Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Ko patiesībā māca Bībele?

 VIENPADSMITĀ NODAĻA

Kāpēc Dievs pieļauj ciešanas?

Kāpēc Dievs pieļauj ciešanas?
  • Vai Dievs ir izraisījis ciešanas?

  • Kāds jautājums radās Ēdenes dārzā?

  • Kā Dievs novērsīs ciešanu sekas?

1., 2. Kādas ciešanas daudziem mūsdienās jāpieredz, un kādi jautājumi tāpēc rodas?

PĒC briesmīgas kaujas kādā kara plosītā zemē tūkstošiem nogalinātu sieviešu un bērnu tika apglabāti masu kapā. Gar kapa malām tika uzstādīti nelieli krustiņi, un uz katra no tiem bija rakstīts: ”Kāpēc?” Reizēm tas ir vissāpīgākais jautājums. To uzdod bēdu mākti cilvēki, kuriem kara, dabas katastrofas, slimības vai nozieguma dēļ iet bojā kāds tuvinieks, tiek nopostītas mājas vai kādā citā veidā tiek sagādātas neizsakāmas ciešanas. Viņi grib zināt, kāpēc notiek šādas nelaimes.

2 Kāpēc Dievs pieļauj ciešanas? Ja Dievs Jehova ir visvarens, mīlošs, gudrs un taisnīgs, kāpēc tad pasaulē ir tik daudz naida un netaisnības? Vai jūs kādreiz esat domājis par šiem jautājumiem?

3., 4. a) Kas liecina, ka nav nepareizi jautāt, kāpēc Dievs pieļauj ciešanas? b) Kāda ir Jehovas attieksme pret ļaunumu un ciešanām?

3 Vai ir nepareizi vaicāt, kāpēc Dievs pieļauj ciešanas? Daži uztraucas, ka šāds jautājums liecina par nepietiekamu ticību vai necieņu pret Dievu. Bet, lasot Bībeli, var pamanīt, ka līdzīgus jautājumus ir uzdevuši dievbijīgi un uzticami cilvēki. Piemēram, pravietis Habakuks Jehovam jautāja: ”Kādēļ Tu man liec redzēt pārestību, kas kādam tiek nodarīta, un kādēļ Tu  liec man noskatīties mokās? Laupīšanas un noziegumi notiek man acu priekšā, rodas asas domstarpības, un uzliesmo naids!” (Habakuka 1:3.)

Jehova darīs galu visām ciešanām

4 Vai Jehova savam uzticīgajam pravietim Habakukam pārmeta, ka tas uzdod šādus jautājumus? Gluži otrādi — Dievs pat iekļāva izjustos Habakuka vārdus Bībelē. Viņš arī palīdzēja Habakukam labāk saprast situāciju un nostiprināt savu ticību. Jehova vēlas, lai tieši tas pats notiktu ar mums. Bībelē taču ir teikts: ”Viņš gādā par jums.” (1. Pētera 5:7.) Dievs daudz vairāk par jebkuru cilvēku ienīst ļaunumu un ciešanas, ko tas izraisa. (Jesajas 55:8, 9.) Bet kāpēc tad pasaulē ir tik daudz ciešanu?

KĀPĒC IR TIK DAUDZ CIEŠANU?

5. Kā reizēm tiek mēģināts skaidrot cilvēku ciešanas, bet ko māca Bībele?

5 Jautājumu, kāpēc pastāv tik daudz ciešanu, cilvēki no dažādām reliģijām mēdz uzdot saviem reliģiskajiem vadītājiem. Bieži viņi dzird atbildi, ka ciešanas ir saskaņā ar Dieva gribu un ka Dievs jau sen ir noteicis visu, kam jānotiek, arī nelaimes. Daudziem tiek paskaidrots,  ka Dieva ceļi ir neizdibināmi vai ka viņš liek cilvēkiem, pat bērniem, mirt, lai tie nonāktu pie viņa debesīs. Bet, kā mēs esam uzzinājuši, Dievs Jehova nekad nedara neko ļaunu. Bībelē sacīts: ”Nekad Dievs nedomā darīt ļaunu nedz tas Visuvarenais — viltu!” (Ījaba 34:10.)

6. Kāpēc daudzi cilvēki kļūdaini vaino Dievu tajā, ka pastāv ciešanas?

6 Vai jūs zināt, kāpēc cilvēki kļūdaini vaino Dievu tajā, ka pastāv ciešanas? Daudzos gadījumos viņi tā rīkojas tāpēc, ka uzskata Visvareno Dievu par pasaules valdnieku. Viņi nezina kādu vienkāršu, bet svarīgu faktu, kas minēts Bībelē. Par to bija stāstīts šīs grāmatas trešajā nodaļā. Īstais pasaules valdnieks ir Sātans Velns.

