Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Ko patiesībā māca Bībele?

Šī grāmata palīdzēs uzzināt Bībeles atbildes uz tādiem jautājumiem kā: kādēļ mēs ciešam? Kas notiek pēc nāves? Kā veidot laimīgu ģimeni?

Vai tāds ir Dieva nodoms?

Kāpēc ir tik daudz nelaimju? Vai jūs zinājāt, ka Bībelē ir stāstīts par lielām pārmaiņām un to, kādu labumu tās varētu nest jums?

1. NODAĻA

Kā uzzināt patiesību par Dievu?

Vai Dievs rūpējas par katru no mums? Uzziniet vairāk par to, kas ir Dievs un kā var viņam tuvoties.

2. NODAĻA

Bībele — grāmata no Dieva

Kā Bībele var palīdzēt tikt galā ar dzīves grūtībām? Kāpēc var uzticēties Bībeles pravietojumiem?

3. NODAĻA

Dieva nodoms par dzīvi uz zemes

Vai Dieva nodoms par paradīzi uz zemes jelkad piepildīsies? Un kad tas piepildīsies?

4. NODAĻA

Kas ir Jēzus Kristus?

Uzziniet, kāpēc var teikt, ka Jēzus ir solītais mesija, kāda ir viņa izcelsme un kādēļ viņš tiek saukts par Jehovas vienīgo dēlu.

5. NODAĻA

Izpirkums — Dieva izcilākā dāvana

Kas ir izpirkums? Kādu labumu mēs gūstam no izpirkuma?

6. NODAĻA

Kur atrodas mirušie?

Uzzini, kas Bībelē teikts par to, kur atrodas mirušie, un kādēļ cilvēki mirst.

7. NODAĻA

Patiesa cerība mirušajiem

Vai ir cerība no jauna satikt mirušos tuviniekus? Uzziniet, kas Bībelē teikts par augšāmcelšanu.

8. NODAĻA

Kas ir Dieva Valstība?

Daudzi cilvēki zina tēvreizi no galvas. Ko nozīmē vārdi ”Lai nāk tava valstība”?

9. NODAĻA

Vai patlaban rit ”pēdējās dienas”?

Kādi mūsdienās plaši izplatīti notikumi un cilvēku īpašības saskaņā ar Bībeli liecina, ka dzīvojam pēdējās dienās?

10. NODAĻA

Kā mūs ietekmē garīgās būtnes

Bībelē ir stāstīts par eņģeļiem un dēmoniem. Vai šīs garīgās būtnes pastāv? Vai tās var ietekmēt cilvēku dzīvi?

11. NODAĻA

Kāpēc Dievs pieļauj ciešanas?

Daudzi uzskata, ka Dievs ir atbildīgs par visām ciešanām pasaulē. Ko domājat jūs? Uzziniet, kas teikts Bībelē par to, kāpēc ir tik daudz ciešanu.

12. NODAĻA

Dievam patīkama dzīve

Dzīvot Dievam tīkamu dzīvi ir iespējams. Jūs varat kļūt par Dieva draugu.

13. NODAĻA

Dieva viedoklis par dzīvību

Kā Dievs raugās uz abortu, asins pārliešanu un dzīvnieku dzīvību?

14. NODAĻA

Kā padarīt laimīgu ģimenes dzīvi

Jēzus paustā mīlestība ir laba priekšzīme vīriem, sievām, vecākiem un bērniem. Ko var mācīties no Jēzus piemēra?

15. NODAĻA

Kāda kalpošana ir pieņemama Dievam

Pārdomājiet sešas pazīmes, pēc kurām var pazīt patiesās reliģijas piekritējus.

16. NODAĻA

Nostājieties patiesās pielūgsmes pusē

Ar kādām grūtībām var saskarties, stāstot citiem par saviem uzskatiem? Kā paskaidrot savu viedokli taktiski?

