām un rīcību. (2. Korintiešiem 6:17.) Tāpēc ir svarīgi iziet no ”lielās Bābeles”, kā simboliski tiek apzīmēta visa viltus reliģija. (Atklāsmes 18:2, 4.) Ja cilvēks to ir izdarījis, tas ir ļoti labi. Tomēr nepietiek tikai saraut saites ar viltus reliģiju vai izstāties no tās. Pēc tam būtu sev jāpajautā: ”Vai es esmu atbrīvojies no visa, kas saistīts ar viltus reliģiju?” Minēsim dažus piemērus.

TĒLI UN SENČU PIELŪGSME

3. a) Kas Bībelē ir teikts par tēlu lietošanu, un kāpēc ne visiem cilvēkiem ir viegli tam piekrist? b) Kas būtu jādara ar visiem jums piederošajiem priekšmetiem, kuri ir saistīti ar viltus reliģiju?

3 Ir cilvēki, kam gadiem ilgi mājās ir bijuši reliģiski  tēli vai svētbildes. Viņiem varbūt šķiet savādi vai pat nepareizi lūgt Dievu bez šādu atribūtu palīdzības. Iespējams, viņi tiem ir pieķērušies. Taču to, kā jāpielūdz Dievs, nosaka viņš pats, un no Bībeles var uzzināt, ka Dievs nevēlas, lai pie viņa vērstos ar tēlu starpniecību. (2. Mozus 20:4, 5; Psalms 115:4—8; Jesajas 42:8; 1. Jāņa 5:21.) Jūs varat nostāties patiesās pielūgsmes pusē, iznīcinot visus jums piederošos priekšmetus, kas ir saistīti ar viltus reliģiju. Pret tiem jāveido tāda pati attieksme, kāda ir Jehovam, kas tos uzskata par ”negantību”. (5. Mozus 27:15.)

4. a) Kāpēc var apgalvot, ka senču pielūgsme ir bezjēdzīga? b) Kāpēc Jehova savai tautai aizliedza iesaistīties jebkāda veida spiritismā?

4 Daudzās viltus reliģijās ir izplatīta senču pielūgsme. Ir cilvēki, kas pirms patiesības uzzināšanas ticēja, ka mirušie turpina dzīvot neredzamā pasaulē un var vai nu palīdzēt, vai kaitēt dzīvajiem. Iespējams, viņi visādi pūlējās pielabināt mirušos senčus. Bet, kā uzzinājām šīs grāmatas sestajā nodaļā, mirušie neko neapzinās  un vispār vairs neeksistē, un mēģinājumi sazināties ar viņiem ir bezjēdzīgi. Visas vēstis, ko šķietami sūta kāds no mirušajiem tuviniekiem, patiesībā nāk no ļaunajiem gariem. Tāpēc Jehova aizliedza izraēliešiem sarunāties ar mirušajiem un iesaistīties jebkāda cita veida spiritismā. (5. Mozus 18:10—12.)

5. Kā varētu rīkoties, ja tēlu izmantošana vai senču pielūgsme ir bijusi starp jums pierastām reliģiskām darbībām?

5 Kā būtu jārīkojas, ja tēlu izmantošana vai senču pielūgsme ir bijusi starp jums pierastām reliģiskām darbībām? Lasiet un pārdomājiet Bībeles pantus, kas palīdz saprast Dieva viedokli. Katru dienu, lūdzot Jehovu, pieminiet savu vēlēšanos nostāties patiesās pielūgsmes pusē un lūdziet, lai viņš jums palīdz veidot tādu pašu viedokli, kāds ir viņam. (Jesajas 55:9.)

AGRĪNIE KRISTIEŠI NESVINĒJA ZIEMASSVĒTKUS

6., 7. a) Kas, pēc daudzu domām, tiek pieminēts Ziemassvētkos, bet vai šos svētkus svinēja Jēzus sekotāji pirmajā gadsimtā? b) Ar ko dzimšanas dienu svinības saistījās tajā laikā, kad dzīvoja Jēzus agrīnie mācekļi?

6 Viena no situācijām, kurās viltus reliģija var aptraipīt cilvēku, ir populāri svētki. Piemēram, Ziemassvētkos, kā tiek apgalvots, tiek pieminēta Jēzus Kristus dzimšana, un tos atzīmē gandrīz ikvienā reliģijā, ko pieņemts uzskatīt par kristīgu. Taču nav nekādu liecību, ka šos svētkus būtu svinējuši Jēzus mācekļi pirmajā gadsimtā. Kādā avotā norādīts: ”Divsimt gadus pēc Kristus dzimšanas neviens nezināja, kad tieši viņš ir dzimis, un tas tikpat kā nevienu arī neinteresēja.” (Sacred Origins of Profound Things.)

