Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Atgriezieties pie Jehovas!

 PIRMĀ DAĻA

”Nomaldījušās Es uzmeklēšu”

”Nomaldījušās Es uzmeklēšu”

Aitiņa ir apjukusi. Plūcot zāli, viņa neviļus ir noklīdusi no pārējām aitām ganībās. Vairs nav redzams ne ganāmpulks, ne gans. Drīz iestāsies tumsa. Apmaldījusies ielejā, kur klīst plēsīgi zvēri, aitiņa ir pilnīgi neaizsargāta. Beidzot tā izdzird pazīstamu balsi — pie tās steidzas gans! Viņš to paņem rokās un savu drēbju ielokā nes mājās.

JEHOVA vairākkārt ir salīdzinājis sevi ar šādu ganu. Kā var lasīt Bībelē, viņš ir teicis: ”Es pats meklēšu un vedīšu atpakaļ savas avis!” (Ecēhiēla 34:11, 12, LB-2012.)

”Jūs esat manas avis”

Kas ir Jehovas avis? Tie ir cilvēki, kas viņu mīl un pielūdz. Bībelē ir rakstīts: ”Pielūgsim un zemosimies, locīsim ceļus tā Kunga, sava Radītāja, priekšā! Jo Viņš ir mūsu Dievs, un mēs Viņa tauta, avis, ko Viņa roka gana.” (Psalms 95:6, 7.) Tāpat kā aitas seko savam ganam, arī Jehovas kalpi labprāt viņam seko. Vai viņi nekad nenomaldās? Nē, tā nav. Reizēm Dieva kalpi ir kā avis, kas ”atšķīrušās no pārējā bara”, kā avis, kas ir ”pazudušas” un ”noklīdušas”. (Ecēhiēla 34:12; Mateja 15:24; 1. Pētera 2:25.) Bet pat tad, ja cilvēks ir attālinājies no Jehovas, Jehova viņu neuzskata par bezcerīgi zudušu.

 Vai jūs joprojām uzskatāt Jehovu par savu ganu? Kas pierāda, ka arī mūsdienās Jehova rīkojas līdzīgi gādīgam ganam? Pievērsīsim uzmanību trim faktiem.

Viņš mums sagādā garīgo uzturu. ”Es tās ganīšu labās ganībās.. Tur tās atdusēsies jauko nokaļņu aplokos, un tur tām būs treknas ganības,” sacīja Jehova. (Ecēhiēla 34:14.) Viņš vienmēr īstajā laikā mums ir sagādājis visdažādāko garīgo uzturu, kas mūs stiprina. Vai jums nāk prātā kāds raksts, runa vai filma, kas bija kā atbilde uz jūsu lūgšanām pēc palīdzības? Vai tas neviesa jūsos pārliecību, ka Jehova rūpējas par jums personiski?

Viņš mūs aizsargā un atbalsta. Jehova solīja: ”Aizklīdušās es atvedīšu atpakaļ, savainotās es pārsiešu, vājās es spēcināšu.” (Ecēhiēla 34:16, LB-2012.) Jehova spēcina tos, kas ir vāji un raižu mākti. Viņš ”pārsien” savainotās avis, proti, sniedz mierinājumu saviem kalpiem, kam ir smagi pārdzīvojumi, kurus varbūt pat ir sagādājuši ticības biedri. Turklāt viņš ved atpakaļ tos, kas ir ”aizklīduši” un ko pārņēmušas negatīvas izjūtas.

Viņš jūtas par mums atbildīgs. ”Es.. centīšos dabūt tās atpakaļ no visām tām vietām, kur tās bija izklīdinātas,” teica Jehova. ”Nomaldījušās Es uzmeklēšu.” (Ecēhiēla 34:12, 16.) Ja avs ir nomaldījusies, tas nenozīmē, ka situācija ir bezcerīga. Jehova labi zina, kad ganāmpulkā kādas avs trūkst. Viņš to meklē, un, kad ir atradis, viņš priecājas. (Mateja 18:12—14.) Viņš par saviem kalpiem saka: ”Jūs esat manas avis, manu ganību avis.” (Ecēhiēla 34:31.) Viņam rūp, kas notiek ar ikvienu no viņa avīm, tātad arī ar jums.

Ja avs ir nomaldījusies, tas nenozīmē, ka situācija ir bezcerīga. Kad tā ir atrasta, Jehova priecājas

”Atjauno mūsu dienas kā vecos laikos!”

Kāpēc Jehova jūs meklē un aicina atgriezties pie viņa? Viņš vēlas, lai jūs būtu laimīgi. Viņš savām avīm ir apsolījis ”svētības lietu”. (Ecēhiēla 34:26.) Tie nav tukši vārdi — jūs paši jau esat par to pārliecinājušies.

Atcerieties to laiku, kad jūs iepazināt Jehovu! Piemēram: kā jūs jutāties, kad uzzinājāt, kāds ir Dieva vārds un kādu nākotni Dievs ir paredzējis cilvēkiem? Vai atminaties, cik uzmundrinoši bija tikties ar citiem kristiešiem kongresos? Un vai pēc tam, kad jūs pastāstījāt labo vēsti kādam patiesi ieinteresētam cilvēkam, jūs nejutāt prieku un dziļu gandarījumu?

Jūs atkal varat izjust to pašu prieku. ”Atgriez mūs, Kungs, pie sevis,” Dieva kalpi senatnē lūdza, ”lai mēs atkal nākam atpakaļ mājās! Atjauno mūsu dienas kā vecos laikos!” (Raudu Dziesmas 5:21.) Jehova atbildēja uz šo lūgšanu, un viņa tauta atgriezusies kalpoja viņam ar lielu prieku. (Nehemijas 8:17.) Tāpat Jehova palīdzēs arī jums.

Bet ne vienmēr ir viegli atgriezties pie Jehovas. Tālāk ir apskatīts, kādas grūtības var rasties un kā tās pārvarēt.