LAIKAM ejot, Jēzus parādās saviem sekotājiem vairākkārt. Reiz viņu redz ap 500 viņa sekotāju. Vai tu zini, par ko Jēzus runā, kad viņš tiem parādās? Viņš runā par Dieva valstību. Jehova sūtīja Jēzu uz zemi sludināt par Valstību. Jēzus to turpina darīt arī pēc tam, kad ir piecelts no mirušajiem.

Jēzus atgriežas debesīs

Vai tu atceries, kas ir Dieva valstība? Jā, Valstība ir īsta valdība, ko Dievs ir nodibinājis debesīs, un Jēzu Dievs ir izvēlējies par ķēniņu. Kā mēs jau uzzinājām, Jēzus parādīja, cik brīnišķīgs valdnieks viņš būs, pabarodams izsalkušos, dziedinādams slimos un pat atgriezdams dzīvē mirušos.

Kāda būs dzīve uz zemes, kad Jēzus tūkstoš gadus valdīs debesīs? Pareizi, visa zeme tiks izveidota par brīnišķīgu paradīzi. Nebūs vairs ne karu, ne noziegumu, ne slimību, pat nāves vairs nebūs. Mēs zinām, ka tā ir patiesība, jo Dievs radīja zemi, lai uz tās būtu paradīze, kurā cilvēki varētu priecīgi dzīvot. Tieši tāpēc viņš sākumā radīja Ēdenes dārzu. Un Jēzus parūpēsies, lai beidzot tiek izdarīts viss, ko Dievs grib.

Tagad ir pienācis laiks, kad Jēzum jādodas atpakaļ debesīs. Jau 40 dienas Jēzus ir atkārtoti parādījies saviem mācekļiem. Tātad viņi skaidri zina, ka Jēzus atkal ir dzīvs. Jēzus drīz atstās apustuļus, bet pirms tam viņš tiem saka: ”Palieciet Jeruzalemē, kamēr būsiet saņēmuši svēto garu.” Svētais gars ir kaut kas līdzīgs vējam, tas ir Dieva darbīgais spēks, kas palīdzēs Jēzus sekotājiem pildīt Dieva gribu. Tad Jēzus saka pēdējos vārdus: ”Jums būs jāsludina par mani līdz visattālākajām zemes vietām.”

Kad Jēzus ir pateicis šos vārdus, notiek kaut kas brīnumains. Viņš sāk pacelties debesīs. To tu redzi attēlā. Tad Jēzu aizsedz mākonis un mācekļi viņu vairs neredz. Jēzus nokļūst debesīs un no turienes sāk valdīt pār saviem sekotājiem uz zemes.

Mācekļi skatās uz debesīm

1. Korintiešiem 15:3—8; Atklāsmes 21:3, 4; Apustuļu darbi 1:1—11.Jautājumi

 • Cik daudz mācekļu kādā reizē redz Jēzu, un par ko viņš ar tiem runā?
 • Kas ir Dieva Valstība, un kāda būs dzīve uz zemes, kad Jēzus valdīs tūkstoš gadus?
 • Cik dienu Jēzus ir parādījies saviem mācekļiem, un ko viņam ir pienācis laiks darīt?
 • Ko Jēzus pirms došanās prom liek mācekļiem darīt?
 • Kas ir attēlots zīmējumā, un kā Jēzus pazūd mācekļu skatienam?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 1. Korintiešiem 15:3—8.

  Kāpēc apustulis Pāvils varēja ar tādu pārliecību runāt par Jēzus augšāmcelšanu, un par ko kristieši mūsdienās var runāt ar pārliecību? (1. Kor. 15:4, 7, 8; Jes. 2:2, 3; Mat. 24:14; 2. Tim. 3:1—5.)

 • Izlasiet Apustuļu darbus 1:1—11.

  Cik plaši izvērsās sludināšana, kā bija paredzēts Apustuļu darbos 1:8? (Ap. d. 6:7; 9:31; 11:19—21; Kol. 1:23.)