Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

111. stāsts: Zēns, kas iemiga

111. stāsts: Zēns, kas iemiga

AK VAI! Kas šeit notiek? Vai ar zēnu, kas guļ zemē, ir atgadījies kaut kas ļoti slikts? Skaties! No mājas nāk ārā Pāvils! Vai tu redzi arī Timoteju? Vai tik zēns nav izkritis pa logu?

Pāvils nāk augšāmcelt Eutihu

Jā, tieši tā ir noticis. Pāvils saviem mācekļiem šeit, Troadā, teica runu. Pāvils zināja, ka neredzēs tos ilgu laiku, jo nākamajā dienā viņam bija jādodas ar kuģi projām. Tāpēc viņš runāja līdz pat pusnaktij.

Šis zēns, Eutihs, sēdēja uz palodzes un iemiga. Viņš izkrita pa logu no trešā stāva un nokrita zemē. Nu tu saproti, kāpēc visi ir tik uztraukti. Kad cilvēki paceļ zēnu, viņi redz, ka ir noticis tieši tas, no kā viņi baidījās. Zēns ir miris!

Ieraudzījis, ka Eutihs ir miris, Pāvils noguļas pār zēnu un apskauj to. Tad viņš saka: ”Neuztraucieties. Viss būs labi!” Un tiešām! Ir noticis brīnums! Pāvils ir atdzīvinājis zēnu! Visus klātesošos pārņem prieks.

Visi kāpj atkal augšā uz istabu un kopā paēd. Pāvils turpina runāt, līdz uzaust gaisma. Bet Eutihs noteikti vairs neiemieg. Tad Pāvils, Timotejs un viņu ceļabiedri kāpj uz kuģa. Vai tu zini, kurp viņi dodas?

Pāvils ir pabeidzis savu trešo sludināšanas ceļojumu un dodas mājup. Šī ceļojuma laikā Pāvils Efesā vien ir pavadījis trīs gadus. Tātad šis ir bijis vēl ilgāks ceļojums nekā otrais.

Atstājis Troadu, kuģis uz neilgu laiku apstājas Milētā. Tā kā līdz Efesai nav tālu, Pāvils sūta cilvēkus, lai ataicinātu turienes draudzes vecākos un parunātu ar viņiem vēl pēdējo reizi. Cik bēdīgi viņi ir, kad pienāk kuģa atiešanas laiks un Pāvilam jābrauc prom!

Beidzot kuģis atgriežas Cezarejā. Pāvils apmetas mācekļa Filipa mājā, un šeit pravietis Agabs brīdina Pāvilu par briesmām. Viņš pastāsta, ka pēc ierašanās Jeruzalemē Pāvils tiks ielikts cietumā. Un tā arī notiek. Pēc diviem ieslodzījuma gadiem Cezarejā, Pāvils tiek nosūtīts uz Romu, kur viņu tiesās ķeizars — Romas valdnieks. Uzzināsim, kas notiek ceļā uz Romu.

Apustuļu darbi 19.—26. nodaļa.Jautājumi

 • Kas ir attēlā redzamais zēns, kurš guļ zemē, un kas ar viņu ir noticis?
 • Ko dara Pāvils, redzēdams, ka zēns ir miris?
 • Kurp dodas Pāvils, Timotejs un tie, kas ceļo kopā ar viņiem, un kas notiek, kad viņi apstājas Milētā?
 • Par ko Pāvilu brīdina pravietis Agabs, un kā pravieša vārdi piepildās?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet Apustuļu darbus 20:7—38.

  Kas mums jādara, lai mēs nebūtu ”vainīgi nevienas dvēseles pazušanā”, saskaņā ar Pāvila vārdiem, kas lasāmi Apustuļu darbos 20:26, 27? (Ecēh. 33:8; Ap. d. 18:6, 7.)

  Kāpēc draudzes vecākajiem ”jārūpējas par sludināšanu, kas atbilst mācībai”? (Ap. d. 20:17, 29, 30; Tit. 1:7—9; 2. Tim. 1:13.)

 • Izlasiet Apustuļu darbus 26:24—32.

  Kā Pāvils izmantoja to, ka viņš bija Romas pilsonis, lai izpildītu Jēzus doto uzdevumu sludināt? (Ap. d. 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Lūk. 21:12, 13.)