7 Pat ja Jēzus mācekļi būtu precīzi zinājuši dienu, kad Jēzus ir dzimis, viņi to nebūtu svinējuši. Kāpēc tā var apgalvot? Agrīnie kristieši ”uzskatīja dzimšanas dienas  svinības par pagānisku ieražu”, sacīts enciklopēdijā The World Book Encyclopedia. Bībelē dzimšanas dienu svinēšana ir minēta tikai divas reizes, un abos gadījumos to svinēja valdnieki, kas nepielūdza Jehovu. (1. Mozus 40:20; Marka 6:21.) Dzimšanas dienas svinības mēdza rīkot arī par godu pagānu dievībām. Piemēram, 24. maijā romieši svinēja dievietes Diānas dzimšanu. Nākamajā dienā viņi atzīmēja sava saules dieva Apollona dzimšanu. Kā redzams, dzimšanas dienu svinības saistījās ar pagānismu, nevis ar kristietību.

8. Kā dzimšanas dienu svinēšana ir saistīta ar māņticību?

8 Ir vēl kāds iemesls, kāpēc pirmā gadsimta kristieši neatzīmēja Jēzus dzimšanas dienu. Viņa mācekļi, jādomā, zināja, ka dzimšanas dienu svinībām ir sakars ar māņticību. Piemēram, daudzi grieķi un romieši senatnē ticēja, ka ikviena cilvēka dzimšanu uzrauga kāds gars, kas pēc tam sargā šo cilvēku visu mūžu. ”Šim garam bija mistiska saikne ar dievu, kura dzimšanas dienā cilvēks bija piedzimis,” teikts grāmatā Dzimšanas dienu tradīcijas (The Lore of Birthdays). Jehovam nekādā ziņā nevarētu būt patīkami svētki, kas liek domāt, ka Jēzum ir kāda saistība ar māņticību. (Jesajas 65:11, 12.) Bet kā Ziemassvētki ir kļuvuši tik populāri?

ZIEMASSVĒTKU IZCELSME

9. Kā 25. decembris kļuva par dienu, kad tiek atzīmēta Jēzus dzimšana?

9 Tikai vairākus simtus gadu pēc tam, kad Jēzus bija dzīvojis uz zemes, viņa dzimšanas dienu sāka atzīmēt 25. decembrī. Taču Jēzus nav dzimis šajā datumā * — tas acīmredzot notika oktobrī. Kāpēc tad tika izraudzīts  25. decembris? Pēc visa spriežot, kādiem, kas vēlāk sauca sevi par kristiešiem, ”bija izdevīgi, lai šis datums sakristu ar pagāniskajiem romiešu svētkiem, kuros tika atzīmēta ”neuzvarētās saules dzimšanas diena”” (Jaunā britu enciklopēdija). Ziemā, kad saules spēks gāja mazumā, tika rīkotas pagāniskas ceremonijas, lai šis spīdeklis, kas dod siltumu un gaismu, atgrieztos no saviem tālajiem ceļojumiem. 25. decembri uzskatīja par dienu, kad sākās saules atgriešanās. Cerēdami pievērst ticībai pagānus, reliģiskie vadītāji pārņēma šo svētku svinēšanu un mēģināja tiem piešķirt ”kristīgu” formu. *

10. Kāpēc agrāk daudzi nesvinēja Ziemassvētkus?

10 Tas, ka Ziemassvētkiem ir pagāniskas saknes, jau ilgu laiku nav nekāds noslēpums. Savas izcelsmes dēļ šie svētki 17. gadsimtā bija aizliegti Anglijā un vairākās kolonijās Amerikā. Visiem, kas Ziemassvētkos palika mājās un nestrādāja, bija jāmaksā sods. Taču jau drīz vien vecās tradīcijas atgriezās un tika papildinātas ar jaunām. Ziemassvētki atkal kļuva par nozīmīgiem svētkiem, un daudzās zemēs tādi tie ir joprojām. Bet, ņemot vērā šo svētku saistību ar viltus reliģiju, cilvēki, kas vēlas patikt Dievam, tos  nesvin, un viņi nesvin arī nekādus citus svētkus, kuru izcelsme ir pagāniska. *

VAI IZCELSMEI TIEŠĀM IR NOZĪME?

