KĀ JŪSU Bībelē ir tulkots 83. psalma 19. pants? Bībeles Jaunās pasaules tulkojumā šis pants skan šādi: ”Lai cilvēki zina, ka tu, kura vārds ir Jehova, tu vienīgais esi Visaugstākais pār visu zemi.” Vairākos citos Bībeles tulkojumos ir lasāmi līdzīgi vārdi. Taču ir arī daudzi tulkojumi, kuros vārds ”Jehova” ir aizstāts ar tādiem tituliem kā ”Kungs” un ”Mūžīgais”. Kam patiesībā būtu jāparādās šajā pantā — titulam vai vārdam Jehova?

Dieva vārds senebreju valodā

Minētajā pantā ir runāts par vārdu. Oriģināla senebreju valodā, kurā sarakstīta liela daļa Bībeles, šeit parādās īpašs personvārds. Ar ebreju burtiem to raksta יהוה (JHVH), bet latviski tiek lietotas formas Jehova un Jahve. Vai vārds Jehova ir atrodams tikai vienā Bībeles pantā? Nē, Ebreju rakstu oriģināltekstā tas ir sastopams gandrīz 7000 reižu.

Cik svarīgs ir Dieva vārds? Parauglūgšana, ko mācīja Jēzus Kristus, sākas ar vārdiem: ”Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top tavs vārds.” (Mateja 6:9.) Vēlāk Jēzus lūdza Dievu: ”Tēvs, pagodini savu vārdu!” Dievs no debesīm viņam atbildēja: ”Es viņu esmu pagodinājis un atkal viņu pagodināšu!” (Jāņa 12:28.) Tātad nav šaubu, ka Dieva vārds ir ārkārtīgi svarīgs. Bet kāpēc daudzi tulkotāji to nav iekļāvuši savos Bībeles tulkojumos un ir aizstājuši ar dažādiem tituliem?

Šādai situācijai ir divi galvenie iemesli. Pirmkārt, daudzi apgalvo, ka Dieva vārdu nevajadzētu lietot, jo mūsdienās tā kādreizējā izruna vairs nav zināma. Senebreju valodas rakstībā netika izmantoti patskaņi, tāpēc neviens precīzi nezina, kā cilvēki Bībeles laikos izrunāja JHVH. Bet vai tas ir iemesls nelietot Dieva vārdu? Bībeles laikos Jēzus vārdu, iespējams, izrunāja ”Ješua” vai ”Jehošua” — to neviens  skaidri nezina. Taču tagad cilvēki visā pasaulē lieto dažādas Jēzus vārda formas, izrunājot šo vārdu tā, kā tas viņu valodā ir pieņemts. Viņi nevairās lietot Jēzus vārdu tāpēc vien, ka nav zināms, kā tas tika izrunāts pirmajā gadsimtā. Var minēt arī šādu piemēru: aizbraucis uz kādu citu zemi, jūs, iespējams, atklātu, ka jūsu vārds svešā valodā skan pavisam citādi, nekā pierasts. Tātad neskaidrība par to, kā cilvēki senatnē izrunāja Dieva vārdu, nav iemesls to nelietot.

Otrkārt, Dieva vārda nelietošana Bībeles tulkojumos bieži vien tiek saistīta ar kādu senu ebreju tradīciju. Daudzi ebreji uzskata, ka Dieva vārdu vispār nedrīkst izrunāt. Šāds uzskats acīmredzot ir balstīts uz nepareizu sapratni par kādu Bībeles likumu, kas skan šādi: ”Tev nebūs tā Kunga, sava Dieva, vārdu nelietīgi valkāt, jo tas Kungs neatstās nesodītu, kas Viņa vārdu nelietīgi valkā.” (2. Mozus 20:7.)

Šis likums aizliedz nepareizi izmantot Dieva vārdu, bet neaizliedz lietot to ar cieņu. Bībeles daļas senebreju valodā (”Veco Derību”) ir sarakstījuši dievbijīgi cilvēki, kas dzīvoja pēc bauslības, kuru Dievs bija devis senajiem izraēliešiem, un viņi bieži ir lietojuši Dieva vārdu. Piemēram, Dieva vārds parādās daudzos psalmos, ko Dieva kalpi mēdza dziedāt korī. Dievs Jehova pat deva norādījumu piesaukt viņa vārdu, un viņa uzticīgie kalpi tā arī rīkojās. (Joēla 3:5; Apustuļu darbi 2:21.) Tāpēc kristieši mūsdienās ar cieņu lieto Dieva vārdu, kā to noteikti darīja arī Jēzus. (Jāņa 17:26.)

Aizstājot Dieva vārdu ar tituliem, Bībeles tulkotāji pieļauj nopietnu kļūdu. Tā viņi rada iespaidu, ka Dievs ir tāls un bezpersonisks, kaut gan Bībelē cilvēki tiek aicināti veidot draudzību ar Jehovu. (Psalms 25:14.) Padomājiet par kādu no saviem draugiem. Cik tuvas būtu jūsu attiecības, ja jūs nemaz nezinātu, kā viņu sauc? Tāpat neviens nevar tuvoties Dievam, ja nezina, ka Dieva vārds ir Jehova. Turklāt, ja cilvēki nelieto Dieva vārdu, viņi paliek neziņā par šī vārda brīnišķīgo nozīmi. Ko nozīmē Dieva vārds?

 Dievs pats savam uzticīgajam kalpam Mozum paskaidroja, ko nozīmē viņa vārds. Kad Mozus uzdeva jautājumu par Dieva vārdu, Jehova atbildēja: ”Es Esmu, kas Es Esmu!” (2. Mozus 3:14.) Latviešu valodas Bībeles 1825. gada izdevumā šie vārdi skan: ”ES BŪŠU, KAS ES BŪŠU.” No tā izriet, ka Jehova kļūst par jebko, kas ir nepieciešams, lai īstenotu savus nodomus.

Kā būtu, ja jūs varētu kļūt, par ko vien gribētu? Ko jūs tad darītu savu draugu labā? Ja kāds no viņiem nopietni saslimtu, jūs varētu kļūt par labu ārstu un viņu izdziedināt. Ja kāds draugs būtu nokļuvis materiālās grūtībās, jūs varētu kļūt par bagātu labdari un viņam palīdzēt. Taču patiesībā jūsu iespējas, protams, ir ierobežotas, un tā tas ir ar mums visiem. Bet, iedziļinoties Bībelē, var uzzināt apbrīnojamu faktu — Jehova spēj kļūt par jebko, lai īstenotu savus solījumus. Viņš ar prieku stiprina tos, kas viņu mīl. (2. Laiku 16:9.) Šīs brīnišķīgās Jehovas personības iezīmes paliek apslēptas tiem, kas nezina viņa vārdu.

Ir skaidrs, ka Jehovas vārdam jābūt Bībelē. Ja zinām, ko šis vārds nozīmē, un labprāt izmantojam to Dieva pielūgsmē, mums ir vieglāk tuvoties savam debesu Tēvam Jehovam. *

^ 3. rk. Plašāku informāciju par Dieva vārdu, tā nozīmi un iemesliem, kāpēc šis vārds jālieto pielūgsmē, var atrast brošūrā Dieva personvārds, kas pastāvēs mūžīgi, ko izdevuši Jehovas liecinieki.