7., 8. a) Kā pasaule atspoguļo sava valdnieka personību? b) Kā cilvēku nepilnība un ”laiks un apstākļi” vairo ciešanas?

7 Bībelē teikts: ”Visa pasaule ir grimusi ļaunumā.” (1. Jāņa 5:19.) Vai nav tiesa, ka šiem vārdiem var piekrist? Pasaule atspoguļo tās neredzamās garīgās būtnes personību, kura ”pieviļ visu pasauli”. (Atklāsmes 12:9.) Sātans ir naida pilns, viltīgs un nežēlīgs, un pasaulē viņa ietekmes dēļ ir papilnam naida, viltības un nežēlības. Tas ir viens iemesls, kāpēc ir tik daudz ciešanu.

8 Otrs ciešanu pastāvēšanas iemesls ir tas, par ko arī bija runa trešajā nodaļā, — cilvēki jau kopš dumpja Ēdenes dārzā ir nepilnīgi un grēcīgi. Grēcīgiem cilvēkiem ir nosliece tiekties pēc varas, un iznākums ir kari, apspiešana un ciešanas. (Salamans Mācītājs 4:1; 8:9.) Trešais ciešanu iemesls ir ”laiks un apstākļi”. (Salamans Mācītājs 9:11.) Pasaulē, kuras valdnieks nav Jehova, cilvēkiem reizēm jācieš tāpēc, ka viņi nepareizā laikā ir bijuši nepareizā vietā.

9. Kāpēc mēs varam būt pārliecināti, ka Jehovam ir pamatots iemesls pieļaut ciešanu pastāvēšanu?

9 Ir mierinoši zināt, ka Dievs neizraisa ciešanas. Viņš  nav atbildīgs par kariem, noziegumiem, apspiešanu un dabas katastrofām, kuru dēļ cilvēkiem jācieš. Tomēr paliek jautājums: kāpēc Jehova pieļauj visas šīs ciešanas? Ja jau viņš ir Visvarenais, tad viņš spēj tās novērst. Kāpēc viņš to nedara? Mīlošajam Dievam, ko mēs esam iepazinuši, katrā ziņā ir pamatots iemesls tā rīkoties. (1. Jāņa 4:8.)

RODAS SVARĪGS JAUTĀJUMS

10. Ko Sātans apšaubīja, un kā viņš to darīja?

10 Lai noskaidrotu, kāpēc Dievs pieļauj ciešanas, mums domās jāatgriežas laikā, kad ciešanas sākās. Kad Sātans pamudināja Ādamu un Ievu nepaklausīt Jehovam, radās kāds svarīgs jautājums. Sātans neapšaubīja Jehovas spēku. Pat viņš zina, ka Jehovas spēkam nav robežu. Bet Sātans apšaubīja Jehovas tiesības valdīt. Nosaukdams Dievu par meli, kas slēpj no sev pakļautajām būtnēm kaut ko labu, viņš izvirzīja apsūdzību, ka Jehova esot slikts valdnieks. (1. Mozus 3:2—5.) Sātans lika saprast, ka cilvēkiem klātos labāk bez Dieva valdīšanas. Tas bija uzbrukums Jehovas augstākajai varai, viņa tiesībām valdīt.

11. Kāpēc Jehova vienkārši neiznīcināja dumpiniekus Ēdenē?

11 Ādams un Ieva sacēlās pret Jehovu. Faktiski viņi paziņoja: ”Mums nevajag tādu valdnieku kā Jehova. Mēs paši varam izlemt, kas ir labs un kas ir ļauns.” Kā Jehova varēja atrisināt šo situāciju? Kā viņš varēja paskaidrot visām saprātīgajām būtnēm, ka dumpiniekiem nav taisnība un ka viņa valdīšana ir vislabākā? Kāds varētu teikt, ka visvienkāršākais būtu bijis iznīcināt dumpiniekus un sākt visu no jauna. Bet Jehova bija darījis zināmu savu nodomu piepildīt zemi ar Ādama un Ievas pēcnācējiem, un viņš vēlējās, lai tie dzīvotu  paradīzē uz zemes. (1. Mozus 1:28.) Jehova vienmēr īsteno savus nodomus. (Jesajas 55:10, 11.) Turklāt, ja dumpinieki būtu sodīti ar nāvi Ēdenē, nebūtu atbildēts jautājums par Jehovas tiesībām valdīt.

12., 13. Ar piemēru paskaidrojiet, kāpēc Jehova ir ļāvis Sātanam kļūt par pasaules valdnieku un kāpēc cilvēkiem ir ļauts valdīt pašiem pār sevi!

