Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Ko patiesībā māca Bībele?

 PIELIKUMS

Kas ir šeʼól un hāídēs?

Kas ir šeʼól un hāídēs?

BĪBELES oriģinālvalodās senebreju vārds šeʼól un tam atbilstošais sengrieķu vārds hāídēs ir lietoti vairāk nekā 70 reižu. Abi šie vārdi ir saistīti ar nāvi. Daudzos Bībeles tulkojumos tie tulkoti, piemēram, ar vārdiem ”kaps”, ”elle”, ”pazeme”, ”nāves valstība”. Taču lielākajā daļā valodu nav vārdu, kas precīzi atspoguļotu minēto ebreju un grieķu vārdu nozīmi. Lai noskaidrotu, ko tie īsti nozīmē, apskatīsim, kā tie ir lietoti vairākos Bībeles pantos.

Salamana Mācītāja grāmatas 9. nodaļas 10. pantā ir sacīts: ”Pazemē [šeʼól], kurp tavs ceļš iet, nav ne darba, ne vairs kādu pārdomu, ne atziņas, nedz gudrības.” Vai tas nozīmē, ka vārds šeʼól attiecas uz konkrētu kapavietu, kur apglabāts kāds cilvēks? Nē, tā nav. Kad Bībelē runāts par kādu atsevišķu kapu, tajā lietoti citi ebreju un grieķu vārdi, nevis šeʼól un hāídēs. (1. Mozus 23:7—9; Mateja 28:1.) Vārds šeʼól Bībelē nav lietots arī tad, ja runa ir par kapavietu, kur apbedīti vairāki cilvēki, piemēram, par ģimenes kapu vai masu kapu. (1. Mozus 49:30, 31.)

Uz ko tad norāda vārds šeʼól? Kā redzams no Dieva Rakstiem, šeʼól un hāídēs ir kaut kas vairāk nekā pat liels masu kaps. Piemēram, Jesajas grāmatas 5. nodaļas 14. pantā var lasīt, ka ”elle” jeb šeʼól ”atpleš savu rīkli un atveŗ plaši savu muti”. Lai gan vieta, kas apzīmēta ar vārdu šeʼól, tēlaini runājot, jau ir ”aprijusi” neskaitāmus mirušos, tai vēl aizvien nav gana. (Salamana Pamācības 30:15, 16.) Atšķirībā no jebkuras apbedījuma vietas, kur var apglabāt tikai ierobežotu skaitu mirušo, ”elle [šeʼól].. nekad nav piepildāma”. (Salamana Pamācības 27:20.) Šai vietai nav robežu. Tātad vārdi šeʼól un hāídēs neattiecas uz kādu burtisku vietu. Ar tiem tiek apzīmēta simboliska vieta, kur pēc nāves pārnestā nozīmē nonāk lielākā daļa cilvēku.

Bībeles mācība par augšāmcelšanu ļauj vēl labāk saprast, ko apzīmē šeʼól un hāídēs. Dieva Rakstos šeʼól un  hāídēs saistās ar nāvi, no kuras cilvēks tiks piecelts. * (Ījaba 14:13; Apustuļu darbi 2:31; Atklāsmes 20:13.) No Bībeles arī izriet, ka starp tiem, kas ir nonākuši ar vārdiem šeʼól un hāídēs apzīmētajā vietā, ir ne tikai cilvēki, kas ir kalpojuši Jehovam, bet arī daudzi, kas viņam nav kalpojuši. (1. Mozus 37:35; Psalms 55:16.) Tāpēc Bībelē norādīts, ka būs ”taisno un netaisno augšāmcelšanās”. (Apustuļu darbi 24:15.)

^ 4. rk. Par mirušajiem, kas netiks piecelti no nāves, ir teikts, ka viņi atrodas ”ellē” (oriģinālvalodā géenna, nevis šeʼól vai hāídēs). (Mateja 5:30; 10:28; 23:33.) Tāpat kā šeʼól un hāídēs, géenna nav burtiska vieta.