SKAT, kādi lieli koki, skaistas puķes un augsti kalni! Vai te nav jauki? Redz, kur puisēns baro stirnu no rokas. Un tur tālāk, pļavā, ir lauvas un zirgi. Vai tu negribētu dzīvot mājā, kas atrastos šādā vietā?

Dievs grib, lai tu mūžīgi dzīvotu paradīzē uz zemes. Viņš negrib, ka tev būtu kaites un sāpes, kādas cilvēkiem ir tagad. Lūk, kāds apsolījums Bībelē ir dots tiem, kas dzīvos jaunajā paradīzē: ”Dievs būs ar viņiem. Nebūs vairs ne nāves, ne asaru, ne sāpju. Viss vecais ir pagājis.”

Jēzus parūpēsies, lai šādas brīnišķīgas izmaiņas notiktu. Vai zini, kad tas būs? Pareizi, tad, kad viņš būs attīrījis zemi no visa ļaunuma un iznīcinājis sliktos cilvēkus. Atceries, kad Jēzus bija uz zemes, viņš dziedināja visas slimības un pat piecēla cilvēkus no mirušajiem. Jēzus veica šos brīnumus, lai parādītu, ko viņš darīs uz visas zemeslodes, kad būs kļuvis par Dieva valstības ķēniņu.

Iedomājies tikai, cik brīnišķīga būs dzīve jaunajā paradīzē uz zemes! Jēzus un tie, ko viņš būs izvēlējies, valdīs debesīs. Šie valdnieki rūpēsies par zemes iedzīvotājiem un darīs tā, lai visi būtu laimīgi. Uzzināsim, kā jārīkojas, lai mēs varētu būt pārliecināti, ka Dievs mums dos mūžīgu dzīvi savā jaunajā paradīzē.

Atklāsmes 21:3, 4; 5:9, 10; 14:1—3.

Paradīzes aina


Jautājumi

 • Kādi apstākļi, kā var lasīt Bībelē, būs paradīzē uz zemes?
 • Kāds solījums Bībelē ir dots tiem, kas dzīvos paradīzē?
 • Kad Jēzus parūpēsies, lai notiktu šīs brīnišķīgās izmaiņas?
 • Kā Jēzus, būdams uz zemes, parādīja, ko viņš darīs, būdams Dieva Valstības ķēniņš?
 • Ko Jēzus un viņa līdzvaldnieki darīs, kad viņi no debesīm valdīs pār zemi?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet Atklāsmes 5:9, 10.

  Kāpēc mēs varam būt pārliecināti, ka tie, kas valdīs pār zemi tūkstoš gadus, būs iejūtīgi un žēlsirdīgi ķēniņi un priesteri? (Efez. 4:20—24; 1. Pēt. 1:7; 3:8; 5:6—10.)

 • Izlasiet Atklāsmes 14:1—3.

  Ko simbolizē tas, ka 144 tūkstošiem uz pieres ir rakstīts Tēva vārds un Jēra vārds? (1. Kor. 3:23; 2. Tim. 2:19; Atkl. 3:12.)