VAI tu redzi važas Pāvilam ap rokām un romiešu kareivi, kas viņu sargā? Pāvils atrodas Romas cietumā. Viņš gaida, kamēr Romas ķeizars nolems, ko ar viņu darīt. Bet cilvēkiem ir atļauts nākt pie Pāvila uz cietumu.

Kad Pāvils ir Romā jau trīs dienas, viņš aizsūta uzaicinājumu vairākiem jūdu vadoņiem. Atsaucoties uz šo aicinājumu, atnāk daudz jūdu, kas dzīvo Romā. Pāvils viņiem sludina par Jēzu un Dieva valstību. Daži sāk ticēt un kļūst par kristiešiem, bet citi netic.

Pāvils ieslodzījumā

Pāvils sludina arī kareivjiem, kuru pienākums ir apsargāt viņu. Pāvils tiek turēts cietumā divus gadus, un šajā laikā viņš sludina visiem, kam vien viņš var. Tāpēc labo vēsti par Valstību dzird pat ķeizara mājas iemītnieki, un daži no viņiem kļūst par kristiešiem.

Bet kas ir šis ciemiņš, kurš sēž pie galda un raksta? Vai tu vari uzminēt? Pareizi, tas ir Timotejs. Arī Timotejs ir pabijis cietumā par Valstības sludināšanu, bet tagad viņš atkal ir brīvībā. Viņš ir atnācis, lai palīdzētu Pāvilam. Vai tu zini, ko Timotejs raksta? Tūlīt uzzināsim.

Vai atceries Filipus un Efesu — pilsētas, par kurām bija rakstīts 110. stāstā? Pāvils palīdzēja nodibināt draudzes abās pilsētās. Tagad, atrazdamies cietumā, Pāvils raksta šiem kristiešiem vēstules. Pāvila vēstules mēs varam lasīt Bībelē, tās ir: Vēstule efeziešiem un Vēstule filipiešiem. Pāvils pašlaik saka Timotejam, ko rakstīt viņu draugiem kristiešiem, kas dzīvo Filipos.

Filipieši ir bijuši ļoti labi pret Pāvilu. Viņi ir atsūtījuši uz cietumu dāvanu, un Pāvils viņiem par to pateicas. Dāvanu atnesa Epafrodits. Taču viņš bija ļoti smagi saslimis un gandrīz nomira. Tagad viņš atkal ir vesels un ir gatavs doties mājās. Viņš paņems līdzi šo vēstuli no Pāvila un Timoteja, kad dosies atpakaļ uz Filipiem.

Atrazdamies cietumā, Pāvils uzraksta vēl divas vēstules, ko mēs varam lasīt Bībelē. Viena tika rakstīta kristiešiem, kas dzīvo Kolosās. Vai tu zini, kā to sauc? Vēstule kolosiešiem. Otra ir personīga vēstule Filemonam — tuvam Pāvila draugam, kas arī dzīvo Kolosās. Vēstulē ir rakstīts par Filemona kalpu Onēzimu.

Onēzims aizbēga no Filemona uz Romu. Tur Onēzims kaut kā uzzināja, ka Pāvils atrodas cietumā. Viņš atnāca ciemos pie Pāvila, un Pāvils viņam sludināja. Drīz Onēzims arī kļuva par kristieti. Tagad Onēzims nožēlo, ka viņš ir aizbēdzis. Vai zini, ko Pāvils tāpēc raksta savā vēstulē Filemonam?

Pāvils lūdz Filemonu, lai tas piedod Onēzimam. ”Es sūtu viņu atpakaļ pie tevis,” raksta Pāvils. ”Bet tagad viņš vairs nav tikai tavs kalps. Viņš ir arī labs kristietis, mūsu brālis.” Kad Onēzims dodas atpakaļ uz Kolosām, viņš ņem līdzi abas vēstules: vienu kolosiešiem un otru Filemonam. Var iedomāties, cik priecīgs bija Filemons, kad uzzināja, ka viņa kalps ir kļuvis par kristieti.

Kad Pāvils raksta filipiešiem un Filemonam, viņam ir patiesi labas ziņas, ko pavēstīt. ”Es sūtu pie jums Timoteju,” Pāvils stāsta filipiešiem. ”Arī es pats pēc īsa laika jūs apciemošu.” Un Filemonam viņš raksta: ”Sagatavo vietu, kur man apmesties.”

Izkļuvis brīvībā, Pāvils apciemo kristiešus, savus brāļus un māsas, daudzās vietās. Taču vēlāk Pāvils atkal tiek ielikts cietumā Romā. Šoreiz Pāvils zina, ka tiks nogalināts. Tāpēc viņš raksta Timotejam vēstuli un lūdz, lai tas steidzas pie viņa. ”Es esmu bijis uzticīgs Dievam,” raksta Pāvils, ”un Dievs dos man balvu.” Dažus gadus pēc Pāvila nogalināšanas Jeruzaleme atkal tiek iznīcināta, un šoreiz to izdara romieši.

Bībelē tomēr ir vēl kaut kas. Dievs Jehova liek apustulim Jānim uzrakstīt Bībeles pēdējās grāmatas, arī Atklāsmes grāmatu. Šajā grāmatā ir stāstīts par nākotni. Paskatīsimies, kas mūs gaida nākotnē.

Apustuļu darbi 28:16—31; Filipiešiem 1:13; 2:19—30; 4:18—23; Ebrejiem 13:23; Filemonam 1—25; Kolosiešiem 4:7—9; 2. Timotejam 4:7—9.Jautājumi

 • Kam Pāvils sludina, atrazdamies ieslodzījumā Romā?
 • Kas ir attēlā redzamais vīrietis, kas ir atnācis pie Pāvila un sēž pie galda, un kā viņš palīdz Pāvilam?
 • Kas ir Epafrodits, un ko viņš paņem līdzi, kad dodas atpakaļ uz Filipiem?
 • Kāpēc Pāvils raksta vēstuli savam draugam Filemonam?
 • Ko Pāvils dara, kad ir izkļuvis brīvībā, un kas ar viņu notiek vēlāk?
 • Kam Jehova liek uzrakstīt Bībeles pēdējās grāmatas, un par ko ir stāstīts Atklāsmes grāmatā?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet Apustuļu darbus 28:16—31 un Filipiešiem 1:13.

  Kā Pāvils izmantoja laiku, kad bija ieslodzīts Romā, un kā viņa stiprā ticība ietekmēja kristiešu draudzi? (Ap. d. 28:23, 30; Filip. 1:14.)

 • Izlasiet Filipiešiem 2:19—30.

  Kādus labus vārdus Pāvils rakstīja par Timoteju un Epafroditu, un kā mēs varam viņam līdzināties? (Filip. 2:20, 22, 25, 29, 30; 1. Kor. 16:18; 1. Tes. 5:12, 13.)

 • Izlasiet Filemonam 1—25.

  Kā Pāvils lūdza Filemonu darīt to, kas bija pareizs, un ko no viņa var mācīties kristiešu draudzes vecākie? (Filem. 9; 2. Kor. 8:8; Gal. 5:13.)

  Kā Pāvila vārdi, kas lasāmi Filemonam 13, 14, liecina, ka viņš cienīja citu draudzes locekļu sirdsapziņu? (1. Kor. 8:7, 13; 10:31—33.)

 • Izlasiet 2. Timotejam 4:7—9.

  Kāpēc mēs, tāpat kā apustulis Pāvils, varam būt pārliecināti, ka Jehova mūs atalgos, ja paliksim uzticīgi līdz galam? (Mat. 24:13; Ebr. 6:10.)