11. Kāpēc daudzi svin svētkus, bet par ko mums jādomā pirmām kārtām?

11 Daži piekrīt, ka tādiem svētkiem kā Ziemassvētki ir pagāniska izcelsme, tomēr uzskata, ka nav nepareizi tos svinēt. Lielākā daļa cilvēku taču nesaista svētkus ar viltus reliģiju, turklāt šādās reizēs rodas iespēja stiprināt ģimenes saites. Vai arī jūs esat līdzīgās domās? Tādā gadījumā nostāties patiesās pielūgsmes pusē jums acīmredzot ir grūti nevis tāpēc, ka jūs atbalstītu viltus reliģiju, bet tāpēc, ka jūs mīlat savus ģimenes locekļus. Jūs varat nešaubīties, ka Jehova vēlas, lai jums būtu labas attiecības ar radiniekiem, bet šādas attiecības var veidot, nepārkāpjot Dieva principus. Apustulis Pāvils norādīja uz to, par ko būtu jādomā pirmām kārtām: ”Pārbaudiet, kas tam Kungam patīkams.” (Efeziešiem 5:10.)

Vai jūs ēstu konfekti, kas mētājusies zemē?

12. Paskaidrojiet, kāpēc jāizvairās no tādām paražām un svētkiem, kuru izcelsme ir apšaubāma!

12 Kādam varbūt šķiet, ka svētku izcelsme un tas, kā cilvēki tos atzīmē mūsdienās, ir divas dažādas lietas. Vai izcelsmei tiešām ir nozīme? Minēsim šādu piemēru: jūs ieraugāt zemē mētājamies konfekti. Vai jūs to pacelsiet un apēdīsiet? Protams, jūs to nedarīsiet, jo konfekte ir netīra. Tāpat kā šāda konfekte, svētki var likties jauki un patīkami, bet to izcelsme nav tīra. Visiem, kas nostājas patiesās pielūgsmes pusē, ir vajadzīgs tāds pats viedoklis kā pravietim Jesajam, kas vērsās pie Dieva kalpiem ar vārdiem: ”Neaizskariet nekā nešķīsta!” (Jesajas 52:11.)

 SAPRĀTĪGA ATTIEKSME PRET CITIEM

13. Kādas grūtības var radīt lēmums nesvinēt svētkus?

13 Lēmums nesvinēt svētkus var radīt sarežģītas situācijas. Piemēram, kolēģi varētu brīnīties, kāpēc jūs nepiedalāties svētku pasākumos darba vietā. Kā rīkoties, ja kāds jums dod Ziemassvētku dāvanu? Vai būtu nepareizi to pieņemt? Un ja nu dzīvesbiedrs nepiekrīt jūsu uzskatiem? Kā panākt, lai bērni nejustos tā, it kā viņiem kaut kā trūktu, tāpēc ka jūs nesvinat svētkus?

14., 15. Kā varētu rīkoties, ja kāds jums novēl priecīgus svētkus vai vēlas jums kaut ko uzdāvināt?

14 Lai izlemtu, kā rīkoties katrā situācijā, ir vajadzīga spriestspēja. Ja kāds cilvēks, ko jūs satiekat dienas gaitās, jums novēl priecīgus svētkus, jūs varētu viņam vienkārši pateikties par laba vēlējumiem. Bet, ja jūs apsveic kāds, ko jūs satiekat regulāri, piemēram, darba biedrs, iespējams, ir vērts teikt kaut ko vairāk. Jebkurā gadījumā ir jārunā taktiski. Bībelē lasāms padoms: ”Jūsu runa lai aizvien ir tīkama, ar sāli sālīta, lai jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt.” (Kolosiešiem 4:6.) Pret citiem jāizturas ar cieņu, tāpēc taktiski paskaidrojiet savu nostāju. Pieminiet, ka jūs neesat pret dāvināšanu un kopā sanākšanu kā tādu, bet ka jūs to darāt citā laikā.

15 Bet kā rīkoties, ja kāds vēlas jums kaut ko uzdāvināt? Daudz kas ir atkarīgs no konkrētajiem apstākļiem. Dāvinātājs varbūt saka: ”Es zinu, ka tu nesvini šos svētkus, bet es tomēr gribētu tev kaut ko uzdāvināt.” Iespējams, jūs nolemsiet, ka pieņemt dāvanu šādā situācijā nav tas pats, kas piedalīties svētkos. Protams, ja dāvinātājs nezina jūsu uzskatus, būtu labi viņam paskaidrot, ka jūs nesvinat šos svētkus, jo tad viņš saprastu, kāpēc jūs pieņemat dāvanu, bet pats neko nedāvināt. Turpretī, ja dāvana tiek dota ar nepārprotamu mērķi pierādīt,  ka jūs nemaz tik stingri neturaties pie saviem uzskatiem vai esat gatavs no tiem atkāpties materiāla ieguvuma dēļ, tad būtu saprātīgi atteikties no dāvanas.

