Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

96. stāsts: Jēzus dziedina slimos

96. stāsts: Jēzus dziedina slimos

CEĻODAMS pa zemi, Jēzus dziedina slimos. Par šiem brīnumiem stāsta visos apkārtējos ciemos un pilsētās. Tāpēc cilvēki ved pie viņa kroplus, aklus, kurlus un daudzus citus, kas ir slimi. Un Jēzus viņus visus izdziedina.

Ir pagājuši vairāk nekā trīs gadi, kopš Jānis kristīja Jēzu. Tagad Jēzus saka saviem apustuļiem, ka drīz viņš dosies uz Jeruzalemi, kur viņš tiks nogalināts un pēc tam piecelts no mirušajiem. Bet līdz tam laikam Jēzus turpina dziedināt slimos.

Jēzus izdziedina slimu sievieti

Reiz Jēzus māca cilvēkus sabatā. Sabats jūdiem ir atpūtas diena. Sieviete, kuru tu redzi attēlā, ir ļoti slima. Jau 18 gadus viņas augums ir savilkts un viņa nevar pilnīgi atliekties. Jēzus uzliek sievietei rokas, un viņa iztaisnojas. Viņa ir izdziedināta!

Reliģiskie vadoņi ir dusmīgi par to. ”Ir sešas dienas, kurās mums jāstrādā,” viens no viņiem sauc cilvēku pūlim. ”Lai saņemtu dziedināšanu, var nākt šajās dienās, bet nevis sabatā!”

Jēzus viņiem atbild: ”Jūs esat nejauki cilvēki. Jebkurš no jums sabatā atsietu savu ēzeli un aizvestu to padzerties. Vai tad šī nelaimīgā sieviete, kas bijusi slima 18 gadus, nedrīkstēja izveseļoties sabatā?” Jēzus atbilde liek šiem nejaukajiem cilvēkiem nokaunēties.

Vēlāk Jēzus un viņa apustuļi dodas tālāk uz Jeruzalemi. Tikko viņi ir iznākuši no Jērikas, divi akli ubagi dzird, ka garām iet Jēzus. Tāpēc viņi sauc: ”Jēzu, palīdzi mums!”

Jēzus pasauc abus aklos vīrus un jautā: ”Ko jūs gribat, lai es jums daru?” Viņi saka: ”Kungs, izdari tā, lai mūsu acis atvērtos.” Jēzus pieskaras viņu acīm, un tūlīt pat viņi var redzēt! Vai tu zini, kāpēc Jēzus veic visus šos brīnumus? Tāpēc, ka viņš mīl cilvēkus un grib, lai tie viņam ticētu. Mēs varam būt pārliecināti, ka laikā, kad valdīs Ķēniņš Jēzus Kristus, neviens uz zemes vairs neslimos.

Mateja 15:30, 31; Lūkas 13:10—17; Mateja 20:29—34.Jautājumi

 • Ko Jēzus dara, ceļodams pa izraēliešu zemi?
 • Ko Jēzus saka apustuļiem apmēram trīs gadus pēc savas kristīšanas?
 • Kas ir attēlā redzamie cilvēki, un kā Jēzus palīdz šai sievietei?
 • Kāpēc Jēzus atbilde uz reliģisko vadītāju pārmetumiem liek tiem nokaunēties?
 • Kā Jēzus palīdz diviem akliem ubagiem, kad viņš ar saviem apustuļiem ir netālu no Jērikas?
 • Kāpēc Jēzus dara brīnumus?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet Mateja 15:30, 31.

  Kā tajā, ko paveica Jēzus, brīnišķīgā veidā izpaudās Jehovas spēks? Kā tas mums palīdz saprast, kas notiks jaunajā pasaulē, kad piepildīsies Jehovas solījumi? (Ps. 37:29; Jes. 33:24.)

 • Izlasiet Lūkas 13:10—17.

  Kā tas, ka Jēzus dažus no saviem izcilākajiem brīnumiem paveica sabatā, parāda, kādu atvieglojumu viņš cilvēkiem sagādās savas tūkstoš gadu valdīšanas laikā? (Lūk. 13:10—13; Ps. 46:10; Mat. 12:8; Kol. 2:16, 17; Atkl. 21:1—4.)

 • Izlasiet Mateja 20:29—34.

  Kā šis notikums parāda, ka Jēzus nekad nebija pārāk aizņemts, lai palīdzētu cilvēkiem, un ko mēs no tā varam mācīties? (5. Moz. 15:7; Jēk. 2:15, 16; 1. Jāņa 3:17.)