CILVĒKU, kas šeit ir nometies ceļos, sauc Stefans. Viņš ir uzticīgs Jēzus māceklis. Bet paskaties, kas ar viņu notiek! Šie cilvēki met viņam ar lieliem akmeņiem. Kāpēc viņi ienīst Stefanu tik ļoti, ka dara kaut ko tik šausmīgu? Tūlīt uzzināsim.

Stefans tiek nomētāts ar akmeņiem

Dievs palīdz Stefanam darīt sevišķus brīnumus. Bet šiem cilvēkiem tas nepatīk. Viņi sāk strīdēties ar Stefanu par to, vai Stefans māca patiesību. Taču Dievs dod Stefanam lielu gudrību, un Stefans pierāda, ka šie cilvēki paši māca nepatiesību. Tas viņus padara vēl dusmīgākus. Viņi sagrābj Stefanu un pasauc cilvēkus, kas apmelo viņu.

Augstais priesteris Stefanam jautā: ”Vai tā ir taisnība, ko viņi saka?” Stefans atbild, teikdams ļoti labu, uz Bībeli pamatotu runu. Tās nobeigumā viņš pastāsta, kā ļauni cilvēki ir ienīduši Jehovas praviešus jau senos laikos. Tad viņš saka: ”Jūs esat tieši tādi paši. Jūs nogalinājāt Dieva kalpu Jēzu, un jūs neklausāt Dieva likumiem.”

Tas reliģiskos vadoņus pavisam sadusmo! Viņi griež zobus aiz niknuma. Bet Stefans paskatās augšup un saka: ”Lūk, es redzu debesīs Jēzu stāvam pie Dieva labās rokas.” To izdzirdējuši, viņi aizspiež ar rokām ausis un metas Stefanam virsū. Viņi sagrābj Stefanu un izgrūž ārā no pilsētas.

Tur viņi novelk savus svārkus un uztic tos pieskatīt jaunam cilvēkam, vārdā Sauls. Vai tu redzi Saulu? Tad daži sāk mest Stefanam ar akmeņiem. Stefans nometas ceļos, kā tu redzi attēlā, un lūdz Dievu: ”Jehova, nesodi viņus par šo ļauno rīcību.” Stefans zina, ka dažus no viņiem ir piemānījuši reliģiskie vadoņi. Tad Stefans mirst.

Kā tu rīkojies, ja kāds izdara tev kaut ko sliktu? Vai tu mēģini atdarīt ar ļaunu vai varbūt lūdz Dievam, lai viņš atmaksātu tavam pāridarītājam? Ne Stefans, ne Jēzus tā nedarīja. Viņi bija labi arī pret tiem cilvēkiem, kas pret viņiem izturējās slikti. Centīsimies arī mēs darīt tāpat.

Apustuļu darbi 6:8—15; 7:1—60.Jautājumi

 • Kas ir Stefans, un ko Dievs viņam palīdz darīt?
 • Kas no Stefana teiktā ārkārtīgi sadusmo reliģiskos vadoņus?
 • Kas ar Stefanu notiek, kad cilvēki viņu ir izgrūduši ārā no pilsētas?
 • Kas ir attēlā redzamais jaunais cilvēks, pie kura kājām ir noliktas drēbes?
 • Ko Stefans pirms nāves lūgšanā saka Jehovam?
 • Kā mēs varam rīkoties tāpat kā Stefans, ja kāds mums ir izdarījis kaut ko sliktu?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet Apustuļu darbus 6:8—15.

  Ar kādiem negodīgiem paņēmieniem reliģiskie vadītāji ir centušies panākt, lai Jehovas liecinieki beigtu sludināt? (Ap. d. 6:9, 11, 13.)

 • Izlasiet Apustuļu darbus 7:1—60.

  Kas Stefanam palīdzēja drosmīgi sludināt sinedrija locekļiem, un ko mēs no viņa varam mācīties? (Ap. d. 7:51—53; Rom. 15:4; 2. Tim. 3:14—17; 1. Pēt. 3:15.)

  Kādai jābūt mūsu attieksmei pret tiem, kas pretojas mūsu darbībai? (Ap. d. 7:58—60; Mat. 5:44; Lūk. 23:33, 34.)