12 Minēsim šādu ilustrāciju. Skolotājs stāsta saviem skolniekiem, kā atrisināt sarežģītu uzdevumu, bet tad kāds gudrs, taču dumpīgi noskaņots skolnieks sāk apstrīdēt skolotāja piedāvāto risinājumu. Viņš apšauba skolotāja kompetenci un uzstāj, ka zina daudz labāku atrisinājumu. Daļa skolnieku uzskata, ka viņu klasesbiedram ir taisnība, un nostājas tā pusē. Kā rīkoties skolotājam? Ja viņš izraidīs nemiera cēlājus no klases, kā tas ietekmēs citus skolniekus? Vai viņi nedomās, ka viņu klasesbiedram un tā atbalstītājiem ir taisnība? Visi pārējie skolnieki varētu zaudēt cieņu pret skolotāju, uzskatot, ka tas baidās atzīt savu kļūdu. Bet tagad iedomāsimies, ka skolotājs ļauj dumpīgajam  skolniekam nodemonstrēt savu risinājuma variantu.

Vai skolnieks ir gudrāks par savu skolotāju?

13 Jehova ir rīkojies līdzīgi šim skolotājam. Jāatceras, ka dumpi, kas notika Ēdenē, vēroja miljoniem eņģeļu. (Ījaba 38:7; Daniēla 7:10.) Jebkas, ko Jehova darītu šajā situācijā, spēcīgi ietekmētu visus šos eņģeļus un ar laiku vispār visas saprātīgās būtnes. Kā tad Jehova ir rīkojies? Jehova ir devis Sātanam iespēju pierādīt savu prasmi valdīt pār cilvēkiem. Dievs ir ļāvis arī cilvēkiem pašiem valdīt pār sevi Sātana vadībā.

14. Kāds labums būs no tā, ka Jehova ir ļāvis cilvēkiem valdīt pašiem pār sevi?

14 Skolotājs minētajā ilustrācijā zina, ka dumpīgajam skolniekam un tā atbalstītājiem nav taisnība. Bet viņš zina arī to, ka, dodams tiem iespēju mēģināt pierādīt savu, viņš rīkojas visas klases interesēs. Kad skolniekam, kurš ir apstrīdējis skolotāja autoritāti, neizdosies pierādīt savu taisnību, visi objektīvi noskaņotie skolnieki redzēs, ka vienīgi skolotājs ir spējīgs viņus mācīt. Viņi sapratīs, kāpēc skolotājs pēc šiem notikumiem visus kārtības traucētājus izraida ārā no klases. Arī Jehova zina, ka visi godprātīgi noskaņotie cilvēki un eņģeļi gūs labumu, kad redzēs Sātana un pārējo dumpinieku neveiksmi un to, ka cilvēki nespēj valdīt paši pār sevi. Viņi pārliecināsies par to pašu, ko senatnē atzina Jeremija: ”Es zinu, Kungs, ka cilvēka liktenis nestāv viņa paša rokās, ka savā dzīvē vīrs nevar pats droši noteikt savu ceļu.” (Jeremijas 10:23.)

KĀPĒC TIK ILGI?

15., 16. a) Kāpēc Jehova ir ļāvis ciešanām turpināties tik ilgi? b) Kāpēc Jehova nenovērš briesmīgus noziegumus un tamlīdzīgas nelaimes?

15 Bet kāpēc Jehova ir ļāvis ciešanām turpināties tik ilgi? Un kāpēc viņš neiejaucas un nenovērš dažādas  nelaimes? To var saprast, ja padomā par divām lietām, ko ilustrācijā minētais skolotājs nedarītu. Pirmkārt, viņš neliegtu pašpārliecinātajam skolniekam izklāstīt savu risinājuma variantu. Otrkārt, skolotājs nepalīdzētu šim skolniekam atrisināt uzdevumu. Tāpat ir divas lietas, ko Jehova ir nolēmis nedarīt. Pirmkārt, viņš neliedz Sātanam un tiem, kas ir nostājušies Sātana pusē, mēģināt pierādīt savu taisnību. Līdz ar to bija nepieciešams paiet laikam. Tūkstošiem gadu ilgajā cilvēces vēsturē ir bijis iespējams izmēģināt visdažādākās cilvēku valdīšanas formas. Ir gūti noteikti panākumi zinātnē un citās jomās, taču netaisnība, nabadzība, noziedzība un kari jo dienas, jo vēršas plašumā. Pa šo laiku ir pierādīts, ka cilvēku valdīšana ir cietusi neveiksmi.

