ATKLĀSMES grāmatā ir sastopami izteicieni, kas nav jāsaprot burtiski. Piemēram, tajā minēta sieviete, kurai uz pieres rakstīti vārdi ”lielā Bābele”. Par šo sievieti ir teikts, ka viņa sēž pie ”lielajiem ūdeņiem”, ar ko tiek apzīmēti ”ļaužu pulki” un ”ciltis”. (Atklāsmes 17:1, 5, 15.) Protams, te ir lietota simboliska valoda, tātad lielā Bābele  nav sieviete vārda tiešā nozīmē. Ko šī simboliskā netikle attēlo?

Atklāsmes grāmatas 17. nodaļas 18. pantā par to pašu sievieti ir sacīts, ka tā ir ”lielā pilsēta, kam pieder valdība pār visas zemes ķēniņiem”. Vārds ”pilsēta” liek domāt par organizētu cilvēku grupu. Tā kā šai ”lielajai pilsētai” pieder vara pār ”visas zemes ķēniņiem”, lielajai Bābelei jābūt ietekmīgai starptautiska mēroga organizācijai. Šī organizācija ir reliģiska, un tālāk apskatīsim vairākas vietas Atklāsmes grāmatā, kas ļauj izdarīt šādu secinājumu.

Sieviete, kas saukta par lielo Bābeli, nav politisks veidojums, jo Bībelē norādīts, ka ”pasaules ķēniņi” jeb politiskie elementi ir ”dzīvojuši ar viņu netiklībā”. Par ”netiklību” ir sauktas savienības, ko lielā Bābele ir slēgusi ar zemes valdniekiem, un tas palīdz saprast, kāpēc viņa ir dēvēta par ”lielo netikli”. (Atklāsmes 17:1, 2; Jēkaba 4:4.)

Lielā Bābele nevar būt arī komerciāls veidojums, jo ”pasaules tirgoņi”, kas attēlo pasaules komerciālos elementus, sēros par viņas iznīcināšanu. Gan par ķēniņiem, gan par tirgoņiem ir teikts, ka tie stāvēs ”attālus” un raudzīsies uz lielo Bābeli ”no tālienes”. (Atklāsmes 18:3, 9, 10, 15—17.) Ņemot to vērā, ir saprātīgi secināt, ka lielā Bābele ir nevis politiska vai komerciāla, bet reliģiska organizācija.

To, ka lielā Bābele ir reliģiska rakstura veidojums, apstiprina arī vārdi, ka viņa pieviļ visas tautas ar savu ”burvību”. (Atklāsmes 18:23.) Jebkāda burvība un spiritisms ir saistīti ar reliģiju un nāk no ļaunajiem gariem, tāpēc nav pārsteidzoši, ka Bībelē lielā Bābele ir saukta par ”ļauno garu mājokli”. (Atklāsmes 18:2; 5. Mozus 18:10—12.) Turklāt tā nikni pretojas patiesajai reliģijai un vajā ”praviešus” un ”svētos”. (Atklāsmes 18:24.) Lielā Bābele tik ļoti ienīst patieso reliģiju, ka tā nežēlīgi vajā un pat slepkavo ”Jēzus lieciniekus”. (Atklāsmes 17:6.) Nav nekādu šaubu, ka šī sieviete, kas saukta par lielo Bābeli, simbolizē pasaules viltus reliģiju kopumu — visas reliģijas, kas pretojas Dievam Jehovam.