LŪK, kur Jēzus sēž uz Eļļas kalna. Četri vīri, kas ir ar viņu kopā, ir viņa apustuļi. Tie ir brāļi Andrejs un Pēteris un brāļi Jēkabs un Jānis. Tur, tālumā, tu vari redzēt Dieva templi Jeruzalemē.

Kopš Jēzus iejāja Jeruzalemē uz ēzeļa kumeļa, ir pagājušas divas dienas. Tagad ir otrdiena. Pirms kāda laika Jēzus bija aizgājis uz templi. Tur priesteri mēģināja Jēzu sagrābt un nogalināt. Taču viņi baidījās to izdarīt, jo cilvēkiem Jēzus patīk.

Jēzus un viņa apustuļi

”Jūs, čūskas, čūsku bērni!” Tā Jēzus nosauca šos reliģiskos vadoņus. Tad Jēzus pateica, ka Dievs viņus sodīs par visu slikto, ko viņi bija izdarījuši. Pēc tam Jēzus uzkāpa Eļļas kalnā un četri apustuļi sāka viņu iztaujāt. Vai tu zini, ko viņi jautā Jēzum?

Apustuļi jautā par to, kas notiks nākotnē. Viņi zina, ka Jēzus darīs galu visam ļaunumam uz zemes. Taču viņi grib uzzināt, kad tas notiks. Kad Jēzus atgriezīsies un sāks valdīt?

Jēzus zina, ka viņa sekotāji uz zemes nevarēs viņu redzēt atgriežamies. Jēzus būs debesīs, un tur viņa sekotāji viņu nevarēs redzēt. Tāpēc Jēzus stāsta saviem apustuļiem, kas notiks uz zemes, kad viņš būs Ķēniņš un valdīs debesīs. Kādi ir daži no šiem notikumiem?

Jēzus stāsta, ka būs lieli kari, daudz cilvēku būs slimi un izsalkuši, būs daudz noziegumu un būs lielas zemestrīces. Vēl Jēzus stāsta, ka visur pasaulē tiks sludināta labā vēsts par Dieva valstību. Vai mēs neredzam, ka mūsdienās tā notiek? Mēs to tiešām redzam! Tātad mēs varam būt pārliecināti, ka Jēzus pašlaik valda debesīs. Drīz viņš darīs galu visam ļaunumam uz zemes.

Mateja 21:46; 23:1—39; 24:1—14; Marka 13:3—10.Jautājumi

 • Kurš no attēlā redzamajiem cilvēkiem ir Jēzus, un kas ir kopā ar viņu?
 • Ko priesteri mēģina Jēzum izdarīt templī, un ko viņš tiem saka?
 • Par ko apustuļi jautā Jēzum?
 • Kāpēc Jēzus apustuļiem stāsta, kas notiks uz zemes, kad viņš būs Ķēniņš un valdīs debesīs?
 • Kas, pēc Jēzus vārdiem, notiks, pirms viņš darīs galu visam ļaunumam uz zemes?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet Mateja 23:1—39.

  Bībelē nav aizliegts, vēršoties pie amatpersonām, lietot uzrunas, kas pauž cieņu, un titulus. Bet kā no Mateja 23:8—11 var redzēt, vai kristiešu draudzē būtu jālieto glaimojoši tituli? (Ap. d. 26:25; Rom. 13:7; 1. Pēt. 2:13, 14.)

  Kā farizeji mēģināja nepieļaut, ka cilvēki kļūst par kristiešiem, un kādus līdzīgus paņēmienus reliģiskie vadītāji izmanto mūsdienās? (Mat. 23:13; Lūk. 11:52; Jāņa 9:22; 12:42; 1. Tes. 2:16.)

 • Izlasiet Mateja 24:1—14.

  Kā Mateja 24:13 ir uzsvērts, cik svarīga ir izturība?

  Ko nozīmē Mateja 24:13 lasāmie vārdi ”līdz galam”? (Mat. 16:27; Rom. 14:10—12; 2. Kor. 5:10.)

 • Izlasiet Marka 13:3—10.

  Kā Marka 13:10 parāda, ka labā vēsts jāsludina bez vilcināšanās, un kā šiem Jēzus teiktajiem vārdiem jāietekmē mūs? (Rom. 13:11, 12; 1. Kor. 7:29—31; 2. Tim. 4:2.)