Dārgie brāļi un māsas!

Septītajā gadsimtā pirms mūsu ēras pravietim Ecēhiēlam tika dota pārsteidzoša parādība. Viņš redzēja milzīgus debesu ratus, kurus vadīja pats Visuma Augstākais valdnieks. Visiespaidīgākais bija tas, kā šie rati kustējās: tie traucās zibens ātrumā un spēja mainīt virzienu, nesamazinot ātrumu un pat nepagriežoties! (Ecēh. 1:4, 9, 12, 14, 16—27.)

Šī parādība mums atgādina, ka Jehovas organizācijas debesu daļa nepārtraukti virzās uz priekšu. Bet ko var teikt par tās zemes daļu? Pagājušais kalpošanas gads nepārprotami liecina, ka, Jehovas vadīti, arī viņa kalpi uz zemes nesamazina savu tempu.

Šeit, Amerikas Savienotajās Valstīs, Bēteles darbiniekiem ir bijis daudz darāmā saistībā ar pārcelšanos no Bruklinas uz galvenās pārvaldes jaunajām ēkām Vorvikā (Ņujorkas štats), citiem biroju kompleksiem vai uz savām jaunajām kalpošanas vietām ārpus Bēteles. Daudzi Bēteles darbinieki citās valstīs ir bijuši aizņemti, būvējot vai atjaunojot ēkas, apvienojot filiāles vai pārceļoties uz jaunu vietu. Un ko var teikt par jums? Pat ja jums nav bijis nekur jāpārceļas, arī jums noteikti ir bijušas darba pilnas rokas.

Mūs ļoti aizkustina un uzmundrina tas, ka Jehovas kalpi visā pasaulē darbojas aizvien rosīgāk, lai ietu kopsolī ar Jehovas organizāciju. Daudzi ir pārcēlušies tur, kur ir lielāka vajadzība pēc sludinātājiem. Citi ir nolēmuši piedalīties kādā jaunā kalpošanas veidā, piemēram, sludināt svešvalodu teritorijā. Daudzi ir izmēģinājuši sludināšanas paņēmienus, kas viņiem bija jauni un neierasti, vai paplašinājuši savu kalpošanu citos veidos. Un visi Dievam uzticīgie kristieši, arī padzīvojušie un nespēcīgie, ar savu izturību skrējienā pēc dzīvības un neatlaidību kalpošanā pierāda, ka Sātans ir melis. (1. Kor. 9:24.)

Jūs varat būt pārliecināti, ka Jehova ievēro jūsu labprātību. (Ebr. 6:10.) Tā mums liek domāt par Ābrahāmu un Sāru. Ābrahāmam bija pāri 70 gadiem, kad viņš izgāja no haldiešu pilsētas Ūras un kopā ar ģimeni devās uz tālo Kanaānu, kur viņam bija jādzīvo teltīs atlikušos 100 savas dzīves gadus. Ābrahāms un viņa mīļotā sieva Sāra apliecināja patiesi labprātīgu garu! (1. Moz. 11:31; Ap. d. 7:2, 3.)

Vai arī jums ir tāds pats gars? Turpinot uzticīgi kalpot Jehovam šajos grūtajos laikos, jūs apliecināt, ka sekojat Jēzus pavēlei: ”Tāpēc ejiet un gatavojiet par mācekļiem visu tautu cilvēkus — kristījiet tos Tēva, Dēla un svētā gara vārdā.” (Mat. 28:19.)

 Jau pats Jēzus izmantotais vārds ”ejiet” norāda, ka mums jārīkojas, jābūt aktīviem. Ir iepriecinoši redzēt, cik daudz dedzīgie Kristus sekotāji ir paveikuši pagājušā gada laikā. Tas nepārprotami pierāda, ka Jehovas varenā roka ir bagātīgi svētījusi labās vēsts sludināšanu visām tautām. (Marka 13:10.)

Uz labo vēsti par valstību atsaucas daudz cilvēku. Lielākais sludinātāju skaits 2016. gadā bija 8 340 847, bet vidējais Bībeles nodarbību skaits mēnesī — 10 115 264. Viss liecina par to, ka debesu rati nepārtraukti atrodas kustībā, un jūs virzāties uz priekšu kopā ar tiem. Turpiniet veikt jums uzticēto darbu īsajā laikā, kas vēl ir atlicis, līdz Jehova aizvērs durvis uz glābšanu.

Ņemot to vērā, ļoti aktuāls ir Bībelē lasāmais pamudinājums, kas ir izraudzīts par 2017. gada pantu: ”Paļaujies uz Jehovu un dari labu!” (Ps. 37:3, NW.) Ja jūs paklausāt šiem vārdiem un darāt labu, kalpojot Jehovam, jūs apliecināt savu paļāvību uz viņu. Lūdzu, vienmēr paturiet prātā, ka jūs neesat vieni. Jēzus apsolīja: ”Es būšu ar jums ik dienas līdz pat šī laikmeta nobeigumam.” (Mat. 28:20.)

Jūs varat nešaubīties, ka Jehova arī turpmāk svētīs jūsu uzticīgo kalpošanu. Vai jūsu ieguldījums būtu liels vai mazs, Jehovam svarīgākais ir tas, lai jūs dotu viņam pašu labāko un darītu to ar pareiziem motīviem. Šādi centieni iepriecina Jehovas sirdi un ļauj iegūt viņa labvēlību. (2. Kor. 9:6, 7.) Tāpēc turpiniet stiprināt savu draudzību ar mūsu mīlošo debesu Tēvu, regulāri vēršoties pie viņa lūgšanās, pētot viņa Rakstus, apmeklējot draudzes sapulces un aktīvi sludinot.

Sātanam atvēlētais laiks sarūk, tāpēc šis ļaunais dumpinieks izmanto visus pieejamos līdzekļus, lai panāktu, ka mēs kļūstam neuzticīgi Jehovam. (Atkl. 12:12.) Palieciet tuvu Jehovam, tad Sātans nespēs novērst jūs no Jehovas. (Ps. 16:8.) Lūdzu, paturiet prātā, ka mēs jūs ļoti mīlam un augstu vērtējam jūsu atbalstu mūsu Kunga darbā šajās pēdējās dienās.

Jūsu brāļi,

Jehovas liecinieku Vadošā padome