Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

97. stāsts: Jēzus nāk kā ķēniņš

97. stāsts: Jēzus nāk kā ķēniņš

NEILGI pēc abu ubagu izdziedināšanas Jēzus ierodas ciematā, kas atrodas netālu no Jeruzalemes. Viņš saka diviem no saviem mācekļiem: ”Ejiet uz ciematu, tur jūs atradīsiet ēzeļa kumeļu. Atsieniet to un vediet pie manis.”

Kad ēzelis ir atvests, Jēzus sēžas tam mugurā. Tad viņš jāj uz Jeruzalemi, kas atrodas pavisam netālu. Kad Jēzus jau tuvojas pilsētai, liels ļaužu pūlis iznāk viņu sagaidīt. Ļoti daudzi cilvēki novelk savus mēteļus un liek tos uz ceļa. Citi nogriež palmu zarus. Viņi liek arī tos uz ceļa un sauc: ”Lai Dievs svētī ķēniņu, kas nāk Jehovas vārdā!”

Cilvēki sagaida Jēzu

Senos laikos Izraēlā jaunie ķēniņi mēdza iejāt Jeruzalemē uz ēzeļa kumeļa, lai parādītu sevi tautai. To dara arī Jēzus. Un šie cilvēki parāda, ka viņi grib, lai Jēzus būtu viņu ķēniņš. Taču ne visi cilvēki grib, lai viņš būtu ķēniņš. To mēs redzam tad, kad Jēzus ierodas templī.

Templī Jēzus dziedina cilvēkus, kas ir akli un kropli. Mazi bērni, to redzēdami, skaļā balsī slavē Jēzu. Priesteri par to sadusmojas un saka Jēzum: ”Vai tu dzirdi, ko bērni runā?”

”Dzirdu gan,” atbild Jēzus. ”Vai tad jūs neesat lasījuši Bībelē to vietu, kur ir teikts, ka no mazu bērnu mutes Dievs ir sagādājis slavu?” Un bērni turpina slavēt Dieva ķēniņu.

Arī mēs gribam būt tādi paši kā šie bērni, vai ne? Daži cilvēki varbūt cenšas panākt, lai mēs vairs nerunātu par Dieva valstību. Bet mēs tik un tā stāstīsim citiem par visu brīnišķīgo, ko Jēzus izdarīs cilvēku labā.

Kad Jēzus bija uz zemes, viņam vēl nebija pienācis laiks sākt valdīt. Kad pienāks šis laiks? Jēzus mācekļi grib uzzināt. Par to mēs lasīsim tālāk.

Mateja 21:1—17; Jāņa 12:12—16.Jautājumi

 • Ko Jēzus liek darīt saviem mācekļiem, kad ir ieradies kādā ciematā netālu no Jeruzalemes?
 • Kas notiek, kad Jēzus tuvojas Jeruzalemei, kā redzams attēlā?
 • Ko dara mazi bērni, redzēdami, ka Jēzus dziedina aklus un kroplus cilvēkus?
 • Ko Jēzus saka dusmīgajiem priesteriem?
 • Kā mēs varam līdzināties bērniem, kas slavē Jēzu?
 • Ko Jēzus mācekļi grib uzzināt?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet Mateja 21:1—17.

  Kā ķēniņa Jēzus ierašanās Jeruzalemē atšķīrās no tā, kā Romas impērijas laikā pēc uzvarām mēdza rīkoties karavadoņi? (Mat. 21:4, 5; Cak. 9:9; Filip. 2:5—8; Kol. 2:15.)

  Ko bērni var mācīties no tiem izraēliešu bērniem, kuri, Jēzum ienākot templī, citēja 118. psalmu? (Mat. 21:9, 15; Ps. 118:25, 26; 2. Tim. 3:15; 2. Pēt. 3:18.)

 • Izlasiet Jāņa 12:12—16.

  Ko simbolizēja tas, ka cilvēki slavēja Jēzu ar palmu zariem rokās? (Jāņa 12:13; Filip. 2:10; Atkl. 7:9, 10.)