ATTIEKSME PRET ĢIMENES LOCEKĻIEM

16. Kā taktiskums var palīdzēt situācijās, kas saistītas ar svētku svinēšanu?

16 Kādi principi jāņem vērā, ja ģimenes locekļi nepiekrīt jūsu uzskatiem? Arī tādā gadījumā ir svarīgi būt taktiskam. Nav nekādas vajadzības izteikt savu viedokli par katru tradīciju, ko jūsu radinieki ievēro, un visiem svētkiem, ko viņi atzīmē. Cieniet viņu tiesības uz savu viedokli, jo jūs taču vēlaties, lai viņi cienītu jūsu tiesības uz jūsu uzskatiem. (Mateja 7:12.) Nedariet neko tādu, ar ko jūs iesaistītos svētku svinēšanā. Tomēr ir jābūt saprātīgam, ja runa ir par kaut ko tādu, ko nevar uzskatīt par svinēšanu. Protams, jums vienmēr jārīkojas tā, lai saglabātu tīru sirdsapziņu. (1. Timotejam 1:18, 19.)

17. Kā panākt, lai bērni nejustos nomākti, kad viņi redz citus svinam svētkus?

17 Ko varētu darīt, lai bērni nejustos nomākti tāpēc, ka jūs nesvinat svētkus, kas ir pretrunā ar Bībeles principiem? Daudz kas ir atkarīgs no tā, vai jūs rīkojat kādus pasākumus citās reizēs. Piemēram, daudzi vecāki laiku pa laikam kaut ko dāvina saviem bērniem. Viena no labākajām dāvanām, ko bērniem var dot, ir laiks un mīlestības pilna uzmanība.

DZĪVOJIET SASKAŅĀ AR PATIESO PIELŪGSMI

Patiesā pielūgsme dara cilvēkus laimīgus

18. Kāpēc kristiešu sapulču apmeklēšana palīdz nostāties patiesās pielūgsmes pusē?

18 Lai patiktu Dievam, ir jāsarauj saites ar viltus reliģiju un jānostājas patiesās pielūgsmes pusē. Ko tas sevī ietver? Bībelē teikts: ”Vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas  sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami, un to jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu.” (Ebrejiem 10:24, 25.) Kristiešu sapulcēs paveras brīnišķīga iespēja pielūgt Dievu viņam tīkamā veidā. (Psalms 22:23; 122:1.) Sapulcēs kristieši var cits citu uzmundrināt un iepriecināt. (Romiešiem 1:12.)

19. Kāpēc ir svarīgi stāstīt citiem par to, ko jūs esat uzzinājis no Bībeles?

19 Vēl viena iespēja nostāties patiesās pielūgsmes pusē ir stāstīt citiem par to, ko jūs esat uzzinājis Bībeles nodarbībās kopā ar Jehovas lieciniekiem. Daudzi cilvēki mūsdienās ”sūdzas un skumst”, redzot visu ļauno, kas notiek pasaulē. (Ecēhiēla 9:4.) Varbūt jūs pazīstat cilvēkus, kas tā jūtas. Būtu labi viņiem pastāstīt, kādu cerību uz nākotni var iegūt, iedziļinoties Bībelē. Ja jūs veidosiet attiecības ar patiesajiem kristiešiem un stāstīsiet citiem par brīnišķīgajām Bībeles patiesībām, ko esat uzzinājis, tad jebkāda vēlēšanās ievērot viltus reliģijas tradīcijas, kas varbūt vēl ir jūsu sirdī, pakāpeniski izzudīs. Jūs varat nešaubīties, ka nostāšanās patiesās pielūgsmes pusē jums sagādās milzīgu prieku un neskaitāmas svētības. (Maleahija 3:10.)

^ 9. rk. Sava nozīme tajā, ka tika izraudzīts 25. decembris, bija arī saturnālijiem. Šos svētkus par godu romiešu zemkopības dievam atzīmēja no 17. līdz 24. decembrim. Saturnāliju laikā cilvēki dzīroja, līksmojās un dāvināja cits citam dāvanas.

^ 10. rk. Sīkāk par to, kāda ir patieso kristiešu attieksme pret citiem populāriem svētkiem, var uzzināt pielikumā ”Vai ir pareizi svinēt svētkus?”.