17. NODAĻA

Tuvojieties Dievam lūgšanā

Vai Dievs uzklausa lūgšanas? Lai uzzinātu atbildi uz šo jautājumu, vispirms jānoskaidro, kas Bībelē teikts par lūgšanām.

18. NODAĻA

Kristīšanās un attiecības ar Dievu

Kas jāņem vērā, lai sagatavotos kristīšanai? Uzziniet, ko simbolizē kristīšana un kā tai jānotiek.

19. NODAĻA

Palieciet Dieva mīlestībā

Kā var paust mīlestību un pateicību par to, ko Dievs mūsu labā ir darījis?

PIELIKUMS

Dieva vārda lietošana un nozīme

Daudzos Bībeles tulkojumos Dieva personvārds tika aizstāts ar tituliem. Vai lietot Dieva personvārdu ir būtiski?

PIELIKUMS

Kā Daniēla pravietojumā paredzēta Mesijas parādīšanās

Vairāk nekā 500 gadu pirms parādījās Mesija, Dievs aklāja informāciju, kas ļāva noteikt laiku, kad tam bija jānotiek. Uzziniet vairāk par šo pravietojumu.

PIELIKUMS

Jēzus Kristus — apsolītais Mesija

Visi Bībeles pravietojumi par Mesiju piepildījās Jēzus dzīvē. Pārliecinieties savā Bībelē, ka visi pravietojumi piepildījās līdz pēdējai detaļai.

PIELIKUMS

Patiesība par Tēvu, Dēlu un svēto garu

Daudzi cilvēki tic, ka mācība par trīsvienību ir balstīta uz Bībeli. Uzziniet, vai tā ir patiesība.

PIELIKUMS

Vai kristiešiem Dieva pielūgsmē jāizmanto krusts?

Vai Jēzus patiešām nomira pie krusta? Uzziniet, kas teikts Bībelē.

PIELIKUMS

Kunga vakarēdiens — pasākums par godu Dievam

Kristiešiem ir noteikts atzīmēt Kristus nāves atceres vakaru. Kad tas būtu jāatzīmē, un kā tas jādara?

PIELIKUMS

Kas īsti ir dvēsele un gars?

Daudzi domā, ka nāves brīdī cilvēka neredzamā daļa pamet ķermeni un turpina dzīvot. Uzziniet, kas par to teikts Bībelē.

PIELIKUMS

Kas ir šeōl un hāídēs?

Daudzos Bībeles tulkojumos vārdi šeōl un hāídēs tulkoti kā ”kaps” vai ”elle”. Uzziniet, ko šie vārdi īsti nozīmē.

PIELIKUMS

Kas ir tiesas diena?

Uzziniet, kāpēc Dievam uzticīgajiem cilvēkiem tiesas diena būs brīnišķīgs laiks.

PIELIKUMS

1914. gada nozīme Bībeles pravietojumos

Kas Bībelē norāda uz to, ka 1914. gads ir nozīmīgs gads?

PIELIKUMS

Kas ir erceņģelis Mihaēls?

Bībele atklāj, kas ir šis varenais erceņģelis. Uzziniet vairāk par viņu un par to, ko viņš dara patlaban.

PIELIKUMS

Kas ir ”lielā Bābele”

Atklāsmes grāmatā minēta sieviete, kas nosaukta par ”lielo Babilonu” jeb ”lielo Bābeli”. Vai tā ir sieviete vārda tiešā nozīmē? Kas par viņu teikts Bībelē?

PIELIKUMS

Vai Jēzus ir dzimis decembrī?

Uzziniet vairāk par laika apstākļiem tajā gada laikā, kad piedzima Jēzus. Par ko tas liecina?

PIELIKUMS

Vai ir pareizi svinēt svētkus?

Kāda ir daudzu jūsu dzīvesvietā populāru svētku izcelsme? Uzziniet atbildes, kas var jūs pārsteigt.