BĪBELES oriģinālvalodās senebreju vārds šeōl un tam atbilstošais sengrieķu vārds haidēs ir lietoti vairāk nekā 70 reižu. Abi šie vārdi ir saistīti ar nāvi. Daudzos Bībeles tulkojumos tie tulkoti, piemēram, ar vārdiem ”kaps”, ”elle”, ”pazeme”, ”nāves valstība”. Taču lielākajā daļā valodu nav vārdu, kas precīzi atspoguļotu minēto ebreju un grieķu vārdu nozīmi. Lai noskaidrotu, ko tie īsti nozīmē, apskatīsim, kā tie ir lietoti vairākos Bībeles pantos.

Salamana Mācītāja grāmatas 9. nodaļas 10. pantā ir sacīts: ”Pazemē [šeōl], kurp tavs ceļš iet, nav ne darba, ne vairs kādu pārdomu, ne atziņas, nedz gudrības.” Vai tas nozīmē, ka vārds šeōl attiecas uz konkrētu kapavietu, kur apglabāts kāds cilvēks? Nē, tā nav. Kad Bībelē runāts par kādu atsevišķu kapu, tajā lietoti citi ebreju un grieķu vārdi, nevis šeōl un haidēs. (1. Mozus 23:7—9; Mateja 28:1.) Vārds šeōl Bībelē nav lietots arī tad, ja runa ir par kapavietu, kur apbedīti vairāki cilvēki, piemēram, par ģimenes kapu vai masu kapu. (1. Mozus 49:30, 31.)

Uz ko tad norāda vārds šeōl? Kā redzams no Dieva Rakstiem, šeōl un haidēs ir kaut kas vairāk nekā pat liels masu kaps. Piemēram, Jesajas grāmatas 5. nodaļas 14. pantā var lasīt, ka ”elle” jeb šeōl ”atpleš savu rīkli un atveŗ plaši savu muti”. Lai gan vieta, kas apzīmēta ar vārdu šeōl, tēlaini runājot, jau ir ”aprijusi” neskaitāmus mirušos, tai vēl aizvien nav gana. (Salamana Pamācības 30:15, 16.) Atšķirībā no jebkuras apbedījuma vietas, kur var apglabāt tikai ierobežotu skaitu mirušo, ”elle [šeōl].. nekad nav piepildāma”. (Salamana Pamācības 27:20.) Šai vietai nav robežu. Tātad vārdi šeōl un haidēs neattiecas uz kādu burtisku vietu. Ar tiem tiek apzīmēta simboliska vieta, kur pēc nāves pārnestā nozīmē nonāk lielākā daļa cilvēku.

Bībeles mācība par augšāmcelšanu ļauj vēl labāk saprast, ko apzīmē šeōl un haidēs. Dieva Rakstos šeōl un  haidēs saistās ar nāvi, no kuras cilvēks tiks piecelts. * (Ījaba 14:13; Apustuļu darbi 2:31; Atklāsmes 20:13.) No Bībeles arī izriet, ka starp tiem, kas ir nonākuši ar vārdiem šeōl un haidēs apzīmētajā vietā, ir ne tikai cilvēki, kas ir kalpojuši Jehovam, bet arī daudzi, kas viņam nav kalpojuši. (1. Mozus 37:35; Psalms 55:16.) Tāpēc Bībelē norādīts, ka būs ”taisno un netaisno augšāmcelšanās”. (Apustuļu darbi 24:15.)

^ 4. rk. Par mirušajiem, kas netiks piecelti no nāves, ir teikts, ka viņi atrodas ”ellē” (oriģinālvalodā geenna, nevis šeōl vai haidēs). (Mateja 5:30; 10:28; 23:33.) Tāpat kā šeōl un haidēs, geenna nav burtiska vieta.