Vai kādas no brošūrā apskatītajām grūtībām jums ir pazīstamas? Ja tā ir, tad jūsu situācija nav nekas neparasts. Ar līdzīgām grūtībām ir sastapušies daudzi Dieva kalpi gan senatnē, gan mūsu dienās. Jehova viņiem palīdzēja, un arī jūs varat saņemt Jehovas palīdzību, lai pārvarētu savas grūtības.

Jehova būs jums līdzās, kad jūs spersiet konkrētus soļus, lai atgrieztos pie viņa

 VARAT nešaubīties, ka Jehova būs jums līdzās, kad jūs spersiet konkrētus soļus, lai atgrieztos pie viņa. Viņš jums palīdzēs tikt galā ar raizēm, atbrīvoties no aizvainojuma un rast iekšēju mieru, ko sniedz tīra sirdsapziņa. Tad jūs atkal vēlēsieties kalpot Jehovam kopā ar ticības biedriem. Uz jums varēs attiecināt tos pašus vārdus, ko dažiem pirmā gadsimta kristiešiem rakstīja apustulis Pēteris: ”Jūs bijāt kā noklīdušas avis, bet tagad esat atgriezušies pie savu dvēseļu gana un sarga.” (1. Pētera 2:25.)

Atgriezties pie Jehovas ir vislabākais, ko jūs varat darīt. Kāpēc tā var teikt? Šādi rīkojoties, jūs iepriecināsiet Jehovu. (Salamana Pamācības 27:11.) Kā jūs zināt, Jehovam ir jūtas, tātad viņam nav vienalga, ko mēs darām. Tomēr Jehova nevienu nespiež viņu mīlēt un viņam kalpot. (5. Mozus 30:19, 20.) Kāds Bībeles komentētājs šo domu izteica šādi: ”Cilvēka sirds durvīm ārpusē nav roktura. Tās ir jāatver no iekšpuses.” Ja mēs kalpojam Jehovam aiz mīlestības, mēs atveram savas sirds durvis. Mēs dāvājam viņam kaut ko ļoti vērtīgu — savu uzticību — un sagādājam viņam neizsakāmu prieku. Nav lielākas laimes kā dot Jehovam to, kas viņam pienākas, proti, mūsu pielūgsmi. (Apustuļu darbi 20:35; Atklāsmes 4:11.)

Turklāt, kad jūs atsāksiet kalpot Dievam, tiks apmierinātas jūsu garīgās vajadzības. (Mateja 5:3.) Cilvēki visā pasaulē meklē atbildi uz jautājumu: ”Kāpēc mēs dzīvojam?” Viņi alkst noskaidrot, kāda ir dzīves jēga. Šo vajadzību cilvēkos ir ielicis Jehova. Viņš mūs ir radījis tā, ka patiesu piepildījumu dzīvē mēs varam gūt, kalpojot viņam. Vislielāko gandarījumu mums var sagādāt apziņa, ka mēs kalpojam Jehovam, mīlestības mudināti. (Psalms 63:2—6.)

Lūdzu, atcerieties, ka Jehova patiešām vēlas, lai jūs atgrieztos pie viņa. Kas par to liecina? Padomājiet: lūgšanās meklējot Jehovas vadību, tika rūpīgi sagatavota šī brošūra. Tā nonāca jūsu rokās — varbūt jums to iedeva draudzes vecākais vai kāds cits ticības biedrs. Kad jūs to lasījāt, tās vēsts jūs noteikti neatstāja vienaldzīgu. Tas viss pierāda, ka Jehova jūs nav aizmirsis. Tieši pretēji, viņš jūs maigi ”velk” atpakaļ pie sevis. (Jāņa 6:44.)

Mums sniedz mierinājumu doma, ka Jehova nekad neaizmirst savus kalpus, kas ir nomaldījušies. Par to pārliecinājās kāda māsa, vārdā Dona. Viņa sacīja: ”Es pamazām biju attālinājusies no patiesības, bet man bieži nāca prātā 139. psalma 23. un 24. pants, kur teikts: ”Pārbaudi mani, ak Dievs, un izzini manu sirdi; izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu!” Es apzinājos, ka nepiederu pasaulei — patiesībā es tur nekad nebiju iederējusies —, un zināju, ka mana vieta ir Jehovas organizācijā. Es sāku saprast, ka Jehova mani nebija pametis — man bija jāatgriežas pie viņa. Un es esmu tik laimīga, ka to izdarīju!”

”Es sāku saprast, ka Jehova mani nebija pametis — man bija jāatgriežas pie viņa”

Mēs dedzīgi lūdzam Jehovu, lai arī jūs atkal izjustu ”tā Kunga prieku”. (Nehemijas 8:10.) Atgriezieties pie Jehovas — tas jums nekad nebūs jānožēlo!