IR PAGĀJUŠAS divas dienas. Tagad ir ceturtdiena. Jēzus un viņa 12 apustuļi ir atnākuši uz šo lielo istabu kādas mājas augšstāvā, lai ēstu Pasā maltīti. Vīrs, ko tu redzi aizejam, ir Jūda Iskariots. Viņš ir nolēmis pateikt priesteriem, kā var sagūstīt Jēzu.

Kunga vakarēdiens

Iepriekšējā dienā Jūda bija aizgājis pie viņiem un jautājis: ”Ko jūs man dosiet, ja es jums palīdzēšu saņemt ciet Jēzu?” Viņi atbildēja: ”Trīsdesmit sudraba gabalus.” Tā nu Jūda tagad iet uz tikšanos ar šiem cilvēkiem, lai parādītu tiem, kur ir Jēzus. Vai tā nav šausmīga rīcība?

Pasā maltīte ir galā. Taču tagad Jēzus sāk kādu citu īpašu maltīti. Viņš pasniedz saviem apustuļiem maizes gabalu un saka: ”Ēdiet to, jo tas nozīmē manu miesu, kas tiks atdota par jums.” Tad viņš dod apustuļiem glāzi vīna un saka: ”Dzeriet to, jo tas nozīmē manas asinis, kas tiks izlietas par jums.” Bībelē šis vakars tiek saukts par ”Kunga mielastu” vai ”Kunga vakarēdienu”.

Izraēlieši ēda Pasā mielastu, lai atcerētos laiku, kad Dieva eņģelis Ēģiptē pagāja garām viņu mājām, bet ēģiptiešu mājās nogalināja visus pirmdzimtos. Taču Jēzus tagad grib, lai viņa sekotāji atcerētos viņu un to, kā viņš par tiem atdeva savu dzīvību. Tieši tāpēc viņš pavēl saviem sekotājiem rīkot šo īpašo maltīti katru gadu.

Pēc Kunga vakara maltītes Jēzus mudina savus apustuļus būt drosmīgiem un stipriem ticībā. Tad viņi nodzied Dievam dziesmas un dodas projām. Ir jau ļoti vēls, varbūt pat pāri pusnaktij. Uzzināsim, uz kurieni viņi iet.

Mateja 26:14—30; Lūkas 22:1—39; Jāņa 13.—17. nodaļa; 1. Korintiešiem 11:20.Jautājumi

 • Kāpēc Jēzus un viņa 12 apustuļi ir šajā lielajā istabā?
 • Kā sauc cilvēku, kas iet ārā pa durvīm, un ko viņš grasās darīt?
 • Ko Jēzus dara, kad Pasā svētku maltīte ir galā?
 • Ko izraēliešiem atgādināja Pasā mielasts, un ko Jēzus sekotājiem atgādina viņa ieviestais pasākums?
 • Ko Jēzus saka saviem sekotājiem pēc Kunga vakara maltītes, un ko viņi dara?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet Mateja 26:14—30.

  Kā Mateja 26:15 parāda, ka Jūda jau iepriekš plānoja nodot Jēzu?

  Kādus divus mērķus palīdz sasniegt Jēzus izlietās asinis? (Mat. 26:27, 28; Jer. 31:31—33; Efez. 1:7; Ebr. 9:19, 20.)

 • Izlasiet Lūkas 22:1—39.

  Kādā ziņā Sātans bija iegājis Jūdā? (Lūk. 22:3; Jāņa 13:2; Ap. d. 1:24, 25.)

 • Izlasiet Jāņa 13:1—20.

  Vai Jūdu var vainot par to, ko viņš izdarīja, ņemot vērā Jāņa 13:2, un ko no tā var mācīties Dieva kalpi? (1. Moz. 4:7; 2. Kor. 2:11; Gal. 6:1; Jēk. 1:13, 14.)

  Kādu priekšzīmi rādīja Jēzus, un kas mums jādara? (Jāņa 13:15; Mat. 23:11; 1. Pēt. 2:21.)

 • Izlasiet Jāņa 17:1—26.

  Ko Jēzus gribēja teikt, lūgdams, lai viņa mācekļi ”ir viens”? (Jāņa 17:11, 21—23; Rom. 13:8; 14:19; Kol. 3:14.)