Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

105. stāsts: Gaidīšana Jeruzalemē

105. stāsts: Gaidīšana Jeruzalemē

ŠIE cilvēki ir Jēzus sekotāji. Viņi ir paklausījuši Jēzum un palikuši Jeruzalemē. Kad viņi ir sapulcējušies, mājā atskan skaļš troksnis. Izklausās tā, it kā garām brāztos stiprs vējš. Tad virs mācekļu galvām parādās uguns mēles. Vai tu redzi uguntiņas virs mācekļu galvām? Ko tas viss nozīmē?

Pār pirmā gadsimta mācekļiem tiek izliets svētais gars

Ir noticis brīnums! Jēzus ir atkal debesīs pie sava Tēva un tagad izlej pār saviem sekotājiem Dieva svēto garu. Vai zini, ko viņi spēj darīt, kad ir saņēmuši šo garu? Viņi visi sāk runāt dažādās valodās.

Daudzi cilvēki Jeruzalemē dzird troksni, it kā pūstu stiprs vējš, un nāk skatīties, kas īsti notiek. Daudzi no viņiem ir cittautieši, kas ir ieradušies uz izraēliešu Piecdesmitās dienas svētkiem. Kāds pārsteigums gaida Jeruzalemes ciemiņus! Viņi dzird mācekļus runājam viņu pašu valodās un stāstām par brīnumiem, ko ir paveicis Dievs.

”Visi šie cilvēki ir no Galilejas,” saka ciemiņi. ”Kā tad viņi var runāt visās tajās valodās, kurās runā mūsu zemēs?”

Pēteris iznāk priekšā, lai viņiem to paskaidrotu. Viņš skaļā balsī stāsta cilvēkiem, kā Jēzus tika nogalināts un kā Jehova piecēla viņu no mirušajiem. ”Tagad Jēzus ir debesīs, pie Dieva labās rokas,” saka Pēteris. ”Viņš ir izlējis svēto garu, kā bija solījis. Lūk, kāpēc jūs redzat un dzirdat šos brīnumus.”

Kad Pēteris ir pabeidzis savu stāstījumu, daudzi cilvēki ir ļoti bēdīgi par to, kas ir nodarīts Jēzum. ”Ko lai mēs darām?” viņi jautā. Pēteris atbild: ”Jums jāizmaina sava dzīve un jātiek kristītiem.” Tajā pašā dienā apmēram 3000 cilvēku tiek kristīti un kļūst par Jēzus sekotājiem.

Apustuļu darbi 2:1—47.Jautājumi

 • Kas notiek ar Jēzus sekotājiem, kas ir palikuši Jeruzalemē, kā redzams attēlā?
 • Kāds pārsteigums gaida tos, kas ir ieradušies Jeruzalemē?
 • Ko Pēteris paskaidro cilvēkiem?
 • Kā cilvēki jūtas, kad ir uzklausījuši Pēteri, un ko Pēteris viņus mudina darīt?
 • Cik daudz cilvēku tiek kristīti 33. gada Piecdesmitās dienas svētkos?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet Apustuļu darbus 2:1—47.

  Kā no Pētera vārdiem, kas lasāmi Apustuļu darbos 2:23, 36, izriet, ka visa ebreju tauta bija līdzvainīga Jēzus nāvē? (1. Tes. 2:14, 15.)

  Ko no Pētera var mācīties par to, kā balstīt savus argumentus uz Dieva Rakstiem? (Ap. d. 2:16, 17, 29, 31, 36, 39; Kol. 4:6.)

  Kā Pēteris izmantoja pirmo no ”debesu valstības atslēgām”, ko Jēzus viņam bija apsolījis dot? (Ap. d. 2:14, 22—24, 37, 38; Mat. 16:19.)