16 Otrkārt, Jehova nepalīdz Sātanam valdīt pār pasauli. Ja Dievs, piemēram, novērstu briesmīgus noziegumus, vai gan viņš neatbalstītu dumpiniekus? Vai Dievs šādi nemudinātu cilvēkus domāt, ka viņi tomēr spēj diezgan sekmīgi valdīt pār sevi? Ja Jehova tā rīkotos, viņš kļūtu līdzatbildīgs melos. Taču Dievam ”nav iespējams melot”. (Ebrejiem 6:18.)

17., 18. Ko Jehova izdarīs ar visu ļaunumu, kādu ir nodarījusi cilvēku valdīšana un Sātana ietekme?

17 Bet ko lai saka par milzīgo postu, kāds ir nodarīts ilgajā laikā, kopš sākās sacelšanās pret Dievu? Ir jāatceras, ka Jehova ir visvarens. Viņš spēj likvidēt visas ciešanu sekas, un to viņš arī darīs. Kā jau esam uzzinājuši, zemeslodes postīšanas sekas tiks izlabotas, pārvēršot zemi par paradīzi. Taisnīgo cilvēku ticība Jēzus izpirkuma upurim dos iespēju iznīcināt grēka sekas, un nāves sekas pazudīs, kad notiks augšāmcelšana. Tā Dievs ar Jēzus starpniecību ”iznīcinās  velna darbus”. (1. Jāņa 3:8.) Jehova to visu paveiks vispiemērotākajā laikā. Mēs varam būt priecīgi, ka viņš nav rīkojies agrāk, jo viņa pacietības dēļ mums ir pavērusies iespēja uzzināt patiesību un kalpot viņam. (2. Pētera 3:9, 10.) Dievs joprojām meklē cilvēkus, kas ir gatavi no tīras sirds viņam kalpot, un palīdz šiem cilvēkiem izturēt jebkādas ciešanas, kas tiem jāpieredz šajā nemierīgajā pasaulē. (Jāņa 4:23; 1. Korintiešiem 10:13.)

18 Varētu rasties jautājums: vai gan visas ciešanas nebūtu bijis iespējams nepieļaut, ja Dievs būtu radījis Ādamu un Ievu tā, ka tie nemaz nespētu sacelties? Lai atbildētu uz to, jāatceras kāda vērtīga dāvana, ko Dievs mums ir piešķīris.

KĀ JŪS IZMANTOSIET DIEVA DĀVANU?

Dievs jums palīdzēs ciešanās

19. Kādu vērtīgu dāvanu Jehova mums ir piešķīris, un kāpēc mums tā būtu augstu jāvērtē?

19 Kā bija minēts piektajā nodaļā, cilvēki tika radīti ar gribas brīvību, un tā ir ārkārtīgi vērtīga dāvana. Dievs ir radījis neskaitāmus dzīvniekus, kuru rīcība galvenokārt ir atkarīga no instinktiem. Cilvēki ir iemācījušies izgatavot robotus, kas ir ieprogrammēti paklausīt komandām. Vai mēs justos labi, ja Dievs mūs būtu radījis tādus? Nē, mēs esam priecīgi, ka varam brīvi izvēlēties, par kādiem cilvēkiem kļūt, kādu ceļu dzīvē iet, ar ko draudzēties un tā tālāk. Mums patīk  brīvība, kāda mums ir piešķirta, un Dievs vēlas, lai mums tāda būtu.

20., 21. Kā gribas brīvību var izmantot vislabākajā veidā, un kā būtu pareizi rīkoties?

20 Jehovam nav vajadzīga kalpošana piespiedu kārtā. (2. Korintiešiem 9:7.) Kas tēvam vai mātei būtu patīkamāk — ja bērns teiktu ”Es tevi mīlu” tāpēc, ka viņam kāds ir licis to darīt, vai ja bērns sacītu šos vārdus no sirds? Tātad jautājums ir: ko jūs darīsiet ar Jehovas piešķirto gribas brīvību? Sātans, Ādams un Ieva izmantoja gribas brīvību vissliktākajā iespējamā veidā. Viņi atteicās no Dieva Jehovas. Kā rīkosieties jūs?

21 Jums ir iespēja izmantot šo brīnišķīgo dāvanu, gribas brīvību, vislabākajā veidā. Jūs varat pievienoties tiem miljoniem cilvēku, kas jau ir nostājušies Jehovas pusē. Viņi iepriecina Dievu, jo ar savu rīcību pierāda, ka Sātans ir melis un nekam nederīgs valdnieks. (Salamana Pamācības 27:11.) Arī jūs varat darīt to pašu, ja dzīvosiet pēc pareizajiem principiem. Nākamajā nodaļā paskaidrots, kā tas ir iespējams.